PET BT nedir?

Organ ve dokuların fonksiyon ve metabolizmalarındaki değişiklikleri anatomik detaylarla birlikte gösteren, etkinliği kanıtlanmış bir Nükleer Tıp görüntüleme tekniğidir. Özellikle onkolojide tümörün saptanması, derecesinin belirlenmesi (evreleme), tedaviye yanıtın değerlendirilmesi, nüks/metastaz şüphesi ve tümör belirteçlerinde yükselmesi durumunda yeniden evreleme, radyoterapi planlaması ve bazı durumlarda mevcut olan kitlenin iyi yada kötü huylu olup olmadığının tespit edilmesinde kullanılan en ileri medikal görüntüleme tekniğidir.

Bu yöntemde; Bir şeker türevi olan glikozun pozitron tipi ışıma yapan radyoaktif madde (Flor-18) ile işaretlenmiş molekülü (F-18- FDG) hastaya damar yolundan uygulanır. Belli bir süre verilen radyoaktif maddenin tüm vücuda yayılması ve ilgili dokularda tutulması için beklenir (yaklaşık 45-60 dakika). Kamera altına alınan hastanın, toplam 12-20 dk süre içerisinde, tüm vücut bilgisayarlı tomografi ve pozitron emisyon tomografi (PET) görüntüleri üç boyutlu olarak elde edilir. • Organ ve dokulardaki normal ve normal dışı metabolik fonksiyon gösteren patolojik alanların üç boyutlu görüntülenmesi sağlanır.

Neden PET / BT

PET sonuçlarının doktorunuzun potansiyel sağlık probleminiz ile ilgili teşhisine çok önemli katkıları olmaktadır. PET çalışması sadece tanıya değil doktorunuzun değişik tedavi yöntemlerinin sonucunu tahmin etmesine ve sizin için en yararlı tedavi yaklaşımını tercih etmesine, tedavi cevabını değerlendirmesine katkıda bulunur. Eğer tedavi yanıtı yeterli değilse daha etkin tedavi yöntemlerine yönlenilmesine yardımcı olur. PET/ BT nüks hastalığın ve yaygın hastalığın (metastazların) erken dönemde yüksek doğrulukla teşhisini sağlamaktadır.

Tanı ve karekterizasyon; Ultrason, Tomografi veya MRI gibi yöntemler ile vücudun her hangi bir yerinde saptanan ve uluslararası standartlara göre kanser şüphesi taşıyan lezyonları görüntülemede ve tanımlamada kullanılır.

Kötü huylu - iyi huylu tümörleri ayırt eder; çekim sırasında vücuda verilen maddenin lezyonda tutulum miktarının ölçümü ve lezyonun görünüm özelliklerini birlikte değerlendirme şansı verir. Biyopsi öncesi kuşkulu bir lezyon (özellikle akciğer, pankreas, yumuşak doku alanlarında) için en kapsamlı bilgi verebilecek görüntüleme yöntemidir.

Erken tanıya katkı sağlayabilir; kuşkulu lezyonların değerlendirilmesinde geleneksel yöntemlere göre daha fazla bilgi vererek erken tanıya katkı sağlayabilir.Tümör olasılığı yüksek bir lezyonda kanserli alanı işaret ederek neresinden biyopsi yapılabileceği konusunda yol gösterir. Böylece birden çok biyopsileri önler.

Gereksiz cerrahiyi engeller; tümörün yayılımını (evresini) daha doğru saptayarak gereksiz ameliyatları önleyebilir. Bazen de geleneksel yöntemler ile yanıltıcı yaygın hastalık gibi değerlendirmemize neden olan görünümleri aydınlatarak hastalığın doğru evresini saptamamıza ve hastaya gerekli olan cerrahi yöntemi uygulamamızı sağlar.

Tedavi planına yol gösterir; radyoterapi gibi tümöre komşu dokulara zarar verebilecek tedavi yöntemleri için kanserli doku yayılımını daha doğru göstererek radyoterapi uygulamalarına klavuzluk eder. Son yıllarda deneyimli merkezlerce kullanımı giderek artan uygulama yöntemlerinden birisidir.

Tedavi yanıtını değerlendirme; kemoterapi ve radyoterapi uygulamaları sonrası uygun zaman aralığında çekilirse tedavi yanıtını, hem kanserli hücre aktivitesi hem de boyutsal değişimleri göstererek değerlendirir. Hastalığın hem boyutsal değişimi konusunda hem de canlılığında azalma olup olmadığı konusunda yol gösterici bilgiler sunar.

Bu testin herhangi bir riski var mı?

PET/ BT testi BT, MRG veya diğer nükleer tıp incelemelerine benzer bir uygulamadır. Verilen radyoaktif madde kısa yarıömürlü bir maddedir ve böbrekler yoluyla kısa sürede vücuttan atılmaktadır. Aldığınız radyasyon dozu birkaç akciğer grafisinden fazla olmamakla birlikte, ekstra güvenlik açısından verilen madde vücudunuzdan tamamen atılana kadar (4-6 saat) küçük çocuklar ve hamile bayanlar ile yakın temasta bulunmamanız önerilmektedir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç