Pik döküm nedir?

Pik bir dökme demir cinsidir.

Malzeme mühendisliğinde pik yerine kır dökme demir veya lamel (lif) grafitli dökme demir tabiri kullanılır.

Pik, kupol ocaklarında yeniden ergitilip biçimlendirilir ve böylece demir döküm ya da döküm adını alan gereçler elde edilir. Dökümcülükte kullanılan pik genel olarak kullanılma yerlerine göre sınıflandırılır.

Pik döküm'ün diğer adı "Ham dökme demir" dir.

Döküm; Döküm, inşaatlarda sıvı halde bulunan alaşımların ya da metallerin daha önceden hazırlanan bir kalıba boşaltılma ve akabinde orada donması işlemine verilen isimdir.

Pik döküm; Yüksek fırından alınan, içindeki karbon oranı yüksek olan ve karbon oranı azaltıldıktan sonra önceden hazırlanan bir kalıba boşaltılarak yada sıvı metal üzerine uygulanan döküme verilen isimdir.

Pik döküm %4 gibi yüksek bir karbon oranına sahiptir. Pik döküm çeşitli yollarla içindeki karbon oranı azaltıldıktan sonra ingot halinde dökülür.

Pik döküm, dökme demir ve çelik üretim safhasından önceki ilk üründür.

Dökme demir çeşitleri

1. Küresel grafitli dökme demir

2. Alaşımlı dökme demir

3. Lamel grafitli dökme demir

4. Tmper dökme demir

5. Beyaz dökme demir

6. Gri dökme demir

Pik demir

Yüksek fırında veya başka tesislerde demir cevherinin ergitilmesi ve indirgenmesiile elde edilerek kum veya metal kalıplarda katılaştırılmış olan ve bileşiminde %2' den çok karbon bulunan demir-karbon alaşımı, dökme demir, ham demir.

Pik dökümün avantajları

1. Borular, yerinde kolayca kesilebilir. (Spiral kesme taşı, boru kesme aparatı)

2. Çok çeşitli yüksek performanslı bağlantı elemanları ve kelepçeler.

3. Basit ve hızlı tatbikat.

4. Aşınmaya mukavemet.

5. Dış etkilere mukavemet.

6. Katı maddelerin drenajı.

7. Paslanmaz

8. Çürümez

9. Yanmaz

10. Sessiz

Pik dökümün özellikleri

1. Yoğunluğu 7.2 kg/dm3 (71kN/m3)'dir.

2. Titreşim emme özelliğine sahiptir.

3. Kopma mukavemeti: 15 da N/mm2

4. Bükülme mukavemeti: 40 da N/mm2

5. Trafik yüklerinde mükemmel mukavemete sahiptir.

6. Standart uzunluktaki borular için genleşme miktarı 100 derece santigratta 3 mm.'dir. Sentetik malzemelere göre 7 ila 10 misli daha azdır.

7. Yangın ve aleve karşı dayanıklıdır.

8. Yanma sonucu toksik gazlar çıkararak zehirlenmeye neden olmaz.

9. Yangın Mukavemeti: MO sınıfı - Yanmaz

Pik döküm nerelerde kullanılır?

Pik döküm inşaat sektöründe asırlardan beri kullanılmaktadır. Darbelere mukavemeti, sağlamlığı, şantiye şartlarına dayanıklılığı, pik dökümü inşaatlarda vazgeçilmez bir malzeme haline getirmiştir.

Ayrıca Pik döküm sanayide de kullanılmaktadır.

Demir dökümünün tarihçesi

Demir dökümü ilk olarak Çin'de Shang Sülalesi (M.Ö.1766 1122) sırasında silah imalatı ile başlamış, yüzyıllar boyunca babadan oğula geçen bir sanat ve sır şeklinde tutulmuştur fakat demir dökümün asıl üretim ve tüketimine (M.Ö. 800) yıllarında Hindistan da başlandığını buda tapınaklarında görülen kirişlerden hükmetmek de kabildir.

Demirin ergitilerek üretiminin tarihi merkezlerinden biri de Karadeniz sahilleridir. Bu sanatın Avrupa 'ya intikalinin buradan olduğu kanısı yaygındır. 15.yy başlarında Avrupa'da ergitilen demir ana bir kanal vasıtasıyla yanlara açılan yollardan kalıplara dökülmekde idi. Sıvı sıcak demirin beyaz görünümü dolayısıyla bu işlemin bütünü yavrularını emziren domuza benzetildiğinden elde edilen demire Pig Demir (İngilizce de Pig, domuz anlamına gelmektedir) denilmiştir.

Ancak 17. yüzyılın başlarında, Almanya, Belçika ve Hollanda da çelik, ergitmek suretiyle üretilmeye başlamış ve çok geçmeden İngiltere de maden kömürü kullanmal suretiyle istihsal İlk defa yüksek fırında gerçekleştirilmiştir. Fakat bununla beraber dökücülük 20. yüzyılın başlarına kadar dökümhanelerde yine bir sanat ve sır olarak tutulmuş ve bu endüstri dalının ilerlemesine engel olan faktörlerden biri olarak kalmıştır. Ancak son asrın başlarından itibaren ağır endüstrinin hızla gelişmesi ve deney cihazlarının tekamülü sayesinde döküm sanayi de hızla büyümüştür, bir sanat dalı olmaktan kurtulmuş ve bilim dalları arasına girmeye başlamıştır.

Son 30 - 40 yıl içerisinde çeşitli döküm cemiyetleri, araştırma merkezleri kurulmuş, kitap ve mecbalarda yapılan araştırıma neticeleri yayınlanarak, birçok dünya ülkelerinde az çok paralel bir ilerleme kaydedilmiştir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç