Pcm nedir?

Pcm kısaltması İngilizce "Project Cycle Management" kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Project Cycle Management kavramı Türkçe'de "Proje Döngü Yönetimi" anlamına gelmektedir.

Belirlenen bir vizyon etrafında toplanmış bir (birçok) STK’nın (üyelerinin), misyonlarından (görev tanımlarından) yola çıkarak oluşturdukları strateji çerçevesinde, toplumda (bölgelerinde/çevrelerinde) gördükleri bir sorunu çözme amacına ulaşabilmek için, çalışmalarını belirli zaman, faaliyetler ve kaynaklar temelinde tasarlayıp yürütmeleri, "proje" olarak adlandırılmaktadır.

Pcm, proje tasarımının kalitesini iyileştirmek ve etkinliğini artırmakiçin kullanılan bir araçtır.

Projenin oluşturulma süreci kadar sürdürülme ve bitirilme süreci de çok önemli ve eksiksiz planlanması gereken aşamalardır. Pcm, tüm bu süreçleri kavramsallaştırmaya çalışmaktadır.

Pcm aşamaları

1. Proje fikrinin belirlenmesi

2. Projenin tasarlanması (Durum analizi ve planlama)

3. Projeye kaynak bulunması

4. Projenin uygulanması ve izlenmesi

5. Projenin değerlendirilmesi

6. Öğrenme ve bilgi üretimi

Pcm'in amacı

Proje döngüsü yönetimi, proje tasarım kalitesini iyileştirmek, uygulama etkinliğini artırmak, sağlanacak faydayı garantilemek ve sürekliliğini gözetmek için kullanılan bir yöntemdir.

Pcm'in yararları

1. Projenin tasarlanmasında ve hazırlanmasındaki yetersizlikleri azaltmayı amaçlar.

2. Projenin, hedef grupların ihtiyaçlarıyla ilgili olmasını sağlar.

3. Projenin sağlayacağı etkinin sürekli olmasını sağlar.

4. Tüm paydaşların tasarlama ve uygulama aşamasına katılımını öngörür.

5. Risklerin ve başarı kriterlerinin dikkate alınmasını sağlar.

Pcm'in prensipleri

1. Durum tespiti, sorun analiz ve çözüm üretme aşamasının tasarıma dahil edilmesi;

2. Hedef grupların gerçek problemlerini yansıtması;

3. Talebe yönelik çözüm üretimi;

4. Proje amacının faydalarının belirgin, uygulanabilir ve gerçekçi olması;

5. Faydanın kadın ve erkekler arasında dengeli dağılımı;

6. Yaratılan faydanın sürekliliğe odaklanmış olması;

7. Tüm paydaşların katılımının sağlanması;

8. Sonuçların ve faaliyetlerin amaca uygunluğu;

9. Amaç ve sonuçlarla ilgili izleme ve değerlendirme kriterlerinin net olması, doğrulanabilir etki yaratması, sonucunkontrol edilebilmesi;

10. Faaliyetlerin uygulanmasının önündeki kısıtların ve risklerin öngörülmesi;

11. Faaliyetlerin gerçekleşmesi için gerekli kaynakların öngörülmesi;

12. Standart ve kaliteli anahtar proje dokümanlarının ve raporların üretilmesi (izleme, değerlendirme, finansal raporlarvb..);

13. Mantıksal çerçeve yaklaşımının uygulanması PCM'in ana prensipleri olarak sayılabilir.

Pcm eğitimi

Pcm eğitimi sizlere yaratıcı kalkınma proje fikirlerinizi gerçekleştirebilmeniz için bir yöntem önerisi sunar. Eğitim, fikirleri somut faaliyetlere dönüştürmek için mantıksal çerçeve yaklaşımı yardımıyla kendi fikirlerinizi projelendirmenize katkı sağlayacaktır.

Pcm yönetim ilkeleri

1. Proje döngüsünün her aşaması yapılandırılmış ve bilgiye dayalı bir kararoluşturma sürecine dayalı olmak,

2. Paydaşların karar verme mekanizmasına katılımını gözeten bir yönelimde olmak(hedef grup yönelimli),

3. Proje tasarımı ve yönetiminde tutarlı ve analitik bir yaklaşım içermek,

4. Yararların sürekli kılınmasını sağlayacak mekanizmalara sahip olmak,

5. Entegre bir yaklaşıma ve dokümaların standardlaştırılmasına dayanmak.

Bu ilkelerin gerçekleşmesi için proje planlaması ve yönetiminde kullanılan yöntem ise Mantıksal Çerçeve Yaklaşımıdır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç