Piar (Public Relations) nedir?

İngilizce "Public Relations" anlamına gelmekte olan Pr kısaltması, Türkçe'de "Halkla İlişkiler" anlamına gelmektedir.

Pr kelimesinin Türkçe okunuşu "Piar" şeklindedir.

Piar; Bir birey veya bir örgüt (örneğin bir iş, devlet kurumu, ya da kar amacı gütmeyen bir kuruluş gibi) ve halk arasındaki bilgi yayılmasını yönetme uygulamasıdır.

Piar bir işletmenin,kurumun ya da örgütün bağlantı kurduğu ya da kurabileceği kimselerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek ve bunu devam ettirmek için yaptığı sürekli ve örgütlenmiş bir yönetim fonksiyonudur. Temelinde ikna, retorik, algı kavramları yatmaktadır. Kısa tanımıyla, kurumların kitlelerle iletişim kurmak amacıyla yürüttükleri, pro-aktif ve re-aktif olarak sürdürülebilen, kamu yararı esas alınarak devam ettirilen düzenli faaliyetlerdir.

Piar işletmenin hizmet verdiği kitle ile daha etkili iletişimde bulunmak üzere başvurduğu bir yöntem; bir işletmeyi iç ve dış müşterilere, bağlantılı olduğu kişilere sevdirme ve saydırma, belirli bir tutumu benimsetmeye halkı inandırma sanatıdır.

Piar sıradan olmakla önemli olmak arasındaki farktır; işletmenin olumlu bir imaja sahip olması için gerekli tanıtım politikasının saptanması, işletmenin bu doğrultuda yönlendirilmesi, insan grupları ve işletme arasında bilgi akışının sağlanması ve bu bilgi akımının gerekli etkinliği kazanarak amaçlanan sonuca ulaşması için yapılan planlı faaliyetlerdir.

Piar kavramı nerede ortaya çıkmıştır?

Piar kavramı, ilk Fransa'da ortaya çıkmıştır; ancak daha çok Amerika Birleşik Devletleri'nde rağbet görmüş ve üzerinde çalışılmıştır. Günümüzde artık ağırlıklı olarak basın ilişkileri kapsamında faaliyetler yürütülmektedir. Son yıllarda internet ve sosyal ağların da dahil olmasıyla, kitlelerle basın ve web aracılığıyla yürütülen karşılıklı, geri bildirime dayalı, simetrik iletişim faaliyetleri halini almıştır.

Piar çeşitleri

1. Kurumsal Piar: Kurum içinde yapılacak olan ve Yöneticiler ile personeli kapsa yan halkla ilişkiler çalışmalarından oluşur, kurum dışı Pr halkla ilişkiler çalışmaları ise müşteriler ve yapılan çevreleri kapsar

2. Stratejik Piar: Bu PR Halkla İlişkiler çalışmaları daha çok bir kişi, firma, kurum, kuruluş, marka, fikir, ya da ülkenin bir takım topluluklar karşısında karşılaştığı ya da karşılaşabileceği problemlere karşı yapılan yine önceki konumuzda açıklandığı gibi dört adımda gerçekleştirilen faaliyetlerde olabilir ki kriz durumlarını da bu kategoriye sokabiliriz.

3. Marketing Piar: Halkla ilişkilerin pazarlama ile birleştirilmiş halidir.

4. Piar kampanyaları: Çeşitli etkinlikler, sponsorluk, yarışmalar, toplumsal - sosyal içerikli ve benzeri kampanyalardır. Bu kampanyalar da aynen reklam kampanyaları gibidir.

Piar modelleri

1. Kamuyu bilgilendirme modeli: Grunig ve Hunt’ın dört Halkla İlişkiler modelinden birisidir. Bu modelin en önemli temsilcisi Ivy Lee'dir.

2. İki yönlü asimetrik model: Grunig ve Hunt’ın dört Halkla İlişkiler modelinden birisidir. Bu modelin en önemli temsilcisi E.L.Bernays'dır.

3. Basın ajansı modeli: Grunig ve Hunt’ın dört Halkla İlişkiler modelinden birisidir. Bu modelin en önemli temsilcisi P.T.Barnum'dur.

Günümüzde hangi piar modeli uygulanmaktadır?

Günümüzde uygulanan temel piar modeli; karşılıklı iletişime ve geri bildirime (feed-back) dayalı olan iki yönlü simetrik modeldir.

Piar uzmanı nedir?

Piar uzmanları örgüt yönetimine halkın düşünce ve tutumlarıyla ilgili bilgileri getiren, girişimci fikirler üreten, tanıtma kampanyaları geliştiren, kampanyaları yönetim politikasına uygun olarak yöneten kişilerdir.

Piar uzmanlarının özellikleri

Piar uzmanlarının özellikleri arasında;

1. Yaratıcılık,

2. İnisiyatif,

3. Düşünceleri açık ve basit şekilde yazarak/konuşarak iyi ifade edebilme temel şartlarının yanı sıra,

4. Kamu ve özel sektör örgütlerinde danışmanlık yapabilme,

5. Halk ile olumlu ilişkiler tesis ve idame edebilme,

6. Karar verme ve problem çözme,

7. Araştırma becerileri sıralanabilir.

8. Piar uzmanları; dışa dönük, kendine güvenen, insan psikolojisi ve motivasyonundan anlayan, rekabetçi, esnek ve takımdaş özellikli olmalıdır.

Piar uzmanlarının çalışmalarında kullandıkları teknikler

1. Medya ilişkileri

2. Kurum içi iletişim

3. E-pr

4. Pazarlama İletişimi

5. Sponsorluk İletişimi

6. Etkinlik Yönetimi

7. Araştırma ve Değerlendirme

8. Stratejik Planlama

Piar (Pagerank) nedir?

İngilizce "Pagerank" anlamına gelmekte olan Pr kısaltması, Türkçe'de "Sayfa Değeri" anlamına gelmektedir.

Pr kelimesinin Türkçe okunuşu "Piar" şeklindedir.

Pr (Piar) yada Pagerank; Google‘ın site sıralamasında kullandığı algoritmanın sonucu sitenize verdiği değeri gösteren basitleştirilmiş olarak 0'dan 10'a kadar olan bir değerdir. Bu değer genel olarak özgün bir içeriğe, sayfaya verilmiş bağlantılara ve bağlantı veren sayfaların kalitesine bağlı olarak değişir. Pagerank, değer olarak sitenizin google tarafından arama sonuçlarında sıralanmasını ve Google tarayıcısının sitenizi indeksleme  sıklığını etkiler.

Sayfa değeri, sitenin doğal yapısına ve link içeriğine uygun olarak sitenin değerinin bir göstergesidir. Google, bir linki a sayfasından B sayfasına, B sayfası için A sayfasını kullanarak bağlar. Aynı zamanda sayfanın hakkının yenmemesi için bazı içerik analizleri de yapar. Kendisini “önemli” yapan kriterlerde iyi yerlerde olan bir site önem sıralamasında diğer sitelerin üzerine çıkacaktır. Yani bir sitenin Google Arama sonuçları sıralamadaki yeri onun için önemli olan birçok kriterlerin birleşimi sonucunda belirir.

Google, aynı zamanda spam amaçlı siteleri Google Ban ile cezalandırıp tüm indekslerini silerken, yeni açılan sitelerinde hızlı bir şekilde arama sonuçlarında yükselmesini engelleyen Google Sandbox sistemlerini de kullanmaktadır. Sandbox’a giren bir site 3-6 ay boyunca ne kadar iyi olursa olsun, Google tarafından denenir ve belirli bir sürenin sonunda arama sonuçlarında daha iyi bir yere getirilir.

Ancak site sıralamasını etkileyen tek parametre PageRank değildir. Site sıralamasını esasen “alakalılık” ve “önemlilik” değerlerini kombine etmeye çalışan Google algoritması için de Topic Sensitive Page rank olarak tartışılan kavramın etkili olduğu düşünülmektedir.

Pagerank sitelere verilen kalite puanıdır. Bu kalite puanı sitenin özgün olmasıyla, sitenin açılış tarihinin eski olmasıyla, yada pagerank' ı yüksek bir siteden link almanızla artabilir. Genelde internet site sahipleri pagerank' ı yüksek sitelerden para karşılığı link almaktadırlar. Bu sayede siteleri google' da anında indexlenir ve üst sıralara çıkma şansı yakalarlar. Her ne kadar etik bir davranışolmasa da çoğu zaman başarılı sonuç alındığından bir çok webmaster bu işlemi uygular.

Piar (Pagerank) patenti kime aittir?

Google Arama motoru, Stanford’da doktora yapan iki öğrenci, Larry Page ve Sergey Brin tarafından 1998 yılında kurulduğunda, arama sonuçlarını patentli PageRank tekniği üzerine geliştirdiler. Bu yüzden PageRank  patenti de Google’a değil Stanford Üniversitesi’ne aittir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç