Sözlükte "sanayi devrimi" ne demek?

Xviii. yüzyılın sonlarında ve xix. yüzyılın başlarında avrupa 'da sanayide buhar ve makineleşmeyle gerçekleşen büyük aşama.

Sanayi devrimi kelimesinin ingilizcesi

n. industrial revolution

Sanayi devrimi ne demek? (Ekonomi)

(Industrial revolution) XVIII. asır ortalarında Ingiltere’de buharlı makinenin icadı ve kömür kullanarak demir cevherini eritme yönteminin keşfiyle sanayi alanında sağlanan büyük ilerleme. Böylece üretimde el emeğine dayalı ufak işletmelerin yerini buhar gücü ile çalışan büyük fabrikalar almıştır. Sanayi devrimi ile özellikle pamuklu dokuma, çelik, demir yolu ve buharlı gemi üretiminde hızlı artışlar ortaya çıkmıştır. Kitlesel üretime geçilmesi dolayısıyla ekonominin karşılaştığı ana sorun üretim olmaktan çıkıp, genişleyen üretime pazar bulmak olmuştur. Sanayileşme ile sanayi şehirleri doğmuştur. Üretim ilişkilerinde bir yanda işçi sınıfı, diğer yanda sanayici-kapitalist sınıf ortaya çıkmıştır. Sanayi devrimi, birbirini izleyen bir dizi yeniliğin sonucudur. Ingiltere’de daha önceden de iplik eğirme ve pamuklu dokuma alanlarında önemli gelişmeler sağlanmıştı. Bu ülkede, ayrıca, iç gümrüklerin kaldırılması, lonca sisteminin gevşetilmesi, bankacılık ve taşımacılık alanlarındaki ilerlemeler sanayi devrimi için uygun bir ortam hazırlamıştı. Sanayi devrimi, XX. asrın başlarında ABD’nin süper bir güç olarak ortaya çıkışına kadar Ingiltere’yi dünyanın en ileri sanayi ülkesi durumuna getirmiştir. Bazı düşünürler, yeniliklerin boyutlarına ve aşamalarına göre insanlık tarihinde birkaç sanayi devriminden söz ederler (Bkz. İkinci Sanayi Devrimi, Üçüncü Sanayi Devrimi).

Sanayi devrimi nedir? (Felsefe)

Feodalizm’ den kesin olarak kapitalizm’ e geçişin maddi-teknik temelini oluşturan ve kapitalizmin atölye imalatı (manüfaktür)aşamasından, sanayi kapitalizmine geçmesinde etkili olan teknik, ekonomik ve toplumsal dönüşüm.

Sanayi devrimi, sanayi burjuvazisinin ve sanayi proletaryasının doğmasına yol açmıştır. Bu devrim, çeşitli ülkelerde, çok orantısız ve birbirinden farklı olarak, ayrı ayrı zamanlarda ortaya çıkmıştır. 18. yüzyılın son çeyreğinde İngiltere’ de başlamış ve ancak 19. yüzyılın otuzlarında Almanya’ ya tamamen yerleşmiştir. Sanayi devriminin içeriği, iki temel teknik yenilikle, tezgahlarının ve hareket sağlayıcı makinaların (motor mekanizmalarının) ortaya çıkışıyla belirlenmiştir. Hareket sağlayıcı makinalar henüz yokken bile, iş-tezgahlarının kullanılmaya başlanması, gelişmiş atölye üretimi için belirgin bir özellik idi. Buna ek olarak, buhar makinası gibi hareket sağlayıcı makinaların sahneye çıkışı, fabrika üretimine geçişi hazırlamıştır. Sanayi devrimi, makinalı büyük üretimin gelişmesiyle birlikte kapitalizmin maddi-teknik temelinin ortaya çıktığı uzun bir süreçtir. Teknik devrim kapitalist sömürü ilişkilerinin ön plana çıkmasına yol açtı. Kapitalist üretim ilişkilerinin gelişmesiyle, kapitalizmin tüm çelişkileri de keskinleşmeye başladı. Böylece, çağdaş devrimci işçi hareketinin sosyo-ekonomik temeli oluştu,

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç