RUP nedir?

RUP, İngilizce "Rational Unified Process" kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır.

RUP; 2003 yılından beri  IBM'in bir bölümü tarafından oluşturulan bir iteratif yazılım geliştirme süreci çerçevesidir.

Başarısız bir yazılımdaki sorunların aşılıp başarılı yazılım oluşturmak için gerekli adımları saptayarak oluşturulmuş bir süreçtir. Başarısız bir yazılımdaki özelliklerini yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

RUP şirketlere yazılım geliştirme aşamasında bir yön sağlayar. RUP use-case ve nesne teknolojileri tabanlı; tekrarlanan (iterative) yazılım geliştirme ve modelleme yöntemidir.

RUP verebileceği özellikler

1. Müşteriyi ve yazılımcıyı organize edebilmesi,

2. Standart tanımlı adımları olması,

3. Oluşacak yazılımdaki sık değişiklikleri öngörebilmesi,

4. Basit olması,

5. Proje yönetim aktivitelerinin çok fazla olmaması.

Başarısız bir yazılımdaki özellikler

1. İyi tanımlanmamış istekler ve yönetme metodları.

2. Zayıf ve dayanıksız mimariler.

3. Proje planındaki gerçekçi olmayan varsayımlar.

4. Yetersiz otomasyon.

5. Teknolojiyi yeterli derecede bilmemek.

6. Müşterinin ne istediğini tam bilmemesi ve projenin arkasında durmaması.

7. Çok fazla analiz ve tasarım sonucu yazılımları gerçekleştirebilmek için yeterli zaman kalmayışı.

8. Yetersiz test.

9. İstek toplama, tasarım ve gerçekleştirme safhalarında fark edilmemiş tutarsızlıklar.

10. Plansızlık ve amatör yazılım teknikleri.

11. Muğlak ve etkisiz haberleşme.

RUP mimarisi

Bu süreç normal bir yazılım ürünü gibi tasarlanmıştır. Temelinde UML ile belirtilen nesne modellemesi ile iki boyuta sahiptir:

Yatay süreç zamanı irdeler. Projenin ilerlemesini zaman açısından değerlendirir.

Dikey boyut ise mantıksal olarak yazılım mühendisliği aktivitelerini gruplayan ana disiplinleri tanımlar.

RUP süreci

Her süreç  tanımlanmış ve tekrarlanan işlemler içermektedir. Tekrarlanan işlemler belirli bir bitirme süresi içerir (deadline). Süreçler ise birer amacı gerçekleştirmeyi hedefler.

1. Başlama (Inception)

2. Olgunlaşma (Eleboration)

3. Yapım (Construction)

4. Geçiş (Transistion)

Başlama (Inception)

Bu süreçte yapılacak iş çözümünün ne olduğu, neyi gerçekleştirmek istediği, beklenen yararlar, gerçekleştirme fiyatı, iş yerinin o andaki durumu ile olmak istediği yer hakkındaki analiz, beklenen riskler, yazılım çözümünden beklenen faydalar ve karlar gibi aktiviteler gerçekleşir.

Olgunlaşma (Eleboration)

Bu süreçte proje oluşmaya, saha analizi ile temel yazılım mimarisi ortaya çıkmaya başlar.

Yapım (Construction)

Bu süreçte, kod geliştirme yapılarak çalışan bir sistem ortaya koyma gayreti içine girilir.

Geçiş (Transistion)

Bu süreçte geliştirilen uygulama kullanıcıya ulaştırılır. Kullanıcı ya sistem hakkında bilgi, eğitim verilir. Sistem test edilmeye başlanılmalıdır. Ürün daha başlangıç sürecinde belirlenen kalite kriterlerine göre değerlendirmelidir.

Çalışan ürün ile beklenen ürün arasındaki farklılıklar giderilinceye kadar tüm bu süreçler baştan sona kadar tekrarlanır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç