Rtük nedir?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Türkiye'de faaliyet gösteren tüm radyo ve televizyonların yayınlarını denetleyen kamu kuruluşudur.

Yetki ve Sorumluluk Alanı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun görev ve yetkileri 4756 Sayılı Yasayla değişik 3984 sayılı Kanunun 8. maddesinde belirlenmiştir.

Üst Kurul, öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen, izin şartlarını ihlal eden, yayın ilkelerine ve Kanunda belirtilen diğer esaslara aykırı yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarını uyarır veya aynı yayın kuşağında açık şekilde özür dilemesini ister. Bu talebe uyulmaması veya aykırılığın tekrarı halinde ihlale konu olan programın yayını, bir ila on iki kez arasında durdurulur. Bu süre içinde programın yapımcısı ve varsa sunucusu hiçbir ad altında başka bir program yapamaz. Yayını durdurulan programların yerine, aynı yayın kuşağında ve reklamsız olarak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına Üst Kurulca hazırlattırılacak eğitim, kültür, trafik, kadın ve çocuk hakları, gençlerin fiziksel ve ahlaki gelişimi, uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklarla mücadele, Türk dilinin güzel kullanımı ve çevre eğitimi konularında programlar yayınlanır.

Aykırılığın tekrarı halinde 3984 Sayılı Yasanın 4756 Sayılı Yasayla değişik 33. maddesinde belirtilen miktarlarda idari para cezası uygulanır. Para cezaları, her yıl Maliye Bakanlığınca ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır. İhlalin, ihlal tarihinden itibaren, takip eden bir yıl içinde tekrarı halinde bu idari para cezaları yüzde elli oranında artırılır. İhlalin, ihlal tarihinden itibaren takip eden bir yıl içinde üçüncü kez tekrarında ihlalin ağırlığına göre izin uygulaması bir yıla kadar geçici olarak durdurulur.

3984 Sayılı "Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun" ve bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren 4756 sayılı "Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, gelir vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair" Kanun 21.05.2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yeni düzenlemeler, teknolojik gelişmeleri ab normlarını içermektedir.

Kurul kararları idari yargının denetimine açıktır. Kurallar AB normlarına uygundur.

LGBT'lere karşı tutum

RTÜK Sex and the City 2 filminin yayın haklarını satın alan TV kanalından bu konuda bir savunma istedi. Kurul filmdeki eşcinsel evliliği ile ilgili sahnelerin "toplumun milli ve manevi değerlerine, Türk aile yapısına aykırı" olduğunu belirtmiştir.

RTÜK Başkanları

1- Ali Baransel (Mayıs 1994 - Mayıs 1996)

2- Güneş Müftüoğlu (Mayıs 1995 - Mart 1997)

3- Orhan Oğuz (Mart 1997 - Aralık 1997)

4- İbrahim Agah Çubukçu (Aralık 1996 - Nisan 1998)

5- Kutlu Savaş (Nisan 1998 - Mayıs 2000)

6- Nuri Kayış (Mayıs 2000 - Haziran 2002)

7- Fatih Karaca (Haziran 2002 - Temmuz 2005) (2 dönem Başkanlık)

8- Aykut Zahid Akman (Temmuz 2005 - 14 Temmuz 2009) (2 dönem başkanlık)

9- Davut Dursun (Temmuz 2009-)

RTÜK Üyeleri

Davut Dursun (13 Temmuz 2005/28 Mayıs 2009 adalet ve Kalkınma Partisi kontenjanından)

Taha Yücel (13 Temmuz 2005/13 Temmuz 2011 Adalet ve Kalkınma Partisi kontenjanından)

Abdulvahap Darendeli (13 Temmuz 2005/13 Temmuz 2011 Adalet ve Kalkınma Partisi kontenjanından)

Hasan Tahsin Fendoğlu (28 Mayıs 2009 Adalet ve Kalkınma Partisi kontenjanından)

Hamit Ersoy (30 Mart 2011 Adalet ve Kalkınma Partisi kontenjanından)

Hülya alp (29 Mayıs 2007 Cumhuriyet Halk Partisi kontenjanından)

Süleyman Demirkan (13 Temmuz 2011 Cumhuriyet Halk Partisi kontenjanından)

Esat Çıplak (28 Mayıs 2009 Milliyetçi Hareket Partisi kontenjanından)

Ahmet yıldırım (3 Kasım 2011 Barış ve Demokrasi Partisi kontenjanından)

Kaynakça

Radyo Televizyon Üst Kurulu Resmi Web Sitesi

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç