Proloterya Nedir?

19. yüzyılda yaşamış olan filozof, politik ekonomist ve devrimci kimliğiyle öne çıkan Karl Heinrich Marx ile birlikte anlam kazana bir ifade olan "Proletarya", Latince proles kelimesinden gelir ve alt sosyal sınıfı tanımlamak için kullanılır.

Proleter nedir?

Proloterya yani alt sosyal sınıfa ait kimselere "Proleter" denir.

Proloterya Kavramının Geçmişi

Proloterya kavramı Karl Marx'dan önce oğullarından başka malı olmayan insanları tanımlamak için kullanılan bir kavramdı. İnsanları aşağılamak için kullanılırdır. Karl Marx`tan sonra ise işçi sınıfını tanımlamak için kullanılan sosyolojik bir terim halini almıştır.

Marksist Teoride Proletarya Kavramı

1. Marksist teoride proletarya üretim araçlarına sahip olmayan sınıfın adıdır.

2. Proleter ücret alan işçidir.

3. Proletarya, Feodalizmin çözülmesiyle mülksüzleşen insanların, Emek gücünü belli bir ücret karşılığında satmaktan başka yaşam seçeneği kalmamasıyla ortaya çıkan, üretimdeki konumları itibariyle belirli bir grup oluşturan kesimin sınıfsal olarak tanımlanmasıdır.

4. Marksizm proletarya ve burjuvaziyi (kapitalist sınıf) birbirinin zıddı iki pozisyona koyar.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç