Pisa kulesi

İtalya'da eğriliği ile tanınan bir kuledir. Toksana eyaletindeki Pisa şehrinde bulunur. Yüksekliği 54 metre, çapı 16 metredir. 1350 yılında tamamlanmıştır. Eğriliği 4,41 metredir. Bu yüzden de dünyanın sayılı turistik merkezlerinden birini teşkil eder. Temeli ancak 3 metre derinliktedir. Büyük bilgin Gaiileo, düşme kanunlarını ispatlarken, Pisa kulesinden yararlanmıştır.

Pisa Kulesi, İtalya'nın kuzeyindeki Pisa şehrinde Piazza dei Miracolide (İtalyanca Mucizeler Meydanı) yer alan ve 1063-1090 yıllarında yapılan şehir katedralinin çan kulesi, ana yapıdan ayrı olarak 1173'te yapılmıştır. Kule üst üste bindirilmiş yuvarlak 6 sütun dizisinden meydana gelmiştir. 56 metre yüksekliktedir. Üzerine 294 basamaklı bir merdivenle çıkılır. En üstteki çanların bulunduğu 8. kat silindir biçimindedir.

Pisa Kulesi bitirildiği tarihten itibaren güneye doğru eğilmeye başlamıştır. Bunun sebebi temeldeki yumuşak zemindeki bir çökmedir. Günümüzde, kulenin tepesinden güney yönünde aşağı sarkıtılan bir çekül 4,3 metre açığa inmektedir. Ancak yapının ağırlık merkezinin izdüşümü kendi temel dairesinin içinde kaldığı için kule devrilmemektedir. Kule her yıl milimetrenin onda yedisi kadar (100 yılda 0.7 cm) eğilmektedir. Kulenin şu andaki eğimi 5,5° kadardır.

Kule, Pisa'nın gücünün ve zenginliğinin bir sembolü olarak Cenova ve Venedik'e rakip olarak yapılmıştır. Galileo'nun, bütün cisimlerin aynı hızla ve aynı fizik kanununa uyarak düştüklerini farklı ağırlıklardaki iki top güllesini bu kuleden aşağı bırakarak gözlemlediği iddia edilmiştir. Bilginin kaynağı Galileo'nun bir öğrencisi olmasına rağmen bu iddia geniş çevrelerce bir efsane olarak kabul edilir. Kule 1990-2001 yılları arasında onarım için kapalı tutulmuştur. Bulunduğu zemindeki çökme nedeniyle yıkılma aşamasına gelen İtalya’nın ünlü Pisa Kulesi, 20 milyon sterlinlik projeyle kurtarıldı. Birkaç yıl içinde yıkılacağı uyarısında bulunulan kule, proje kapsamında yapılan 45 cm’lik bir düzleştirme çalışmasıyla eski haline getirildi.

pisa kulesi

Pisa Kulesi’nin İtalyancası “Torre pendente di Pisa”dır. Pisanın eğilen kulesi anlamına gelmektedir. Mucizeler Meydanı anlamına gelen Piazza dei Miracolide alanında yer almaktadır. Aslında Pisa Katedrali’nin çan kulesidir ve bu tip katedral komplekslerine bölgede sıklıkla rastlanır. Yapılışındaki farklılık zenginlik sembolü olarak Cenova ve Venedik’e rakip olarak haşmetli bir şekilde inşa edilmesidir. Meydanda katedral ve çan kulesinin yanısıra bir vaftizhane ve anıt mezar bulunmaktadır.

talya’nın güneyindeki Pisa şehrinde İtalyanca “mucizeler meydanı” manasına gelen Piazza dei Miracoli’de yer alan Pisa Kulesi 6 sütun dizinden oluşmaktadır. İtalya’nın en meşhur yerlerinden olan Pisa Kulesi, eğik olması sebebiyle insanların dikkatini çekmektedir.Peki, bu kule nasıl eğik hale geldi? Bunun cevabı da oldukça ilginç. Pisa Kulesi, Babil Kulesi örnek alınarak yapılmış bir kule. Çan kulesi olarak tasarlanmıştır. Bu kulede 7 çan bulunmaktadır. Pisa Kulesi’nin zirvesine ulaşmak isterseniz eğer, 294 basamak çıkmanız gerektiğini sakın unutmayın.

Pisa Kulesi’nin inşaatına 1173 yılında başlanmış. İnşa edilen ilk iki kat eğik değildir. Üçüncü kattan itibaren kule eğilmeye başlar. Kulenin eğilmeye başladığı mimarca 1185’te fark edilir. Kulenin duruşunu düzeltmek için birçok yola başvurulur; fakat denenen yolların hiçbirisi çözüm getirmez kulenin eğikliğine. En can alıcı nokta ise, kulenin neden eğik olduğudur. Bunun cevabını ise şöyle verebiliriz; kulenin inşa edildiği toprağın elverişsiz yapıda olmasıdır.Bu dönemde Floransa ile Pisa şehri arasında savaş çıkınca kulenin inşası durmak zorunda kalır. Bir yüzyıl sonra kulenin inşasına tekrar başlanır. 1272 yılına kadar kulenin inşaatı devam eder. Ancak, kule halen eğilmeye devam etmektedir. 1284’te yine bir savaş sebebiyle kulenin inşası tekrar sekteye uğrar. 1370’de inşasına devam edilen kule 60 metre yüksekliğe ulaşır ve kulenin inşaatı nihayete erdirilir.

Kulenin eğikliği pek çok uzmanın dikkatini çekmiş ve onların araştırmalarına konu olmuş. Uzmanların araştırmaları sonucunda pek çok sebebe ulaşılmış. 1173’de atılan kule temeli genel olarak mermer ve kireçten oluşmakta. Yuvarlak bir temel üzerine oturtulan kule, ince kum, deniz kabukları ve kil üzerine inşa edilmiş. Kulenin güneyinde yer alan toprak daha sıkıştırılabilir düzeyde bir toprak olduğundan kule güneye doğru eğilmektedir. Ancak, kulede dikkat çeken nokta, yıllar geçtikçe kulenin batmak yerine eğilmeye devam etmesidir. Kulenin bugüne kadar yıkılmamasının sebebi ise, 14.500 tonluk ağırlığıdır.

Kulenin eğikliğini düzeltmek için çalışmalar yapılmış. Bu çalışmaların en önemlisi 1993 yılında 4,47 derece eğime ulaşan kulenin kuzey kaidesinin altında toplam 599 ton ağırlığında 94 karşıt aşırlığın yerleştirilmesi ile yapıldı. Bu çalışma sayesinde, kulenin eğimi 4,10 metreye getirilmiş oldu. Şu anda Pisa Kulesi’nin eğimi sabitlik kazanmış durumdadır ve 3,99 derecedir. Kulenin eğimi sabitlendiğinden dolayı bir 300 yıl daha yıkılmayacağı tahmin edilmektedir.

Pisa kulesi yıkılmaktan nasıl kurtuldu?

1. Her gün kuleye 870 ton ağırlığında kurşun kalıplar kondu ve gövde, çelik halatlar yardımıyla bağlandı.
2. Kurşun ağırlıkların konduğu bölgenin altındaki topraklar kazıldı ve çelik halatlar karşı taraftaki denk ağırlıkta bağlandığı iki ayrı bölgeden çekildi. Böylece kulenin eğikliği düşürülmüş oldu.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç