Repo nedir?

Bir bankacılık ve finansman tekniği. Repo, İngilizcedeki "Repurchase Agreement" kelimelerinden kısaltma yoluyla Türkçeye girmiştir. Türkçe karşılığı olarak, "Geri Satın Alma Anlaşması" "Yeniden Satın Alma Anlaşması" veya "Geri Alım Sözleşmesi" gibi deyimlerle de ifade edilmiştir. Ancak bunların hiçbirisi dilimize Repo kadar etkili bir şekilde girememiştir.

Teknik olarak ifade etmek gerekirse repoyu kısa vadeli bir fon toploma metodu olarak tarif edilebilir. Genel olarak repo işlemi, "Satıcının, menkul değerleri ileride belirli bir tarihte ve önceden kararlaştırılmış bir fiyat üzerinden tekrar satın alma taahhüdü ile satmasıdır." Taraflar arasında mübadeleye konu olan menkul değerin asıl fonksiyonu borç veren tasarruf sahibine bir teminat

sağlamasıdır. Bu sebepledir ki, repo işleminde teminat olarak kamu kesimince ihraç edilen devlet tahvili, hazine bonosu ve gelir ortaklığı gibi menkul değerler tercih edilmektedir.

Borçlar Kanununa göre repo, kabaca bir satış anlaşması; Bankalar Kanununa göre bir mevduat ve fon toplama türü, tasarruf sahipleri bakımından ise kısa vadeli bir yatırımdır. Türk hukuk düzeninde bankalarca yapılan repo işlemiyle ilgili birçok tartışma yapılmıştır.

Türk sermaye piyasası repo ile esas itibariyle 1990 yılında tanıştı. Devletin piyasaya iç borçlanma amacıyla çok sayıda devlet tahvili ve hazine bonosu sürmesinden sonra 1990 yılının başında piyasada repo yapmaya elverişli çok sayıda menkul kıymet meydana gelmiştir. Repo işlemlerinin başlamasının bir başka sebebi ise söz konusu menkul kıymetler için ikinci bir pazarın mevcut olmamasıydı. 13 Mayıs 1992 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 3794 sayılı kanun ile yapılan değişiklikten sonra repo bir sermaye piyasası işlemi haline gelmiş ve hukuki bir çerçeveye kavuşmuştur.

Sözlükte "repo" ne demek?

1. Bir menkul kıymetin belirli bir vade sonunda geri alınması koşuluyla satılması işlemi.

Repo kelimesinin ingilizcesi

n. something that has been repossessed (property, car or other item) because payments have not been fully or partially made; repossession of property or other item from the buyer who has failed payments; repurchase agreement for something
v. repossess property or other item (car, merchandise) because payments have not been fully or partially made

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç