Psikolojik okul nedir? (Ekonomi)

(Psychological School) Alman Kari Menger, İngiliz W. Stanley Jevons ve Fransız Leon Walras ve onları izleyenlerin geliştirdikleri ekonomik düşünce akımı. Bu ekol mensupları, XIX. asrın son çeyreğinde bir malın arzu edilirliği ile fiyatı arasındaki ilişkileri, Marjinal fayda kavramı ile açıklamışlardır. Oysa daha önceki dönemlerde iktisatçılar, malların faydası ile fiyatları arasında mantıki bir ilişki bulunmadığı görüşünde idiler. Psikolojik Ekol mensuplan, ferdin bir maldan sahip olduğu miktar arttıkça ondan sağlayacağı sübjektif faydanın da azalacağına işaret etmişlerdir. Örneğin su yaşam için zorunlu bir madde, fakat arzı çok bol olduğu için fiyatı sıfır veya çok düşüktür. Oysa, platin insanlann önemli bir ihtiyacına cevap vermese de arzı kıt bir mal olduğu için yüksek bir fiyat gerektirmektedir. Bu ekole, Avusturya Ekolü de denir. Marjinal Fayda Teorisinin ilk kez yayıldığı ülke Avusturya olmuştur.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç