Sanat tarihi nedir?

Sanat; İnsan yaratıcılığının, yeteneklerinin ve düşünce gücünün; mimari, resim, heykel, tiyatro, müzik ve edebiyat gibi çeşitli sanat etkinliklerinde biçimlenmesi anlamına gelmektedir.

Sanat tarihi; Mimari, resim, heykel, tiyatro, müzik ve edebiyat gibi çeşitli sanat etkinliklerinin doğuşundan günümüze değin birçok ülke ve toplumda ne şekilde, ne tür yapıtlar vererek oluştuğunu tarihsel olarak inceleyen bilim dalının adıdır.

Geçmişten günümüze değin gelen tüm uygarlıkların sanatını inceleyen sanat tarihi, insanın maddeye biçim vererek elde ettiği sanat türlerini konu edinir.

Sanat tarihi ne zaman ve nerede ortaya çıkmıştır?

Sanat tarihi 19. yüzyılda Almanyada ortaya çıkmıştır.

Sanat tarihinin tarih bilimiyle ilişkisi

Tarih; İnsan topluluklarında ve toplumlar arasında ortaya çıkan olay ve gelişmeleri, belirli yer ve zaman göstererek neden-sonuç ilişkilerini arasında inceleyen bilim dalıdır.

Sanat tarihinde ele alınan sanat yapıtlarının da bir geçmişi bulunmaktadır. Bir sanat yapıtı ele alındığında mutlaka onun yapıldığı zaman ve bu zamanın çeşitli koşulları göz önünde tutulur. Tarih, bu konuda sanat tarihine yardımcı olur.

Sanat tarihinin arkeoloji bilimiyle ilişkisi

Arkeoloji; Kazı biliminin adıdır. Toprak veya su altında kalmış olan geçmiş uygarlık ve medeniyetlere ait kalıntı ve yapıtları saptayarak bunların ortaya çıkarılamsını ve değerlendirilmesini sağlar.Çıkarılan yapıtlar sanat tarihi içerisinde ele alınıp incelenir. Yani yapıtları ortaya çıkarmak  arkeolojinin, onları incelemek ise sanat tarihinin görevidir.

Sanat tarihinin filoloji bilimiyle ilişkisi

Filoloji; Dil biliminin adıdır. Dünya üzerinde var olan dilleri inceleyerek sanat tarihine yardımcı olur. Filolojinin amacı okunup anlaşılmasında güçlük duyulan metinleri açıklayarak bir metni hem edebiyat hem de dil bakımından değerlendirmektir.

Sanat tarihinin paleografi bilimiyle ilişkisi

Paleografi; Eski yazıların okunmasını sağlayan bilim dalının adıdır. Dil bilimiyle birlikte kullanılır. Yazıların tür ve şekillerini inceleyerek sanat tarihine yardımcı olur.

Sanat tarihinin epigrafi bilimiyle ilişkisi

Epigrafi; Kitabeleri yani taşlar üzerine işlenen yazıları okuyup araştıran ve ne anlama geldiklerini yorumlayan bilim dalının adıdır. Bir sanat yapıtının ne zaman ve hangi amaçla yapıldığının bilinmesini sağlayarak sanat tarihine yardımcı olur.

Sanat tarihinin nümizmatik bilimiyle ilişkisi

Nümizmatik; Madeni paraları inceleyen bilim dalının adıdır. Geçmişte kullanılan sikkeleri inceler. Sikkelerin üzerindeki yazı ve betimlemeler o dönem hakkında bilgi vererek eski paraların ve yapıtların tarihlendirilmesinde sanat tarihine yardımcı olur.

Sanat tarihinin kronoloji bilimiyle ilişkisi

Kronoloji; Zaman biliminin adıdır. Olayların tarihlerini saptayarak oluşum sıralarını düzenler. Eserlerin hangi zaman dilimi içerisinde yapıldığını belirleyerek sanat tarihine yardımcı olur.

Sanat tarihinin coğrafya bilimiyle ilişkisi

Coğrafya; Her sanat yapıtı belli bir yered ve o yerin coğrafi koşulları içinde yapılır. Coğrafi çevre, içinde yaşayan insanların yaşam koşullarını ve o insanların dünya görüşlerini etkileyebildiği gibi sanatı üzerinde de belli bir etkiye sahip olabilmektedir. Bu nedenle sanatçıların, sanat olaylarının ve sanat yapıtının yapıldığı yerin bilinmesi gereklidir. Coğrafya, bu konuda sanat tarihine yardımcı olarak sanat olayının, akımın, tarzın ve yapıtın ait olduğu yeri belirler.

Sanat tarihi araştırmalarının amaçları

1. Belli bir sanat yapıtını kimin yaptığını bulmak,

2. Bir sanat yapıtının gerçekten, öteden beri yaptığına inanılan sanatçı tarafından yapılıp yapılmadığını belirleyerek özgünlüğünü saptamak,

3. Sözkonusu yapıtın belirli bir kültürün gelişim çizgisi ya da bir sanatçının meslek yaşamı içinde hangi aşamada gerçekleştirildiğini belirlemek,

4. Geçmişte bir sanatçının kendisinden sonrakiler üzerinde yarattığı etkiyi değerlendirmek ve sanatçıların yaşamlarına ilişkin bilgi toplamak,

5. Belirli sanat yapıtlarının önceki sahip ve yerlerini (kökenini) belgelemektir.

Sanat tarihi bölümü nedir?

Üniversitelerde eğitim süresi 4 yıldan oluşan, sanat tarihi eğitimi verilen  ve öğrencilere sanat görüşü kazandırmak amacıyla taşıyan üniversite bölümünün adıdır.

Dış bağlantılar

Sanat nedir?

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç