Serebral palsi nedir?

Serebral palsi'de sara hastalığı gibi beyin ile ilgili bir hastalıktır.

Türkçe'de beyin felci anlamına gelen bu hastalık beynin vücudu yönetmesini etkileyen doğum öncesinde, sırasında veya sonrasında merkezi sinir sistemin hasar görmesiyle ortaya çıkan nörolojik bozuklukları tanımlanamak için kullanılan bir terimdir. Genellikle çocuklarda 3 yaşına gelmeden önce ortaya çıkar.

Serebral palsi'nin önemi

Serebral palsi'nin önemi onun bir hastalık olamaması dolayısıylada tedavisinin olmamasından kaynaklanır. Sadece etkileri azaltılabilir.

Serebral palsi'nin nedenleri

1.  Bakteriyel menenjit veya viral ensefalit gibi beyin infeksiyonları sonucunda,

2. Trafik kazası, düşme gibi sebeplere bağlı kafa yaralanmaları sonucunda ortaya çıkabilir.

3. Prematürite doğum,

4. Çok düşük doğum ağırlığı,

5. Virüsler,

6. Hamilelik sırasında ilaç veya madde bağımlılığı,

7. Beyin kanaması,

8. Travma,

9. Travay veya doğum sırasında meydana gelen komplikasyonlar.

Serebral palsi'nin belirtileri

1. Çocuğun kollar ve ayaklarında kas gücü kaybı görülür.

2. Asılmış bacaklar veya sıkılmış yumruk şeklinde kas katılığı da görülebilir.

3. Nöbetler.

4. Görme, duyma ve konuşma bozuklukları.

5. Öğrenme güçlüğü ve davranış bozuklukları.

6. Mental retardasyon.

7. Solunum bozuklukları

8. Mesane ve bağırsak bozuklukları.

9. Serebral palsi’li bebekler, dönme, oturma, emekleme veya yürüme gibi gelişimsel kilometre taşlarına erişimde sıklıkla yavaştırlar.

Serebral palsi tipleri

1. Etkilenen kol ve bacak sayısına göre

2. Hareket bozukluğuna göre

Etkilenen kol ve bacak sayısına göre serebral palsi tipleri

1. Kuadripleji (tetrapleji)

2. Dipleji

3. Monopleji

4. Parapleji

5. Hemipleji

Kuadripleji (tetrapleji)

Tüm kol ve bacaklar etkilenmiştir.

Dipleji

Bacaklar kollardan daha fazla etkilenmiştir.

Monopleji

Tek kol veya bacak etkilenmiştir.

Parapleji

Kollar etkilenmeden her iki bacak etkilenmiştir.

Hemipleji

Vücudun aynı tarafındaki kol ve bacak etkilenmiştir. Kol tutulumu genelde daha fazla olur. Bu hastalarda etkilenen kol veya bacakta kısalık görülebilir.

Hareket bozukluğuna göre serebral palsi tipleri

1. Spastik serebral palsi

2. Ataksik serebral palsi

3. Atetoid serebral palsi

4. Karma serebral palsi

Spastik serebral palsi

Halk arasında serebral palsi daha çok bu isimle bilinir. En çok görülen tiptir. Serebral palsili çocukların %75’i bu gruba girer. Kaslarda aşırı sertlik ve kasılma görülür ve gerilmeye direnç gösterirler. Normalde bir grup kas hareket ederken karşıt grup kasın gevşemesi gerekir. Spastik tipi serebral palsi’de bu mümkün değildir. Tüm kas grupları aynı anda kasılırlar ve hareketi engellerler. Spastisitenin (kasların gerginliği) derecesi zamanla değişebilir.

Fizik, cerrahi tedavi, ilaçlar spastisiteyi kontrol altına almaya yardımcı olur. Beynin korteks denen en dış kısmında meydana gelmiş olan hasar genellikle spastisiteye neden olur. Vücuttaki sertlik ve kasılma yüzünden kaslar doğru çalışmaz ve hasta hareketlerini kontrollü yapamaz. Cisimleri kavramakta, bırakmakta veya yürümekte zorluk çeker.

Ataksik serebral palsi

Serebral palsi’li hastaların % 15’lik grubunu oluşturur. Kaslarda güçsüzlük ve vücutta dengesizlik vardır. Kollardaki ince hareketlerde tutulum vardır. Bilhassa yürümede dengesizlik belirginleşir. El göz koordinasyonunda güçlük vardır. El becerileri zayıftır.

Atetoid serebral palsi

Kaslarda güçsüzlük ve gerginlik arasında dalgalanmalar görülür. Bu tip Serebral palsi’li hastalarda koreateloz denilen istemsiz hareketler gözlenir. Bunlar hareketsiz durumda az olur fakat heyecan, sevinç, öfke gibi durumlarda artar. Bu tipteki hastalarda konuşma ve işitme problemleri görülebilir.

Karma serebral palsi

Spastik serebral palsi, Ataksik serebral palsi, Atetoid serebral palsi'de görülen klinik formların bir arada görülmesidir.

Serebral palsi'nin tanı yöntemleri

1. Nörolojik muayene

2. Röntgen

3. Besleme çalışmaları

4. Elektroansefalogram (Eeg)

5. Kan testleri

6. Yürüyüş incelemeleri

7. Manyetik rezonans görüntüleme (Mrg)

8. Bilgisayarlı tomografi taraması (Bt)

9. Ailesel geçiş koşullarını değerlendiren tanısal testler.

10. Metabolik testler

Serebral palsi'nin tedavi yöntemleri

1. Rehabilitasyon

2. Pozisyon yardımı (çocuğun oturması, yatması veya ayakta durmasına yardım için uygulanır).

3. Ortez ve splintler (deformiteyi engellemek ve destek sağlamak veya korumak için uygulanır).

4. İlaç tedavisi (nöbetleri denetim altına almak veya kaslardaki spastisiteyi azaltmak için ağızdan veya enjeksiyon yoluyla verilen uygulamalardır).

5. Ortopedik cerrahi: Kalça çıkığı, ayak bileği ve ayak deformiteleri ve kas kontraktürleri.

6. Nöroşirürji: Spastisiteyi düzeltmek için selektif dorsal rizotomi ve intratekal baklofen pompası.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç