Ortak Miras Nedir?

Bir kuşağın kendinden sonraki kuşaklara bırakmış olduğu maddi ve manevi değerlerin tümüne "Ortak Miras" denir.  Her kuşakta yaşamış insanlar bilim, teknoloji, sanat, edebiyat ve düşünce gibi alanlarda sürekli üretim içerisindedirler. Ortak miras tek bir ulusa ait değildir. İlk çağlarda Sümerler, Babiller, Mısırlılar, Yunanlılar, Orta Çağ’da Müslümanlar Yeni ve Yakın Çağlarda ise Avrupalılar insanlığın ortak mirasına katkıda bulunmuşlardır.

Ortak mirastan bütün uluslar yararlanmalıdır. Ancak bu sayede bütün insanlar mutlu olurlar. Ayrıca bütün uluslar ortak mirasa katkıda bulunmalıdır. Bu durum bilim, sanat, edebiyat gibi alanlardaki eserleri korumayı da gerekli hale getirir. Müzeler, sit alanları, kütüphaneler, ortak mirasın korunması için oluşturulmuştur. Günümüzde tüm insanlık ortak mirasın korunmasına önem vermektedir.

Neler Ortak Miras Sayılır?

1. Sanat Mirası

2. Düşünce Mirası

3. Bilim Mirası

Sanat Mirası

İnsanların; doğayı, düşünce ve duyguları kendinden bir şeyler katarak ortaya koymuş olduğu özgün ürünlere sanat denir. Roman, öy­kü, tiyatro, mimari, müzik vb. sanat dalları var­dır.
Sanat anlayışı İlk Çağdan günümüze ka­dar gelişme göstermiş ve gelişmeye devam et­mektedir. İlk olarak insanlar mağara duvarları­na resimler çizerek sanat eserleri ortaya koy­muşlardır.

Hindistan, Anadolu, Mezopotamya ve Çin Uygarlıkları dönemindeki sanatsal faali­yetler diğer kültürleri de etkilemiştir. Türkiye’de, çevremize baktığımız zaman Anadolu Selçuklu devleti ve Osmanlı devleti döneminden kalan mimari eserleri görmekte­yiz. Bu yapılar, bizlere kalmış olan miraslardır. Bizlere düşen görev bu eserleri korumaktır.

Düşünce Mirası

İnsanlar, doğaya hakim olmak için müca­dele ederken çevresindeki olayları iyi gözlem­leyerek, olaylar arasında ilişki kurmuştur. Bu gözlemlerden etkilenerek düşünce hayatı ge­lişmeye başlamıştır. İlk Çağ, Orta çağ ve Yeni Çağ’daki yetişen bilim adamları düşünce hayatının gelişiminde önemli rol oynamışlardır. İlk Çağ’da; Tales, Sokrat, Konfüçyüs, Buda, Heraklit ve Aristo gibi bilim adamları yetişmiştir.

Birunu, İbn-i Sina, İbn-i Rüşd, Harezmi, imam Gazali ise İslam bilim adamlarıdır. 15. ve 16. yy’da Avrupa’da görülen Röne­sans ve reform hareketleri, Avrupa’nın düşün­ce yapısını değiştirmiştir. aydınlanma çağı ile insanlar pozitif bilimlere yönelmiş ve skolastik düşünce önemini yitirmiştir. Avrupa’daki bu gelişmeler, bütün dünyayı etkilemiştir.

İnsanlığın Düşünce Mirası

İnsanlar, doğaya hakim olmak için müca­dele ederken çevresindeki olayları iyi gözlem­leyerek, olaylar arasında ilişki kurmuştur. Bu gözlemlerden etkilenerek düşünce hayatı ge­lişmeye başlamıştır.

İlk Çağ, Orta Çağ ve Yeni Çağ’daki yetişen bilim adamları düşünce hayatının gelişiminde önemli rol oynamışlardır.

İlk Çağ’da; Tales, Sokrat, Konfüçyüs, Buda, Heraklit ve Aristo gibi bilim adamları yetişmiştir.

Birunu, İbn-i Sina, İbn-i Rüşd, Harezmi, İmam Gazali ise İslam bilim adamlarıdır.
15. ve 16. yy’da Avrupa’da görülen Röne­sans ve Reform hareketleri, Avrupa’nın düşün­ce yapısını değiştirmiştir. Aydınlanma Çağı ile insanlar pozitif bilimlere yönelmiş ve skolastik düşünce önemini yitirmiştir. Avrupa’daki bu gelişmeler, bütün dünyayı etkilemiştir.

İnsanlığın Bilim Mirası

Dünyada varolandan yola çıkarak, deney ve gözlem yoluyla neden-sonuç ilişkisi içer­sinde incelenilerek ulaşılan kurallı bilgiler topluluğuna bilim denir.
Bilim İlk Çağ’dan itibaren gelişmeye başlamıştır. Babiller’de görülen Astronomi ve matematik alanındaki çalışmalar bütün dünyayı et­kilemiştir.

Pascal, Dekart, Kopernik, Kepler, Galileo, newton gibi bilim adamları Yeni Çağ’da yetişmiştir. Bu bilim adamları insanlığın ortak mirası olan bilime önemli katkılarda bulunmuşlardır.

Türkiyedeki Ortak Miraslar

1. Selimiye cami ve Külliyesi (16. yy)

2. Bursa ve Cumalıkız Osmanlı Kentsel ve Kırsal Yerleşimleri (13. yy. 15. yy)

3. Konya Selçuklu Başkenti

4. Alanya Kalesi ve Tersanesi

5. Selçuk Kervansarayları Denizli – Doğubeyazıt Güzergahı (13. yy)

6. Ishakpaşa Sarayı (17. yy)

7. Harran ve Şanlıurfa Yerleşimleri (17. yy – 19. yy)

8.  Diyarbakır Kalesi ve Surları (12. yy)

9. Mardin Kültürel Peyzaj Alanı (13. yy)

10. ahlat Eski Yerleşimi ve Mezar Taşları (12. yy – 13. yy)

11. Sümela Manastırı (5. yy – 19. yy)

12. Alahan Manastırı (7. yy)

13. St. Nicholas Kilisesi (7. yy – 8. yy)

14. St. Paul Kilisesi, St. Paul’s Kuyusu ve Çevresi

15. Kekova

16. Güllük Dağı – Termessos Milli Parkı

Türkiyenin En Önemli Ortak Mirası Nedir?

Türkiye Cumhuriyetinin en önemli ortak mirası nedir?

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün bırakmış olduğu eserler Türkiye Cumhuriyetinin en önemli ortak miraslarını oluşturmaktadır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç