Sözlükte "reaya" ne demek?

1. Bir hükümdarın yönetimi altındaki halk.
2. Tanzimat'tan önce osmanlı ımparatorluğu'nun müslüman olmayan uyrukları.
3. Hıristiyan.

Reaya kelimesinin ingilizcesi

1. the raya, the non-Muslim subjects of the Ottoman sultan. 2. Christian subject of the Sultan, Christian, raya.
Köken: Arapça

Reaya ne demek? (Ekonomi)

Osmanlı İmparatorluğu’nda toprağı işleyen çiftçi sınıfına verilen isim. Temel vergi kaynağı durumundaydı. Reaya, Osmanlı fetihleri öncesinden beri bu topraklarda çiftçilik yapan yerli halktan, yerleşik düzene geçmiş göçebelerden ve yönetici sınıftan olup da şu veya bu nedenle çiftçilik yapmak durumunda kalanlardan oluşuyordu. Reaya koşullarını kolay kolay değiştirme ve başka bir sosyal sınıfa geçme hakkına sahip bulunmuyordu. Özel durumlar dışında toprağını boş bırakamazdı. Toprağı işleme karşılığında devletin belirlediği vergileri ödemekle yükümlü idi. Osmanlı toplumunda Miri Toprak Düzeni geçerliydi. Yani, toprağın mülkiyeti devlete, tasarruf (işleme) hakkı reaya’ ya, topraklar üzerindeki vergileri askeri görev karşılığı toplama yetkisi de tımarlı sipahiye ait bulunuyordu. Yasalara göre, toprağı dağıtma ve tapu vergilerini toplama hakkı Tımarlı Sipahiye bırakılmıştı. Reayanın ödemekle yükümlü olduğu vergilerin başında "çift resmi" (Raiyyet Rüsumu) geliyordu. Çift resmi tımarlı sipahi tarafından toplanan ve reayanın devlete ait toprak parçasını tasaruf etmesi karşılığında ödediği bir nevi toprak kirası idi. Benzeri uygulamalara Selçuklularda ve BizanslIlarda da rastlanıyordu. Bu resimler reayanın medeni hali ve işlediği toprak büyüklüğüne göre farklılaştırılıyordu. Reayanın tasarruf ettiği toprak karşılığında ödediği çift resminin yanında bir de üründen pay biçiminde ödediği vergi vardı. Ayni (mal) olarak ödenen bu vergiye öşür adı veriliyordu. Gayri müslim nüfus ise bunlara ilave olarak bir de cizye adı altında vergi ödüyordu.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç