Semender

Kuytu ve nemli yerlerde yaşayan, 20-25 srn. uzunluğunda bir hayvandır. Kertenkeleye benzer, fakat çıplak ve yumuşak derilidirler. Larvaları suda, erginleri karada yaşar. Daha çok böcek ve kurtçuklarla beslenir. Derisinden zehirli bir sıvı salgılayarak küçük hayvancıkları öldürür. Semenderlerin renkleri cinslerine göre değişir. Avrupa, Asya ve Afrika'da bulunurlar. Bayağı semender, Alp semenderi, Kafkas semenderi, Luschan semenderi, benekli semender, Toros semenderi iyi bilinen türleridir.

Çoğunun erginleri karada, larvaları suda barınır. Alp semenderi devamlı karada yaşar. Şeklen kertenkeleye benzer, fakat derileri çıplak ve yumuşaktır. Boyları 5 cm’den 1,5 metreye kadar olabilir. Kurtçuk ve böcek larvalarını avlayarak geçinir. Büyük Japon semenderi (Andrias japonicus) 50 yıldan fazla yaşar. Yüzlerce türü vardır. Hepsinin kuyruğu vardır. Dünyanın birçok yerinde rastlanır. Nehirlerde, göllerde, yeraltı sularında, taş ve yosunlar arasında ve rutubetli yerlerde yaşar. Şekilleri kertenkeleye benzerse de, tamamen kertenkelelerden farklıdır.

semender

Yumuşak derileri pulsuzdur ve parmaklarında tırnak bulunmaz. Kertenkelelerin ise derileri pullu ve parmakları tırnaklıdır. Normal olarak semenderlerin ön ayaklarında dört, arka ayaklarında beş parmak bulunur. Ayaksız türleri de vardır. Semenderlerde deri solunumu güçlüdür. Nemli derilerinin altları kılcal damar bakımından zengindir. Oksijeni derileriyle doğrudan doğruya alabilirler. Çoğunlukla tatlı sularda yumurtlarlar. Çıkan larvalar belli bir dönem solungaç solunumu yapar, sonra akciğer solunumuna geçerek karaya çıkarlar. Üreme dönemlerinde yumurtlamak için tekrar suya dönerler.

Bazı türleriyse devamlı suda yaşarlar. Alp semenderi gibi yüksek kısımlarda bulunanlar, devamlı karada yaşarlar. Böyle kara hayatına uyanların larva dönemi ana karnında geçirilir. Ergine benzer yavrular doğururlar. Semenderlerin gerek larvaları, gerekse erginlerinde daima diş bulunur. Kuyruk veya ayakları koptuğu takdirde yenisi sürer. Avustralya’da semender bulunmaz. Parlak nemli derilerinde mukus bezleri vardır. Bazılarında deri tarafından zehir salgılanır. Bu özellik onların düşmanları tarafından yenmesini önler. Akciğerli semenderlerin, akciğerleri pek iyi gelişmemiştir. Deri solunumu akciğerlere yardımcıdır.

Bazı çeşitlerde akciğerler yok gibidir. Ağız mukozası ve dış derileri ile solunurlar. Ağız ve yutakları kılcal damarlarla zenginleştiğinden, oksijen osmozla (geçişmeyle) rahatça kana geçer. Boyları 5 cm’den 1,5 metreye kadar değişen yüzlerce semender türü vardır. Büyük boylu olanlardan biri, Amerikan nehirlerinin çamurlu diplerinde yaşayan, saçak solungaçlı "su köpeği" (water dog) veya "çamur enceği" (mud puppy) adıyla bilinen çamur semenderi(Necturus) 60 cm boyundadır. Ergin olunca da solungaçlarını muhafaza eder. bazen gece avlanan balıkçıların oltalarına takılarak saf balıkçıları ürkütür. Zehirli derisi zararsızdır.

Gündüzleri sudaki kayaların altında saklanarak veya akarsuyun dip çamurlarına gömülerek dinlenir. Geceleriyse karides, solucan ve böcek larvaları bulmak için çıkar. Avını yakalayınca kuvvetlice ısırarak yutar. Bir çift koyu kırmızı, saçaklı solungaçları başının dibinde ön bacaklarının önünde yer alır. Suda yavaşça ileri geri dalgalanırlar. Çin ve Japonya’nın dağ akarsularında yaşayan "Japon dev semenderi" 1.5 metre boyuna ulaşır. Mexico şehri yakınlarındaki tatlı su göllerinde, solungaçlarıyla devamlı solunum yapan bir semender yaşar. Meksikalılar ona Axolotl adını verirler. Çoğunlukla koyu kahverengidir. bazen albino (renksiz) da olabilir.

O bütün hayatı boyunca larva olarak kalır. Çünkü bulunduğu ortam iyotça fakirdir. Larval dönemde olduğu halde yumurtlayarak üreyebilir. İyot eksikliği onların metamorfozunu, başkalaşımını engeller. Fakat süreleri dolduğu zaman cinsel olgunluğa erişirler. Axolotl larval dönemde cinsel olgunluğa erişen yumurta ve sperm üreten nadir örneklerden biridir. Amerika’nın birçok yerindeyse akciğer solunumu yapan, bir başka semender yaşar. Koyu kahverengi sırtında parlak sarı lekeler bulunduğundan, "kaplan semender" adını alır. Zoologlar, Axolotl ile kaplan semenderi; uzun yıllar ayrı türler olarak kabul ettiler.

Sonraki araştırmalar genç Axolotların tiroit bezi özüle beslendikleri vakit kaplan semendere dönüştüklerini gösterdi. İki hayvan aynı türdür. Axolotl, kaplan semenderin erginleşmemiş şeklidir. Bazı bölgelerde tiroit eksikliğinden dolayı larva solungaçlarını akciğerlere dönüştüremez. Larvanın gıdasına eklenen tiroit özü ve genler metamorfozun larva şeklinden kaplan semendere tamamlanmasını sağlar. Hiç ergine dönüşmeyen başka semenderler de vardır. Bunlardan Amerika sularında yaşayan "deniz kızı semenderi"(Siren) 90 cm uzunluktadır ve art ayakları yoktur. Solungaç solunumu yapar.

Avrupa’nın esrarengiz "mağara semenderi" (Proteus) tamamen karanlık yeraltı sularında yaşar. İyot enjekte edilse bile yine larva olarak kalır. Eski göllerin mağara sularında yaşar. Larva halinde erginleşerek ürer. Beyazımsı veya sarımtrak vücutludur. Solungaçları kırmızı kan rengindedir. Boyu en çok 25 cm olur. Solucan, su pireleri ve küçük balıklarla beslenir. Erginleşince gözleri örtülerek kaybolur. Çok gelişmiş koku alma duyusu vardır. fen adamları onun canlı bir fosil olduğunu söylerler. Amerika’nın doğu kesimlerinde yaşayan "benekli semender" yaklaşık 10 cm boyundadır. Newt olarak da bilinir.

Genellikle mayısta sudaki yumurtalardan çıkan larvalar yeşil renkli ve sarı çizgilidir. 2-3 ay sonra solungaçlarını kaybederek sudan ayrılır. Akciğerli kara hayatı dönemine başlar. Üç yıl kadar kara hayatı yaşar. Bu zamanda sırtları kırmızıdır ve siyah halkalı kırmızı lekeler taşır. Üçüncü yılın sonunda yeniden renk değiştirerek karnı sarıya, sırtı koyu yeşile döner. Sırtında kırmızı lekeler yine vardır. Ancak önceki dönemde yuvarlak olan kuyruğu genişleyerek yüzgeç halini alır. Böylece ergin hale gelen havyan tekrar suya geri döner ve su hayatına yeniden başlar. Bu devre kesin biçimde suya dönüştür. Su altında derisiyle, su yüzündeyse akciğerleriyle solur.

Bazı semenderlerin erkekleri, üreme döneminde daha canlı renklere bürünür ve sırtları boyunca tarağa benzeyen bir sa?k meydana gelir. Dişiler bundan mahrumdur. Kütükler arasında barınan semenderlere halk arasında "ateş semenderi" de denir. Kütük ateşe atıldığında, içinde bulunan semender can havliyle dışarı fırlar. Bu durum semenderin ateşten çıktığı intibaını verir. Avrupa ateş semenderi suda hantaldır ve muhtemelen boğulabilir. Bunun için yumurtalarını sığ sulara döker.

Sözlükte "semender" ne demek?

1. Semendergillerden, uzun gövdeli, dört bacaklı, kuyruklu, kertenkeleye benzeyen, birçok türü bulunan bir hayvan (salamandra).
2. Ateşte yanmadığına hatta ateşi söndürdüğüne inanılan efsanevi hayvan.

Cümle içinde kullanımı

Köse Vezir, ateş içinde yanmayan bir semender gibi sakindi.
- Ö. Seyfettin

Semender kelimesinin ingilizcesi

[Semender] n. salamander, newt, eft, siren
Köken: Farsça

Yorumlar

Nedim hothot 14.03.2016
Ben zonguldaktan yazıyorum bir gölette semender buldum evde leğen içinde duruyor onu dereye atsam yaşar mı, evde bakma şansım yok ölmesini de istemiyorum bilgi verirseniz sevinirim.
Cevapla

Yorum ekle

Vazgeç