ROI nedir?

ROI, İngilizce return on Investment kelimelerinin kısaltılmasından türetilmiştir. Finansal tanıma göre ROI yatırımın geri dönüşü anlamına gelmektedir. Bir firmanın toplam varlıkları ile kazanabileceği net gelirin ölçütüdür. Temelde ROI, bir yatırımın size ne kadar getiri sağladığını yani verimliliğini ve bu yatırımın sürdürülmesi gerekip gerekmediğini gösterir. Genelde işletmelerin çoğu ölçümün maliyetlerle ilgili olan bölümüne odaklanırlar çünkü, CRM deki büyük miktarlı geri ödemeler, gerçek anlamda işletmenin gelirlerini arttırması ile sağlanabilir. ROI farklı şekillerde basit veya daha karmaşık olarak hesaplanabilir. ROI her zaman pozitif çıkmayabilir. ROI’nin hesaplanması işletmenin e-iş inisiyatiflerinin başarısını etkileyen konularda yazılım, yazılım satıcısı seçimi, ölçeklendirebilme ve danışman kiralama gibi kontrol listeleri ile yönetimin karar vermesine yardımcı olur.

ROI nasıl hesaplanır?

En basit haliyle ROI, yatırım kazancınız ve masrafınız arasındaki farkın, yatırım masrafına bölünmesiyle bulunur. ROI oranınız %100'ün üzerindeyse gelir elde ediyorsunuz demektir. Ama eğer %100'ün altındaysa yatırıma devam edip etmemek konusunda bir daha düşünmeniz gerekecek demektir.

ROI hesapmanın faydaları nelerdir?

Firmaların fayda/maaliyet analizi yapmalarını sağlar.
Projeler arasında önceliklendirme yapılmasına imkan verir.
Görülmeyen maliyetleri ve faydaları ortaya çıkarır.
Yatırımı anlamlı hale getirir.
Daha sonraki yılların bütçelerinin hazırlanmasına imkan verir.

Finansal ROI nedir?

Finansal ROI, çoğu organizasyon tarafından yaygın olarak kullanılmakta olan finansal metriklerle ölçülür.
Geri ödeme süresi: Bir yatırımın maliyeti kadar net gelir getirebilmesi için geçen süredir.
Net bugünkü değer: Gelecekte sağlanacak faydaların bugünkü para cinsinden ifadesidir.
İç geri dönüş oranı: Getirinin eş değer faiz oranıdır.

Finansal olmayan ROI nedir?

Finansal olmayan ROI, soyut ve ölçülemeyen faydaları kapsar. Finansal ROI'ın aksine burada kabul görmüş metrikler kullanılmamaktadır. Finansal olmayan ROI'yı hesaplamak yöneticiler için zor bir alandır. Soyut varlıklar ya da faydalar için neyin nasıl ölçüleceğini tanımlamak oldukça zordur.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç