Serbest muhasebecilik nedir? (Ekonomi)

1. Haziran 1989 tarih ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile kurulan bir meslektir. Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe ve benzeri konularda ön lisans düzeyinde öğrenim görmüş olanlar ile ticaret liseleri ve maliye meslek liselerinden mezun olanlar, staj koşulunu yerine getirmek kaydı ile, sınav zorunluğu aranmaksızın "serbest muhasebeci" ünvanı ile çalışabilirler. Bunlar "serbest muhasebeci mali müşavir" ünvanını kullanamazlar ve onların gördükleri işlerin bazılarını yapamazlar. Serbest muhasebecilerin yapabilecekleri işler şunlardır : Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç