Sözlükte "pratik" ne demek?

1. Kurama dayanmayan, eylem ve uygulama ile ilgili olan, kılgılı, kılgısal, uygulamalı, tatbiki, ameli; bir sanat ve bilim dalının ilkelerinin, kurallarının uygulanışı, kılgı, uygulama, tatbik, ameliye.
2. Kolaylıkla uygulanabilir, kullanışlı.
3. Bir şeyi yapma yöntemi ya da biçimi, teamül.

Pratik kelimesinin ingilizcesi

adj. practical, handy, convenient, applied, businesslike, rough and ready
n. practice, praxis, experience
Köken: Fransızca

Pratik ne demek? (Ekonomi)

(Practical) Kökeni, Fransızca "pratique" kelimesidir. Uygulamaya dayalı, uygulamalı, tatbiki, ameli, teoriye dayanmayan gibi anlamlara gelir. Ayrıca kolaylıkla uygulanabilirlik, kullanışlı demektir. Böylece "pratisyen" de mesleğini, sanatını pratik yoluyla öğrenip uygulayan kimseyi ifade eder.

Pratik nedir? (Felsefe)

Nesnel gerçek9in, doğa’ nın ve toplumun, insanlar, sınıflar ve bireyler tarafından değiştirilmesini ve yeniden biçimlendirilmesini kapsayan toplumsal süreci dile getiren felsefi kategori.

Pratik, toplum halinde bir araya gelmiş insanların, kendi doğasal ve toplumsal çevrelerini değiştirmeye yönelik olan «nesnel faaliyetleredir (Marks); çünkü maddi dünyanın değiştirilebilmesi için, «pratik bir güç ortaya koyabilen insanlara gereksinim vardır» (Marks). İnsan doğal organlarıyla ve yapay aygıtlarıyla-makinaları, otomatik sistemleri vb.’ leriyle- kısacası tüm araçlarıyla nesnelere ve doğasal fenomenlere etki eder; bir yandan onları değiştirirken, öte yandan da kendisi değişir. Marksçı-Leninci felsefede, insanın bu maddi faaliyetine pratik adı verilir. Ayrıca, bilinçli, amaçlı bir eylem ve nesnel gerçekteki nesnelerin belirli amaçlar doğrultusunda, istendiği gibi değiştirilmesi de, her zaman, insanın pratik faaliyeti çerçevesinde yer alır.

Marksçı-Leninci felsefe, maddeci pratik kavramını tam ve kesin bir şekilde ifade etmiş; pratiğin, kendi somut-tarihsel biçimi içinde, maddi toplumsal ilişkiler, üretim güçleri ve üretim ilişkileri tarafından belirlenen bir süreç olduğunu ve «dış dünya yasalarının. amaçlı insan faaliyetinin esaslarını oluşturduğunu» kanıtlamıştır. «İnsan, pratik faaliyetlerinde, dünyayla karşı karşıyadır, ona bağlıdır, faaliyetleri onun tarafından belirlenir.» (Lenin) Pratik, insanlığın maddi yaşam sürecinin tümünü kapsar; bu nedenle toplumsal ilişkilerin çeşitli biçimlerine, örneğin, insanlık tarihi boyunca pratiğin en temel biçimi olmaya devam eden üretim faaliyetinin biçimlerine, sınıfların ve devletin varlığına bağlı olan politik faaliyete ve doğrudan doğruya nesnel gerçeğin dönüştürülmesine yönelmiş olan deneysel, kültürel, pedagojik ve diğer toplumsal faaliyet biçimlerine bağlı olarak gelişir.

Sınıflı toplumlarda pratik, sınıfsal karakter taşır ve sınıf çıkarları tarafından belirlenip yöneltilir. Pratik kavramı, salt insana özgü varoluş biçiminin, yani toplumsal yaşam sürecinin en önemli yanını yansıtır; bu yüzden tüm Marksçı-Leninci felsefe ve özellikle bilgi teorisi için vazgeçilmez bir temel kavramdır. Gerçeğin insan bilincine (bilinçlenme/bilinç) yansıma biçimini en başta pratik belirler. İnsana maddi dünyanın kapılarım ilk önce pratik açtığı için, bilgi edinmenin asıl temeli de odur. Pratik, bilgi edinme sürecinin en belirleyici itici güçlerinden biridir; çünkü insanın pratik gereksinimleri, bilgi edinme faaliyetini belirli nesnelere ve görevlere yöneltir ve bilginin ilerlemesini sağlayacak şekilde uyarımlar yaparlar. Sonuç olarak, bilgi, doğaya egemen olmak ve toplumsal ilişkileri biçimlendirmek için, yeni olanaklar sağlar; bu nedenle de tüm bilgi edinme faaliyetinin en son amacıdır. Pratik, ayrıca bilginin doğruluğunun (hakikat/doğruluk) ölçütü, hem de en önde gelen ölçütüdür; çünkü olanaklı diğer ölçütlerlerden farklı olarak pratik, bilgi ile nesnel gerçeği öylesine kaynaştırır ki, bir önermenin doğru olup olmadığı saptanabilir duruma gelir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç