Ok nedir?

Çok eski çağlardan beri kullanılan bir av ve savaş silahıdır. Bundan 40.000 yıl önce mağara insanları tarafından dahi kullanıldığı tespit edilmiştir. İlkçağ ve Ortaçağ'da da önemini muhafaza etmiş, ancak ateşli silahların çıkmasından sonra silah olarak önemi kalmamış, bir spor dalı halinde zamanımıza kadar gelmiştir. Eski Türkler'de okçuluk çok ileriydi. Göktürkler'in alfabesinde okun yeri vardı. Eski Türk destanlarında da yeri büyüktür.

İstanbul'un fethinden sonra okçuluk hem silah, hem de spor dalı olarak yaşayıp gelişmiş, Padişah Selim IH, 1798'de yayı ayağı ile gererek yaptığı atışta, okunu 888,86 metreye fırlatmıştır. Bu rekor henüz kırılamamıştır. Silah olarak kullanılan ok, sert ağaçlardan yapılır, ucuna «temren» veya «peykan» denen sivri demir takılırdı. Gerisine de düzgün uçmasını kolaylaştıracak kuş tüyleri eklenirdi. Bazı Afrika ve Güney Afrika kabilelerinde ise zehirli oklar kullanılmıştır.

Ok, «yay» denen ikinci bir parçayla tamamlanır. Yay kıvrık, esnek bir cisimdir. Uçları, çoğu zaman kurutulmuş hayvan bağırsağından yapılan ve «kiriş» denen bir iple gergin bir şekilde birbirine bağlanır. Ok, kirişe dayanır, sivri ucu hedefe yöneltilir ve okçunun baş parmağına geçirdiği zıh adlı yüzüğün üzerinden kaydırılarak fırlatılır. Okun üçüncü parçası da, «okluk», «sadak» veya «terkiş» denilen ve bir kayışla çaprazlama sırta asılan ok torbasıdır.

Sözlükte "ok" ne demek?

1. Yayla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve kısa tahta çubuk; bir dairede bir kirişin ortasından bu kirişi gören yayın ortasına indirilen doğru parçası.
2. Yön göstermek amacıyla belli yerlere konulabilen oka benzeyen işaret.
3. Kimi aygıtlarda ya da araçlarda düz ve uzun bölüm.

Ok kelimesinin ingilizcesi

[OK] n. authorization, approval; agreement
v. confirm, approve
adv. alright; well

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç