Sözlükte "pragmatizm" ne demek?

Pragmacılık.

Pragmatizm kelimesinin ingilizcesi

n. pragmatism
Köken: Fransızca

Pragmatizm nedir? (Felsefe)

Çağdaş burjuva felsefesinin, özellikle ABD’ de yaygın olan öznel-idealist bir akımına verilen ad.

Peirce ve James tarafından kurulan pragmatizmin önde gelen diğer temsilcileri Dewey ve Schiller’ dİr. Pragmatizmin teorik görüşlerinin odağında, tasarımlarımızın, düşüncelerimizin, kavramlarımızın ve önermelerimizin, nesnel gerçeği yansıtan imgeler olmayıp, tersine bunların pratik davranış kuralları oldukları görüşü bulunur. Bu anlayışa göre, gerçek, önermelerin nesnel gerçekle uyumluluğuyla değil de, yalnız ve yalnız getirdiği pratik yararla, başarıyla değerlendirilir. Bu tutumun sonucu ise yaşamın içinde kendi doğruluğunu, geçerliliğini kabul ettirmiş, başarıya ulaşmış, yarar sağlayıcı tüm anlayışları, pratik eylemleri haklı göstermekten başka bir işe yaramayan salt bir rölativizmdir. Bu noktadan yola çıkan pragmatizm, ahlakın her çeşidini yadsır. Ona göre ahlak, önyargıların toplamından başka bir şey değildir. Bu anlayışa göre, pratik yaşantımızda, insanların tümünü bağlayıcı özellikte tekbir ahlaki ölçü veya yasa bulmak olanaksızdır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç