Ozon nedir?

Ağır kokulu bir gazdır. Gerçekte oksijenin bir başka çeşididir. (03) formülü ile gösterilir. Oksijenden ozon meydana getirmek için büyük bir enerji gerekir. Ozon oksijen haline dönerken, bu enerji açığa çıkar. Bu yüzden saf ozon çok tehlikelidir. Bozulma sırasında şiddetle patlayabilir. Yüksek sıcaklıklarda hiç bozulmaz. Ozon, bir oksijen molekülü ile bir oksijen atomun çarpışması sayesinde meydana gelir.

Teknikte «ekonozatör» denen cihazlarla elde edilir. Bazı şehir suları ozonla dezenfekte edilir. En kuvvetli yükseltgenlerdendir. Bakterileri derhal öldürür. Akciğer üzerinde zararlı olabilir. Fazlası zehirlidir. Atmosferde 20 km. yükseklikte ozonlu bir tabaka vardır. Van Marum 1786’da elektriklenmiş havanın güzel kokusunun farkına varmıştır. 1839’da Schönbein, fosforun havadaki oksitlenmesinde de aynı kokunun hasıl olduğunu tespit etti. Marignac ve de la Rive, ozonun, oksijenin bir başka çeşiti olduğunu göstermişlerdir.

Fazla miktardaki istihsali Werner Von Siemens’in yüksek voltajlı elektrikle çalışan makinasının keşfinden sonra mümkün olmuştur. Havadaki miktarı az olduğundan hoş kokuludur. Yüksek konsantrasyonlarda yakıcı kokuludur. Çok kuvvetli bir oksitleyicidir. Molekül ağırlığı 48, kaynama noktası -119°C’dir. Suyun birim hacmindeki ozonun çözünürlüğü 0,0088’dir. Ozon, oksijenin enerji absorblamasıyla meydana gelir. Oksijenin allotropudur. Özellikleri oksijenden çok farklıdır. Ozon, atmosferin dünyadan itibaren 10-45 kilometrelik mesafesinde (ozonosferde) az miktarda bulunur.

ozon

Atmosferin yüksekliği normal şartlara göre (0°C, 760 mm Hg) hesaplanırsa sekiz kilometreye iner, ozon bu yüksekliğin ancak üç milimetrelik kısmını teşkil eder. Atmosferde ozon, mor ötesi radyasyonun tesiriyle oksijenden teşekkül etmektedir. Ozon tabakası, dalga uzunluğu, 2200-3200 A° olan ışınları absorbe eder. 2200 A°dan küçük olan ışınları da oksijen tabakası absorbladığından, yeryüzüne gelen güneş ışığındaki ultraviyole ışınları, yaklaşık 3200 A° dalga boyundadırlar.

Durum böyle olmasaydı dalga boyu 3200 A°’den küçük, termik gücü büyük ışınların tesiriyle yeryüzünde hayat olmayacaktı. 22 km yükseklikte atmosferin ihtiva ettiği ozon miktarı, hacimce milyonda bir kadardır. Daha aşağılarda bu miktar on milyonda bir mertebesindedir. Ozon, organik maddeleri yükseltmeyip kendisi ayrıştığından, havada ancak indirgen maddelerin bulunmadığı kısımlarda rastlanır. Onun için kapalı yerlerden ziyade dağlık, ormanlık yerlerde veya deniz üstündeki havada rastlanır, evlerin havasında ozon yoktur.

Elde edilişi

1. Teknikte ozon, sadece elektriksel yolla elde edilir. Kullanılan elektrik 10.000 volt veya daha yüksektir. Frekansı 500-2000 hz alternatif akımdır. Kullanılan cihaza ozonizatör denir. Hava veya oksijen kurutulduktan sonra aralarında birkaç milimetre mesafe bulunan cam duvarlar arasından geçerken ozonlaşırsa da bir kısmı bozulacağından elde edilen verim ancak hacimce % 12’ye kadar çıkar. Oksijenle çalışırsa verim hava ile elde edilenden daha büyüktür. Buna sebep, hava azotunun ozonla kısmen oksitlenmesidir.

2. Perklorat asidinin (HClO 4 ) -50°C’de elektroliziyle,

3. Klorun suya tesiriyle,

4. Peroksitlerin derişik sülfat asidiyle etkileşmesiyle,

5. Susuz potasyum permanganatın (KMnO 4 ), derişik sülfat asidiyle muamelesiyle,

6. Oksijeni ultraviyole ışınla ışınlamayla ozon elde edilir.

Kullanılışı

Ozon çok müessir, kuvvetli bir oksitleyici olmasına rağmen, pahalı olmasından dolayı pek az kullanılır. Başlıca; içme sularının dezenfeksiyonunda, un ve benzeri maddelerin beyazlatılması, bazı organik madde fabrikasyonunda, tiyatro v.s. gibi yerlerin havasını temizlemekte kullanılmaktadır.

Ozon tedavisi

İsmi daha çok kimya ve coğrafya alanında duyulan ozon gazı, dünya atmosferi içerisinde oldukça yoğun bir biçimde bulunan bir gaz türüdür. Aynı zamanda bu gaz, ozon tabakasını da oluşturur. Bakıldığında dünya ve insanlık için önemi aşırı derecede fazla olan ozon gazı, aynı zamanda tıp biliminde de kullanılarak insanoğluna faydalarını farklı alanlarda da devam ettirme özelliğine sahiptir.

Bu gaz, günümüz modern tıp dünyasında çeşitli hastalıkların tedavi sürecinde kullanılır. Ozon gazının yapısı incelendiği zaman, karşımıza bu gazın aktif şekilde olan bir oksijen molekülü olduğu çıkmaktadır. Ozon gazı, insanlığın yaşam kaynağı konumunda olan oksijenin yapıca daha yüksek enerjili halini ifade eder ve yüksek enerjili bu gaz, tedavilerde de gaz halinde uygulanır. Bazı hastalıkların tedavisinde oldukça başarılı olan bu gaz, tıp literatüründe medikal ozon olarak adlandırılmakla birlikte medikal ozonun tıpta uygulandığı alanlar oldukça fazladır.

Tıp biliminde kullanılan ozon gazının tedavideki adı ise, ozon tedavisi olarak adlandırılmaktadır. Ozon tedavisinin başarısının en fazla olduğu uygulama ise, hücre yenileme işlemidir. Hücre yenileme uygulamalarında ozon tedavisinin azımsanamayacak derecede olumlu etkileri bulunmaktadır. Bunun dışında ozon tedavisinin vücuttaki kan dolaşımına da etkileri bulunur. Medikal ozon, vücuttaki kan dolaşımını düzenler ve bununla beraber dokuların sağlıklı ve düzenli bir şekilde beslenmesini sağlar. Bunların dışında, ozon gazının antioksidan özelliği de bulunmaktadır.

Medikal ozonun sahip olduğu bu özellik, vücutta bulunan serbest radikallerin vücuttan dışarıya atılmasında etkilidir. Ozon gazının tıp biliminde tedavi amacında kullanılmasındaki faydalar bu şekildeyken, bu faydalar dışında ozon gazının yaşlanmayı geciktirici etkisi de bulunmaktadır. Bu etki, bu gazı insanlar için çok daha önemli kılarak ayrıcalıklı ve özel bir konuma sürüklemektedir. Olumlu etkileri insanlar için oldukça fazla olan ozon gazının kullanımına bakıldığında, Avrupa ve Amerika ön plana çıkmaktadır. Her geçen gün popülerliğini artıran ozon gazının kullanımı Türkiye’de ise son yıllarda kullanılmaya başlanmıştır.

Ozon tedavisi günümüzde birçok insan tarafından tercih edilmekte ve hekimler de bu durumu onaylamaktadır. Çünkü ozon tedavisinin herhangi bir yan etkisi yoktur. Bu nedenle son yıllarda doktorlar, ozon tedavisini hastalar üzerinde oldukça yaygın bir biçimde kullanmaya başlamışlardır.Tıpta tedavi sürecinde oldukça fazla katkıları bulunan ozon tedavisinin hangi tür hastalıklarda kullanıldığında bakıldığında ise; nörolojik hastalıklar, obezite, romatizmal hastalıklar, kronik yorgunluk ve de cilt hastalıkları karşımıza çıkan hastalıklar olarak gözükmektedir.

Ozon tedavisi uygulanan hastalarda yapılan gözlemlerde bilinen hiçbir yan etkilere rastlanılmamıştır. Tıpta kullanılmakta olan çoğu ilacın az veya fazla oranda bir yan etkisi olduğu düşünüldüğünde ozon tedavisi bu konuda önemini daha da artırmaktadır. İnsanlara oldukça sıkıntılı anlar yaşatan romatizmal ağrılardan ozon tedavisi sayesinde kurtulmak mümkün hale gelmektedir. Romatizmal ağrıların bir türü olan kas romatizmalarında ise ozon tedavisiyle başarı oranı oldukça yüksektir.Ozon tedavisi gün içerisinde hızlı yaşam tarzı nedeniyle yorulan kişilerde de etkilidir.

Gerek zihinse, gerek de fiziksel yorgunluk çeken kişilerin birkaç ozon tedavisi seansıyla bu durumdan kurtulmaları mümkündür. Aynı zamanda yaşam standardı ve kalitesi de bu sayede artmaktadır. Fakat ozon tedavisi konusunda bir konuya oldukça fazla dikkat edilmelidir. O da, bu tedavi ozon tedavisi sertifikası olan kurumlarda yaptırılmalıdır. Yani tedavinin yapılacağı klinik çok iyi seçilmelidir. Tedaviyi yapacak kişi ise kesinlikle uzman bir kişi olmalıdır. Yine bunların dışında tavsiyelerle ozon tedavisi yaptırmak da yanlış bir davranıştır. Yan etkisi olmamasına rağmen bu tedavi kesinlikle uzman bir hekime danışılarak yaptırılmalıdır.

Sözlükte "ozon" ne demek?

1. Molekülünde üç atom bulunan oksijenden oluşan, ağır kokulu, gaz durumundaki basit element.

Ozon kelimesinin ingilizcesi

[Ozon] n. ozone, product resulting from the electric decomposition of the oxygen in the atmosphere, gaseous component of the atmosphere
n. ozone, form of oxygen having three atoms in its molecule that is a result of electrical discharge in oxygen and is found in small quantities in the atmosphere (especially after a thunderstorm) and forms a protective layer in the upper atmosphere
adj. ozonic
Köken: Fransızca

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç