Piramit nedir?

Geometride bir hacim biçimidir. Bir çokgenin köşelerini yukarıda bir noktada birleştiren doğrularla elde edilir. Tabanı meydana getiren çokgenin biçimine göre piramidin de cinsi belirir. Böylece üçgen, kare, çokgen piramitler meydana gelir. Taban düzleminin üstündeki nokta, piramidin tepesi, tepeden tabana inen dik çizgi, piramidin yüksekliğidir. Dik çizgi tabanın merkezine inerse buna dik piramit, bu özelliği göstermeyenlere de eğri piramit denir. Piramidin hacmini ölçmek için taban alanı ile yüksekliği çarpılır ve üçe bölünür.

Piramit, dışarıdan görüldüğü gibi basit bir yapı olmayıp, iç bölmeleri oldukça teferruatlıdır. İnşaat eski Mısırlıların inançlarına göre ölümden sonraki hayatın ihtiyaçlarını görecek bir şekilde planlanmıştır. Birkaç pramit grup halinde yerleştirilmiştir. Merkez piramit krala aittir. Doğu kısımda ibadetlerin yapıldığı mabed bulunur. Eski Mısırlılar tanrılarına adadıkları kurbanlarını burada keserlerdi. Krala ait mezar etrafında da kralın en yakın idareci yakınlarına ait diğer mezarlar bulunur. Pramitlerdeki mezarların belli bir düzen içerisinde sıralanışı, eski Mısırlıların ölümden sonra da hayatın olduğuna inandıklarının bir işaretidir.

piramit

Piramit duvarları dışında kalan kaya kovuğunda ayrıca bir veya daha fazla gömülü büyük kayık biçiminde tekneler mevcuttur. Bu teknelere uzaydan geldiği zannedilerek "Güneş Tekneleri" denilmekteyse de, muamması henüz çözülememiştir.Piramitler, Nil Nehrinin batı kıyısında çöl zemin üzerine kurulmuştur. Mabed önünden nehre doğru bir kanal uzanır. Bu kanalın piramit inşaası esnasında inşaat malzemesi taşınmasında büyük rolü olabileceği zannedilmektedir. Piramitin ortasında bulunan mezar odasına ulaşılması oldukça zordur. Piramite giriş, piramit dışında zemindendir.

Girişi meyilli bir koridor takip eder. Mezar odasına ulaşmayı zorlaştırmak için karmaşık yapı usullerine başvurulmuştur. Piramit içerisinde planları birbirine benzemeyen birçok oda mevcuttur. Mezar odasına giriş kısmı, duvar yapısının devamı gibidir. Dışardan bakan bir kimsenin normal olarak bu girişi fark etmesi çok güçtür. Diğer bir usul, koridorların büyük kaya blokları ile bir su kanalının önünün kesildiği gibi kapatılmasıdır. Bir başka usul ise iki ayrı odaya uzanan karmaşık koridorlardır. Bu yollardan biri boş odaya, diğeriyse mezarların bulunduğu odaya ulaşır.

Piramitlerin nasıl inşa edildiği henüz anlaşılamamıştır. Piramitlerin büyüklüğü ve o günkü teknik imkanların yeterli olmadığı düşüncesi, piramitleri inceleyen mimarları hayretler içerisinde bırakmaktadır. Milattan önce yaklaşık 2590-2568 yılları arasında yaşayan Cheops’a ait Giza’daki Khufu Piramidi en büyüğü olup taban genişliği 230.43 metre, yüksekliği 146.76 metredir. Piramitler, yakındaki bir taş ocağından temin edilen blok taşlardan katlar halinde inşa edilmiştir. Yüzey ve koridorlarında kullanılan küçük taşlar ise Nil’in karşısında Tura mevkiinde yer alan, taş ocaklarından temin edilmiştir.

Mezar sandukalarını çevreleyen mermer taşlar ise Nil’in başladığı Güney Mısır bölgelerinden sallar üzerinde 1400 km mesafeden taşınmıştır. Tahminen bir piramit ağırlığı 2-30 ton arasında değişen 2.300.000 blok taş ihtiva etmektedir. M.Ö. 1. asırda yaşayan Yunan tarihçisi Heredot’un verdiği bilgiye göre bir piramit inşaatının temelini hazırlamak on sene, yükseltmek ise yirmi sene tutmuş ve bu inşaatla 30 sene boyunca devamlı 100.000 kişi çalıştırılmıştır. Piramitlerin katlar halinde inşa edildiği, her kat bitince etrafının doldurulduğu sanılmaktadır.

Yapılan piramitlerin duvar meyilleri farklı farklıdır. M.Ö. 2614-2591 seneleri arasında yaşayan Snefru’ya ait piramitte duvar alt taraflarında meyil 43°; üst taraflarında 34° 41’dir. M.Ö. 2556-2526 seneleri arasında inşa edilen bu büyük piramitlerden Khufu ve Khafre’nin duvar meyilleri sabit ve 52°dir. Mısır’da Piramit yapımı Yeni Krallık döneminde (M.Ö. 1570) terk edildi. En büyük 35 piramit Nil’in batı kıyısında Nil Deltasının ucundan güneye doğru Libya Çölünde, Nil Vadisinde yapılmıştır. Büyüklük sırasına göre piramitler; Khufu, Khafre, Menkure, Zoser, Hadjefa, Zawviyet el Aryan, Abu Rouesh, Lisht, Illahun ve Hawvara’dır. Bunların dışındaki piramitler daha küçüktür.

Dünyanın yedi harikasından biri olarak bilinen piramitlerden Gize’deki büyük piramit, Napoleon’un emriyle 1798-1799 senesinde açıldı. On dokuzuncu yüzyıl sonuna kadar hemen bütün piramitlere girilerek inceleme yapıldı. Piramit mezar odalarından krala ait altın, gümüş ve taşlardan yapılmış çok kıymetli eşyalar alınarak müzelere götürüldü. 1954 senesinde Giza’daki Khufu piramidi güneyinde keşfedilen tekne ilgi çekicidir. Tekne, genişliği 213 cm uzunluğu 31 metre olan ve üzeri her biri 17 ton ağırlığındaki 42 adet taş bloklarla örtülmüş kanal içinde bulunmuştur. Teknenin başı, dümen yelpazesinin bulunduğu kısım ayrı olarak yere konmuştur. Üst güverte ise monte edilmek üzere tekne içine yerleştirilmiştir. Piramitler civarında buna benzer daha pekçok kanalın mevcut olduğu sanılmaktadır.

Sözlükte "piramit" ne demek?

1. Tepeleri ortak bir noktada birleşen, tabanları da herhangi bir çokgenin birer kenarı olan birtakım üçgenlerden oluşmuş cisim, ehram.
2. Mısır firavunlarının mezarlarına verilen ad.
3. Gösteri jimnastiklerinde, jimnastikçilerin, araçlı ya da araçsız olarak birbirlerinin omuzlarında, dizlerinde oluşturdukları gösterişli ve düzenli biçimler.

Piramit kelimesinin ingilizcesi

n. pyramid
Köken: Fransızca

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç