Pls (primer lateral skleroz) nedir?

Motor Nöron Hastalıkları, etyolojileri ve patogenezleri henüz tam olarak bilinmeyen, farklı klinik ve laboratuar bulguları ile seyreden bir hastalık gurubudur.

Bazı kişilerde sonradan ALS'nin sık rastlanan türüne dönüşen bazı motor sinir hastalıkları görülür. Bunlardan biriside Pls'dir.

Pls kısaltmasının açılımı "primer lateral skleroz" şeklindedir. Primer lateral skleroz (Pls) bir tıp terimidir. Pls bir hastalıktır.

Çok daha seyrek olarak üst motor yolların ya da piramidal sistemin klinik olarak tutuluşu ile ALS başlayabilir. Bunlara Pls (primer lateral skleroz) adı verilir.

Primer lateral sklerozda üst motor nöron etkilenmesi, progresif müsküler atrofide ise hastalık alt motor nöronlara sınırlıdır. Bu tanılar için bulgular 2 yıl süre ile belirtilen yapıya sınırlı kalmalıdır.

Kortikospinal ve kortikobulber traktusların tutulumuna bağlı ekstremitelerde gelişen ilerleyici spastik güçsüzlük, spastik dizartri ve disfaji ile karakterize erişkin dönemde görülen nadir bir hastalıktır.

Fasikülasyonlar, atrofi ve duysal bozukluklar bulunmaz. Patolojik incelemelerde kortikospinal ve kortikobulber yollarda dejenerasyon ve presentral girusta büyük piramidal hücrelerde kayıp gözlenir.

Belirli bir azınlığında yaşam boyu bu tabloyu korur ve sporadik ALS klinik boyutlarına varmaz. Ancak diğerlerinde klinik ve EMG olarak ön boynuz motor nöron tutuluşunun bulguları zaman içerisinde saptanır. Bu olgular daha çok geç yaşta beliren Familyal Spastik Parapleji ve hatta bazen MS ile karıştırılabilir. Sonraki tanı, görüntüleme yöntemleri ve diğer laboratuvar bulguları ile ekarte edilebilir.

PLS (primer lateral skleroz) sadece 1 motor nöronu etkiler.

Pls (primer lateral skleroz) belirtileri

1. DTR,

2. Spastisite,

3. Güçsüzlük

4. Ekstensör plantar refleks (nam-ı diğer Babinski),

5. Yutma ve konuşma güçlüğü...

Pls (primer lateral skleroz) tanısı nasıl konur?

Pls (primer lateral skleroz) tanısı diğer nedenlerin ayırt edilmesi ile konur.

Pls (primer lateral skleroz) tedavisi

Pls (primer lateral skleroz) tedavisinde "antispastisite ilaçlar" (Baklofen, tizanidin) kullanılır.

Pls kısaltması nedir?

Pls kısaltması İngilizce "Please" kelimesinden gelmektedir.  Please kelimesi Türkçe'de "Lütfen" anlamına gelmektedir.

Genelde bu kısaltma internette sohbet ortamlarında, cep telefonlarında whatsup gibi sohbet uygulamalarında yani karşılıklı sohbetlerde kullanıldığı görülür.

Pls kısaltmasının örnek kullanımı

Sana yaptıklarım için beni affet pls !

Pls dosya uzantısı nedir?

Pls aynı zamanda bir dosya uzantısıdır. Pls dosya uzantısının açılımı "Playlist" şeklindedir. Playlist, Türkçe'de "çalma listesi" anlamına gelmektedir.

Pls uzantılı dosyanın içeriği

Pls uzantılı dosyanın içeriğinde müzik ve ses dosyaları listesi bulunur. Dosya içersinde orjinal ses dosyaları yoktur. Sadece dosyaların yeri ve adı bulunur. MP3 ve diğer müzik dosyaları olmadan Pls dosyası tek başına işe yaramaz.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç