Sözlükte "rekabet" ne demek?

1. Aynı amacı güden kimseler arasındaki çekişme, yarışma, yarış.

Cümle içinde kullanımı

Bu seferki kovuluşun sebebi meslek rekabeti değil, meslek ahlakı idi.
- R. N. Güntekin
İşin fena ciheti, Remzi'yle aramızda bir rekabet başlayacak gibi...
- M. Ş. Esendal

Rekabet kelimesinin ingilizcesi

n. competition, rivalry, antagonism, opposition
Köken: Arapça

Rekabet ne demek? (Ekonomi)

(Competition) Bir piyasada satıcıların birbirleri aleyhine daha fazla müşteri çekerek mal ve hizmet satışlarını, dolayısıyla karlarını artırmak için aralarında giriştikleri yarış. Piyasa mekanizmasına dayalı ülkelerde rekabet, sistemin ayrılmaz bir parçasıdır. Rekabetin "iyiniyet" kurallarına aykırı olmaması için ulusal yasalarda belirli düzenlemeler öngörülmüştür. Ekonomik Teoride piyasalar, rekabet derecelerine göre sınıflandırılırlar. Monopolde tek bir satıcı firma vardır, dolayısıyla rekabet sıfırdır. Monopolden Düopoi (iki satıcı), OIigopol (az sayıda satıcı) ve Monopolcü Rekabet piyasalarına doğru geçildikçe rekabet derecesi artar ve Tam Rekabet Piyasasında en yüksek noktaya ulaşır. Bazan bir malın alıcıları arasında da rekabet olabilir. Burada amaç daha uygun koşullarla mal satın alabilmektir. O halde bu iki durumu dikkate alarak rekabeti, bir piyasada aynı mal üzerinde alıcı veya satıcı olarak çok sayıda kişinin (firmanın) bulunması ve bunların kendi lehlerine daha uygun fiyat veya satış koşullan gerçekleştirmek için aralarındaki yarışma durumu şeklinde tanımlamak mümkündür. Özellikle satıcılar arasındaki rekabet, yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri uyararak daha kaliteli ve daha düşük maliyetli ya da tamamen yeni malların üretilmesine olanak sağlar. O bakımdan rekabet ekonomiye dinamizm kazandıran temel faktörlerden birisidir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç