Ortalama nedir?

Matematikte, bir sayı kümesi içinde iki uçtaki değerlerin arasında yer alan değer.

Ortalamaların çok sayıda çeşitleri bulunmaktadır. Bunlardan birincisi subjektif ortalama, ikincisi objektif ortalamadır. İstatistiklerde subjektif ortalamalar, fen bilimlerinde objektif ortalamalar kullanılır. Objektif ortalama olarak aritmetik, geometrik ve harmonik ortalamalar bilinmektedir. Aritmetik ortalama: x 1 , x 2 ,... x n gibi n tane sayının aritmetik ortalaması x ile gösterilir ve;

şeklinde yazılır. Mesela 2 ile 8’in aritmetik ortalaması (2+8)/2= 5’tir. Aritmetik ortalamaya aritmetik orta da denir.

Geometrik ortalama: x 1 , x 2 ,.., x n gibi n sayısının geometrik ortalaması veya geometrik ortası;

Mesela 2 ile 8’in geometrik ortalaması ?2.8= 4 dür. Harmonik ortalama: n sayısının harmonik ortalaması;

Harmonik ortalamanın tersine harmonik orta denir. a ve b gibi iki sayının harmonik ortalaması

Harmonik ortası ise 2ab/a+b’dir. Mesela 2 ile 8’in harmonik ortalaması 10/32; harmonik ortası ise 32/10= 3,2’dir.

Sözlükte "ortalama" ne demek?

1. Ortalamak eylemi; iki ya da ikiden artık nicelik toplamının, bu niceliklerin sayısına bölünmesinden çıkan (sayı), vasati.
2. Orta yerinden; iki karşıt düşünce arasında olan, yaklaşık.
3. Yaklaşık.

Cümle içinde kullanımı

Yarısı 700, yarısı da 800 liradan alınan bir malın ortalama fiyatı 750 liradır.
Ortalama bir hesapla doksan yıllık bir ev demektir.
- M. Ş. Esendal

Ortalama kelimesinin ingilizcesi

adj. medium, average, mean, equated, fair average, medial, normal, par
n. average, mean

Ortalama ne demek? (Ekonomi)

(Average) Bir seriyi oluşturan birçok sayıyı temsil eden tek bir rakam. Genellikle bir grubu oluşturan sayılar belli bir "merkezi" değer etrafında toplanırlar. Grubun veya serinin sayısal özelliğini yansıtan bu merkezi değer "ortalama" diye bilinir. Örneğin, bir fabrikada çalışan işçilerin ortalama ücret düzeyi, ¦ o fabrikada çalışan işçilerin çoğunlukla almakta olduk’ ları veya ona yakın bir ücreti ifade eder. Ancak bu, tüm işçilerin ortalama düzeyinde ücret aldıkları anlamına gelmez. Hatta ortalama düzeyinde ücret alan hiçbir işçi dahi bulunmayabilir. Uygulamada ortalama kavramını ifade için daha çok aritmetik ortalama kullanılır. Aritmetik ortalama, serideki rakamların toplamının rakam sayısına bölünmesiyle elde edilir. Örneğin fabrikadaki işçilerin günlük ücretleri şöyle olsun: 4, 5, 6, 7 ve 3. O takdirde aritmetik ortalamaya göre elde edilen ortalama ücret (4+5 + 6+7+3) : 5 = 5 olur. Eğer seride, diğerlerine göre çok yüksek veya çok düşük sayılar varsa, aritmetik ortalama bundan etkilenir ve seriyi temsil gücü zayıflar. Uygulamada, ortalama değerin hesaplanmasında kullanılan başka kavramlar vardır. Örneğin mod ve Medyan bunlar arasındadır. Belirli durumlarda bunlar aritmetik ortalamadan daha güvenilir sonuçlar verirler.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç