Sıvı nedir?

Maddenin üç halinden biridir. Moleküllerin bir birlerine göre devinim yapabildikleri, ancak tek türel yapışma kuvvetleri etkisiyle değişmeyen oylumu bulunduğu kabın biçimiyle sınırlanmış, özgün nitelikleri olan evre.

Sıvılarda moleküllerin birleşip yapışma gücü azdır. Bundan ötürü sıvılar büyük bir akışkanlığı olan ve girdiği her kabın şeklini ve havaya bakan yüzeyi yatay bir düzlem halini alan cisimlerdir. Normal sıcaklıkta sıvı halde bulunan maddelerin başında su gelir. Cıva da bir maden olduğu halde, norma! sıcaklıkta sıvı durumdadır. sıvılar gazlar gibi kolayca sıkıştırılamaz.çünkü gazların arasındaki mölekül uzaklığı sıvılara göre daha fazladır ve bunun için havayı elimizle daha çabuk skıştırabliriz.ancak bir sıvı maddeyi o kadar kolay sıkıştıramayaz.ama eğerki bir kabın içinde olursa o maddeyı sıkıştırmak basıttır.

Sıvıların hareket ve denge konulan mekanik biliminin büyük bir koludur. Denge durumundaki sıvıları İnceleyen kola «hidrostatik», hareket durumundaki sıvıları inceleyen kola da «hidrodinamik» adı verilir. Sıvıların kinetik ve potansiyel enerjileri yararlı birçok işte kullanılır. Hidroelektrik santrallerim çalıştıran barajlar bunlara iyi bir örnektir. Maddenin sıvı hali, belirli bir şekle sahip değildir. Sıvılar akışkan olduklarından bulundukları kabın şeklini alır.

Sıvı halde Atom veya moleküller katılardan daha düzensiz olup tanecikler arası boşluklar katılardan daha fazladır ama sıkıştırılmazlar. Birazcık düzensiz hareket vardır.Ayrıca bulundukları kabın şeklini alırlar ve bir halden başka bir hale girebilirler. Sıvılar; molekülleri gelişigüzel hareket eden gazlarla, düzenli istiflenmiş katılar arasında bir özelliğe sahiptirler. Moleküller arası çekim kuvvetleri, sıvıların birçok özelliğinin belirlenmesine neden olurlar.

Sıvıların özellikleri

Sıvılar içinde bulundukları kabın şeklini alırlar. Basınç yükseltildiğinde sıvıların hacimleri ölçülebilir büyüklükte değişmez; ancak sıcaklık yükseltildiğinde hacimleri az da olsa arttığından yoğunlukları düşer. Birbirleri içinde çözünebilen iki sıvı temasa geldiklerinde, az da olsa birbirlerinin içinde yayılırlar (difüzlenirler). Sıvılar akmaya karşı direnç gösterirler. Sıvıların yüzey gerilimleri vardır. Açık kaptaki sıvılar buharlaşırlar.

Sıvı ölçüleri

Sıvıların miktarı hacim birimleri ile ölçülür. Litre ve m3 vb. birimler kullanılır. Sıvı maddelerin hacimlerini ölçmek için kullanılan ölçüler. Sıvı ölçüleri temel birimi Litre veya galondur. Litre, kısaca l ile gösterilir. Litreden küçük sıvı miktarları litrenin as katlarıyla, litreden büyük sıvı miktarları litrenin katlarıyla ölçülür. Litrenin Katları: dekalitre (dal), hektolitre (hl) ve kilolitre (kl). Litrenin Askatları: desilitre (dl), santilitre (cl) ve mililitre (ml). Sıvı ölçüsü birimleri onar onar büyür, onar onar küçülür. Bir sıvı ölçüsü birimi bir alt birime çevrilirken 10 ile çarpılır, bir üst birime çevrilirken 10’a bölünür.

Sözlükte "sıvı" ne demek?

1. Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen (cisim), mayi.

Sıvı kelimesinin ingilizcesi

adj. liquid, fluid, soft
n. liquid, fluid, water

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç