PTK nedir?

PTKk Perkütan Transhepatik Kolanjiyografi kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Türkçe ciltten girilerek anlamına gelmektedir. Bu tetkik aslen safra yollarının bir görüntüleme yöntemi olmakla beraber günümüzde safra yollarına kateter veya stent takılması manalarında kullanılmaktadır. Safra yollarının görüntülenmesi MRCP yöntemi ile detaylı olarak incelenebildiği için teşhis amacıyla PTK yöntemine günümüzde nadiren başvurulmaktadır.

PTK yönteminde, karaciğer üzerindeki ciltten giriş yapılarak, ultrason ve floroskopinin yardımıyla, genişlemiş safra yolları içerisine kateter ve gerekli ise stent yerleştirilmesi mümkündür. Özellikle safra yollarında tıkanıklığa yol açmış pankreas, karaciğer, mide kanseri gibi durumlarda, safra yolunun açılması veya açılamazsa bile safra sıvısının vücuttan uzaklaştırılması amacıyla yapılır.

ERCP yöntemi ile safra yollarına ulaşılamaması veya işlem yapılamaması gibi durumlarda alternatif olarak PTK yöntemiyle safra yollarına ulaşılması düşünülür. PTK yöntemiye safra yollarına kateter takılarak yüksek bilirubin düzeylerinin azaltılması amaçlanmakta böylece gerekli cerrahi müdahale veya kemoterapilere daha uygun bir ortam sağlanabilmektedir. Ayrıca uygun hastalarda safra yollarına metalik stentler yerleştirilerek safra yolunun açılması mümkündür. Bu işlemde sedoanaljezi kullanılmakta dolayısyla hastalar tarafından kolayca tolere edilebilmektedir.

Bu işlem girişimsel radyolog tarafından yapılır. Safra yollarında darlık veya tıkanma varsa safra yollarına, diğer ucu vücut dışına uzanan, safra yollarında biriken safrayı dışarı boşaltan bir kateter (uzun, ince, içi boş plastik tüp) yerleştirilir. Bu işleme ise perkütan bilier drenaj denir. Eğer imkan varsa darlık bölgesine küçük bir plastik veya metal tüp(stent) yerleştirilerek bu bölge genişletilir.

ptk

Hastalar, herhangi bir alerji durumu olup olmadığını, kullandığı ilaçları, gebelik durumu olup olmadığını, herhangi bir kronik hastalığının olup olmadığını doktoruna işlem öncesi bildirmelidir. Hasta aspirin veya başka bir kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsa işlem öncesi belli bir süre ilaç kesilebilir. Doktor, işlem öncesi hastaya uygulanacak lokal veya genel anesteziye engel bir durum olup olmadığını teyit etmek, işleme engel bir durumun olup olmadığını tespit etmek için gerekli tahlilleri yapar. İşlem öncesinde hastaya antibiyotik başlanır. İşlem için hastanın en az 8 saat bir şey yiyip içmemiş olması gerekir.

İşlem nasıl yapılır?

Bu işlemler ayaktan tedavi bazında yapılabilir. İşlem öncesinde hazırlık aşamasında ultrason, bilgisayarlı tomografi (BT ) veya manyetik rezonans görüntüleme (MRG ) yapılabilir. Enfeksiyonu, bulantı ve ağrıyı önlemek için ilaçlar ve antibiyotikler verilebilir. İşlem sırasında kalp hızı, kan basıncı ve nabzı izlemek için hasta monitöre bağlanabilir. Damar yolu ile sakinleştirici ilaç verilebilir. Bazen gerekli durumlarda alternatif olarak genel anestezi yapılarak hasta uyutulabilir.

PTK: İşlemin yapılacağı cilt bölgesi traş edilir. Bu bölge antiseptik solüsyon ile sterilize edilir ve ortası delikli cerrahi örtü ile kapatılır. Bu bölgeye lokal anestezi yapılır. Giriş yerine çok küçük bir cilt kesisi yapılır. İnce bir iğne ile kaburga altından veya kaburgalar arasından deri yoluyla , ultrason ve x - ışını( floroskopi ) rehberliğinde karaciğer içindeki safra yollarına girilir.

İğne içerisinden kontrast madde safra yolları içerisinde enjekte edilir ve bu kontrast madde x-ışınıyla( floroskopi )  görüntülenir. Safra yollarında bir darlık ve tıkanıklık tespit edilirse safrayı ince barsaklara veya vücut dışında bir toplama torbasına boşaltmak için geçici bir kateter karaciğerde bırakılabilir. Stent yerleştirilmesi : Bu dar veya tıkanmış safra yolunu açık tutmak için x- ışını(floroskopi ) rehberliğinde bu alana bir stent yerleştirilebilir. Ucunda balon bulunan bir kateter bu dar bölgeyi genişletmek için kullanılabilir. Stentler kendi kendine açılıp genişleyebilir veya balon ile genişletilebilir.

Balon söndürülüp çıkarıldığında stent kanal içinde bir iskelet görevi yaparak kanalı açık tutar. Genel olarak , bu işlemlerden sonra hasta birkaç gün içinde günlük işlerine geri dönebilir. Bazı durumlarda hasta kateter ile birlikte taburcu edilir ve safranın toplama torbasına akması sağlanır. Safranın vücut dışına boşaltılma süresi hastadan hastaya değişmektedir. Tedaviniz hakkında bilgi almak için girişimsel radyoloji uzmanınıza danışınız.

Tedavi sonuçları nelerdir?

Girişimsel radyoloji uzmanınız, işlemin nasıl yapıldığı, sonuçları ve neler yapılması gerektiğiyle ilgili bir rapor hazırlar ve doktorunuza gönderir. İşlem ya da tedavi tamamlandıktan sonra girişimsel radyolog bir takip ziyareti önerebilir. Bu kontrol fizik muayene, görüntüleme yöntemleri ve laboratuar testlerini içerebilir. Bu kontrolde doktorunuza tedavi süreci boyunca yaşamış olduğunuz rahatsızlıkları ve yan etkileri bildirmeniz gerekmektedir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç