OOP nedir?

İngilizce "Object Oriented Programming" kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Türkçe'de "Nesne Tabanlı Programlama" anlamına gelmektedir.

Programlama; Bilgisayarın donanıma nasıl davranacağını anlatan, bilgisayara yön veren komutlar, kelimeler, aritmetik işlemlere verilen isimdir.

OOP; Programlamada süreçlerin kısaltılması ve kolaylaştırılması için  kullanılan bir programlama yaklaşımıdır. Günümüzde pek çok çağdaş programlama dili tarafından desteklenmektedir.

OOP, " Prosedürel Programlama" adı ilede anılır.

Nesneye yönelik programlamada;

1. Veri Soyutlama

2. Kalıtım

3. Çok Biçimlilik yapıları üzerinde durulmaktadır.

Sınıf (Class); Bir bütünü oluşturacak şekilde ortak özelliklere sahip olan üyelerin bir araya getirdikleri bütün olarak tanımlanabilir.

Nesne (Object); Etrafımızda gördüğümüz ve tabiri eğer uygunsa "kalem, kağıt, defter vb. gibi " tanımladığımız varlıklardır.

Bir yazılım geliştirmenin 3 temel aşaması bulunmaktadır bunlar;

1. Tasarlama,

2. Geliştirme,

3. Test Etme'dir.

OOP nasıl ortaya çıkmıştır?

1960'lı yılların sonuna doğru ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkış nedeni ise şudur; O dönemki yazılımların kodlarının karmaşık olması ve program boyutlarının sürekli artması sonucu ortaya yazılımın bakımın maliyeti, zaman ve emek israfı gibi dezavantajlar ortaya çıkmıştır. OOP tüm bu sorunlara karşı olarak geliştirilmiştir.

OOP özellikleri

1. Yazılımda birimselliği (modularity) benimser,

2. Bilgi gizleme (information hiding),

3. Veri soyutlama (data abstraction),

4. Çok biçimlilik (polymorphism),

5. Kalıtım (inheritance) gibi özellikleri bulunmaktadır.

6. Yazacağınız sınıflar birbirinden bağımsız olarak geliştirilebilir.

7. Yapısı gereği kod tekrarlarının önüne geçer.

Tasarım Şablonları nedir?

OOP esnasında bazı sorunlarla karşılaşılır. Bu sorunlara karşı yaygın olarak kabul edilmiş çözümler mevcuttur işte bu çözümlere "Tasarım Şablonları" denir.

Tasarım Şablonları Oluşturucu Tasarım Şablonları, Yapısal Tasarım Şablonları, Davranışsal Tasarım Şablonları olmak üzere 3 gruba ayrılırlar.

Oluşturucu Tasarım Şablonları

1. Teklik (Singleton) Tasarım Şablonu

2. Fabrika (Factory) Tasarım Şablonu

3. Soyut Fabrika (Abstract Factory) Tasarım Şablonu

4. İnşaatçı (Builder) Tasarım Şablonu

5. Prototip (Prototype) Tasarım Şablonu

Yapısal Tasarım Şablonları

1. Adaptör (Adapter) Tasarım Şablonu

2. Vekil (Proxy) Tasarım Şablonu

3. Köprü (Bridge) Tasarım Şablonu

4. Cephe (Facade) Tasarım Şablonu

5. Dekoratör (Decorator) Tasarım Şablonu

6. Kompozit (Composite) Tasarım Şablonu

Davranışsal Tasarım Şablonları

1. Strateji (Strategy) Tasarım Şablonu

2. Durum (State) Tasarım Şablonu

3. Yineleyici (Iterator) Tasarım Şablonu

4. Memento Tasarım Şablonu

5. Gözlemci (Observer) Tasarım Şablonu

6. Sorumluluk Zinciri (Chain of Responsibility) Tasarım Şablonu

7. Ziyaretçi (Visitor) Tasarım Şablonu

8. Şablon (Template) Tasarım Şablonu

9. Komut (Command) Tasarım Şablonu

10. Aracı (Mediator Tasarım Şablonu)

7. Sinek Siklet (Flyweight) Tasarım Şablonu

OOP programlama dilleri

1. C#

2. Java

3. C++

4. Objective-C

5. Python

6. Visual Basic.Net

7. Php

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç