Pth nedir?

PTH Paratiroid hormon, parathormon veya  paratiroid bezler tarafından salgılanan, vücutta kalsiyum metabolizmasının düzenlenmesinde etkin rol alan hormondur. Bu hormon dokularda kendi reseptorüne bağlanarak işlev göstermekte, kan kalsiyum seviyesinin yükselmesine ve kan fosfor düzeyinin düşmesine neden olur. Hormonun aşırı salgılandığı durum hiperparatiroidi, az salgılandığı duruma ise hipoparatiroidi adı verilir. PTH’ın kanda düzeyinin diurnal bir varyasyonu vardır; en düşük düzeyi sabah olduğu için PTH  testi sabah yapılır;

Klinik bulgular

Günümüzde teşhis gelişen laboratuar teknikleri sayesinde yaklaşık % 50 hastada hiç bir şikayet yok iken rastlantısal olarak konabilmektedir.

Biyokimyasal yapısı

Paratiroid hormon (PTH) polipeptid yapısında bir hormondur. PTH disülfit bağı içermeyen 84 amino asitlik tek bir polipepdit zinciri olarak salgılanır. Bazik amino asitlerin yapıya yüksek miktarda katılması proteine bazik bir karakter kazandırır. İnsülin ve pek çok peptit hormon gibi prehormon olarak sentezlenir.

Fonksiyonu

PTH plazma kalsiyum düzeylerini artırdığı için düşük kalsiyum düzeyi ile (hipokalsemi) sentezlenmesi uyarılır. Yüksek kalsiyum düzeyi ile de sentez inhibe olur. Ayrıca D vitaminin en aktif formu olan 1-25 dihidroksikolekalsiferol PTH sentezini inhibe eder. Beta adrenerjik ajanlar ve düşük plazma magnezyum düzeyleri de PTH salgısını azaltır. PTH hücre zarındaki spesifik reseptörü ile etki gösterir. PTH adenilat siklazı aktive eder. Yükselen hücre içi cAMP düzeyleri sonuçta böbrek tübüllerinden kalsiyumun geri emilimini artırır. Böbreklerden kalsiyum atılımı azaltılırken fosfat atılımı artılrılarak plazma fosfat düzeyleri düşer. Bu durum 25 hidroksikolekalsiferolün hidroksilasyonunu uyararak D vitaminin aktif formunun yapımını uyarır.

PTH testi neden yapılır?

Kandaki anormal kalsiyum düzeyi sebebini araştırmak için,
Paratiroid bezlerinin aşırı çalışıp çalışmadığının saptanması için,
Kronik böbrek hastalığı olanların takibi için,
Paratiroid bezi çıkartma ameliyatlarında ameliyatın başarısını belirlemek için PTH testi istenir.

Yüksek değerler ne ifade eder?

Paratiroid bezi büyümeleri,
Paratiroid bezi tümörleri,
Düşük kan kalsiyum düzeyi,
Böbrek hastalıkları,
Böbrek yetmezliği,
D vitamini eksikliği,
Akciğer, böbrek, pankreas veya yumurtalık kanserleri PTH değerlerinin yükselmesine sebep olabilir.

Düşük değerler ne ifade eder?

Paratiroid bezi hasarı (boyun bölgesinde yapılan ameliyatlar, radyasyon tedavisi),
Aşırı alınan D vitamini,
Aşırı alınan kalsiyum,
Lenfoma,
Multiple myelom,
Düşük magnezyum düzeyi PTH değerlerinin düşmesine sebep olabilir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç