Risale nedir?

Risale; kökeni arapça olan kelimekitapçık anlamına gelmektedir.

İslam dininin doğuşundan sonra, önceleri dinle ilgili konuları çözümleyen küçük ölçüde kitaplara risale denirdi. Daha sonraları bilim, felsefe, tasavvuf, şiir, ilahiyat gibi değişik alanlarda, bir meseleyi ele alan veya başka biri tarafından yazılan bir esere reddiye, cevap niteliğinde bütün küçük boy eserlere risale adı verildi.

Risaleler haşiye (ek), şerh (yorum) gibi adlarla da anılır. Önce Araplarda başlayan risale yazma geleneği sonradan İranlılara ve Türklere geçti. Risaleler mensur ve manzum olmak ü-zere ikiye ayrılır. Manzum risaleler daha çok mesnevi türünde olur. Tasavvuf konularını işleyen risalelerin çoğu manzumdur.

Bunlar arasında en yaygını Yunus Emre'nin Risaletü'n-Nushiye (öğüt Risalesi) adlı eseridir. Osmanlı Türklerinde en ilgi çekici risalelerden biri de tarihçi Koçi Beyin Risale-i Koçi Bey diye bilinen eseridir. İslam ülkelerinde en ünlü risale, Kuseyri'nin tasavvuf ve din konularını işleyen ve birkaç ciltlik büyük bir eser niteliğinde olan Risale'sidir.

Sözlükte "risale" ne demek?

1. Küçük kitap, broşür.

Cümle içinde kullanımı

İstanbul'da çıkan gazetelerden başka bazı risaleler Girit faciasını milletin kalbine nakşetmişlerdi.
- Y. K. Beyatlı
Son derece kötü kağıda basılmış bir risale idi.
- Y. K. Karaosmanoğlu

Risale kelimesinin ingilizcesi

[risalire] v. go up again, go up, rise again, climb up again; go back, date back
n. tractate
Köken: Arapça

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç