Ortak sağlık ve güvenlik birimi nedir?

OSGB terimi; Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (Osgb); Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, İşyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini vermek üzere kurulmuş, mevzuatın gerektirdiği fiziki ve tıbbi donanıma sahip, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin (İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personelinin) oluşturduğu, en son yasal düzenlemelere göre 1 işçinin dahi çalıştığı sanayiden sayılan ve sayılmayan her türlü iş yerine; iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan özel kuruluşlardır.

Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB) ler hakkında çıkan yasal düzenlemeler

1. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ( Osgb )’ler ilk olarak, 27 Kasım 2010 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 4857 sayılı İş Kanununa dayanılarak yayınlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği”nde tanımlanmıştır.

2. 20 Haziran 2012 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve 30 Haziran 2012 tarihinde 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren“6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ve buna bağlı olarak 29 Aralık 2012 tarihli ve 28512 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği”, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ( Osgb )’leri yeniden tanımlamıştır.

3. Yeni yasal düzenlemelerde de “Ortak Sağlık Güvenlik Birimi-OSGB” tanımı “Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri; işyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini vermek için oluşturulmuş, Bakanlıkça yetkilendirilmiş, verdiği hizmetler karşılığında fatura kesebilen ticari kuruluşlardır” şeklinde yer almış, ayrıca yetki ve sorumlulukları detaylandırılmış ve çalışma esasları belirlenmiş

Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB) kurulabilmesi için gerekli şartlar

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ( Osgb ) kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan;

1. En az bir işyeri hekimi

2. En az bir iş güvenliği uzmanı

3. En az bir diğer sağlık personeli İstihdamı zorunludur.

Osgb‘de ayrıca  bu birimlerin Bakanlığa karşı iş ve işlemlerinden sorumlu olacak olan bir "Sorumlu Müdür" gerekmektedir.

Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB) avantajları nelerdir?

1. İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı, Sağlık Personelini bünyenizde çalıştırma yükümlülüğünüz olmayacaktır. Bu personelin tüm sosyal ve güvenlik hakları hizmet aldığınız Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ( Osgb )‘nin sorumluluğundadır.

2. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ile iş sağlığı ve güvenliği hizmeti tek elden yürütülecek, oluşturulacak iş sağlığı ve güvenliği kurulunun alacağı kararlar daha kolay uygulanacaktır.

Tehlike sınıfları listesi

1. Az Tehlikeli İşler

2. Tehlikeli İşler

3. Çok Tehlikeli işler

İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının çalışabileceği tehlike sınıfları

A sınıfı uzman: Çok tehlikeli, tehlikeli, az tehlikeli

B sınıfı  uzman: Tehlikeli, az tehlikeli

C sınıfı uzman: Az tehlikeli

Dış bağlantılar

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ( Osgb ) Resmi İnternet Sayfası

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç