pp ne demek?

1. Paypal: Sanal bankacılık sistemi. bkz. http://www.paypal.com

2. Polipropilen: Bir çok plastik malzemenin hammaddesi. oldukça sağlam bir plastiktir.

3. Past participle: İngilizce testlerde geçmiş zaman için kullanılan kısaltma.

4. Pirofosfat: Kimya'da pirofosfat'ın kısaltması.

5. Per procurationem: İngilizce yazışmalarda "vekaleten" demek için kullanılan kısaltma.

Polipropilen nedir?

Termoplastik; Zincir içinde kovalent, zincirlerarası van der Walls bağlara sahip, ısıtıldıklarında yumuşayan, soğutulduklarında tekrar sertleşen plastik malzemelere verilen isimdir.

Polimer; Monomer denilen küçük moleküllerden meydana gelen büyük moleküllerin zincir yapısında bulunduğu tabii veya sun’i bir maddedir.

Pp (Polipropilen); Genellikle sanayide kullanılan ve geniş kullanım alanına sahip polimerlerdir.

Pp (Polipropilen), polistiren ve polivinil klorür, RCH = CH2 genel formülüyle tanımlanmonomerlerden üretilen polimerlerdir. Bu polimerler, monomerlerinin özel yapılarınedeniyle, özel katalizörler (Ziegler-Natta ve/veya metallocene) eşliğinde üretildi-ğinde stereoregüler yapı gösterirler.

Pp (Polipropilen) sentetik bir maddedir.  Normal olarak +0°C, +100°C sıcaklık aralığında kullanılır.

Pp (Polipropilen) nasıl oluşur?

Petrol parçalanırken Gaz olarak açığa çıkan ürünün polimerizasyonu sonucu oluşur.

Pp (Polipropilen) kim tarafından ne zaman bulunmuştur?

Polipropilen ilk defa 1950 yıllarında Karl Ziegler (Alman) ve Giulio Natta tarafındanpropilenin Ziegler-Natta katalizörleriyle polimerizasyonuyla elde edildi.

Pp (Polipropilen)'in özellikleri

1. Düşük maliyetlidir.

2. Petrokimya artıklarından elde edilir.

3. Yorulmaya karşı çok iyi direnç gösterir.

4. İyi bir darbe dayanımı vardır.

5. Sürtünme katsayısı düşüktür.

6. İyi elektrik yalıtımı sağlarlar.

7. Kimyasal direnci iyidir.

8. Tüm termoplastik işleme proseslerine uygundur.

9. Erime sıcaklığı 160 santigrat derece civarındadır.

Pp (Polipropilen)'in dezavantajları

1. UV ışını dayanımı azdır.

2. Yüksek termal genleşme gösterir.

3. Boya ve kaplaması zordur.

4. Dış hava şartlarına dayanımı azdır.

5. Oksitlenmeye açıktır.

6. Yanıcı olup, klor içeren solventler ile etkileşime girer.

Pp (Polipropilen)'in kullanım alanları

1. Otomotiv sanayinde kullanılır,

2. İç ve dışmekanlarda halı kaplama olarak kullanılır,

3. Mühendislik, kimya ve elektrik sektörlerinde kullanılır

4. Depolama tanklarının ve bunlarla ilgili parça ve ekipmanların imalatında kullanılır.

5. Tekstil ve yiyecek paketlemesi gibi sektörlerdede kullanılmaktadır.

Pp (Polipropilen)'in önemi

Polipropilen, günümüzde, pazar payı en yüksek olan ikinci plastik konumundadır

Pp (Polipropilen) üretiminde kullanılan monomerler

1. Propilen (R=CH3),

2. Polistirende stiren (R=C6H5)...

Pp (Polipropilen) teknik değerler tablosu

p p

Pp (Polipropilen) örneği

p p


Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç