Ot nedir?

Dünya vegetasyonunda kültür bitkilerine zararlarından dolayı istenmeyen ve yüksek rekabet gücüne sahip olan bitkiler. Bağların, bahçelerin, tarlaların, işlenmiş olsun veya olmasın hiç farketmeden çok çeşitli bitkilerle örtüldüğü görülür. Yol kenarları, hava alanları, meydanlar, drenaj kanalları vb. yerlerde bazı tipik bitkilerin oldukça iyi bir gelişim gösterdikleri dikkati çeker. Bu durum, bitkilerin tabiattaki çıplak alanları örtmek için büyük bir dinamizm içinde olduklarını gösterir. Bu dinamizmin sonucu, çeşitli evrelerden sonra özelliklerini iklimin belirlediği vegetasyonlar oluşur. Otları tanımlayan özellikler:

a) Kültür bitkileriyle rekabette onları alt ederler. b) Mücadeleci, kalıcı, c) Yüksek bir çoğalma gücü, kendi büyüklüklerine oranla çok sayıda üreme organına ve vegetatif çoğalma imkanlarına sahiptirler. Otların sınıflandırılması: Botanistler, otları, değişik özelliklerini dikkate alarak çeşitli şekillerde sınıflandırmışlardır. Çoğalma şekillerine göre; a) Yalnızca tohumlarıyla, b) Tohum, rizom ve stolonlarıyla, c) Yalnızca yeraltı organlarıyla çoğalanlar.

Morfolojik özelliklerine göre; a) Dar yapraklı olanlar, Cynodon dactylon(köpek dişi ayrığı), b) Geniş yapraklı olanlar Sinapis arvensis (yabani hardal).

Yaşama süreleri esas alınarak yapılan sınıflamada, otlar üç gruba ayrılmaktadır. a) Tek yıllıklar: Umumiyetle tohumdan üreyip, büyümekte ve tekrar tohum vererek bir mevsim içinde ölmektedirler. Stelleria media (kuşotu). b) İki yıllıklar: Bunlar, çimlenme ile tohum vermeleri arasında iki yıl gibi bir süreye ihtiyaç gösteren otlardır. Daucus carota (yabani havuç). c) Çok yıllıklar: Aynı kök sistemiyle, yıldan yıla gelişmelerine devam eden ve aynı zamanda tohumları ile çoğalan otlardır. Convolvulus arvensis (tarla sarmaşığı).

Otlar, kültür bitkileri ziraatında istenmemelerine rağmen, hayvan yemi olarak ve tıpta kullanılmaları bakımından, insanlara birçok faydaları olan bitkilerdir.

Sözlükte "ot" ne demek?

1. Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip bir, iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkilere verilen ortak ad; otla yapılmış ya da otla doldurulmuş.
2. Ağı, zehir; esrar.
3. Em, ilaç.

Ot kelimesinin ingilizcesi

[OT (Old Testament) ] n. first division of the Christian Bible; Jewish Bible (including the Law, the Prophets, and the Writings)
adj. herbal, herby, herbaceous
n. grass, herb, weed, hay, hashish, joint, greenstuff, herbage, pasturage, pasture, vegetable

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç