Oecd nedir?

OECD olarak bilinen teşkilat İkinci Dünya Savaşının etkilerinin yok edilmesi gayesiyle, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 18 Avrupa ülkesine, ABD ve Kanada’nın katılmasıyla, 14 Aralık 1960’ta kurulmuştur. Sonradan Japonya, Finlandiya ve Yeni Zelanda da üye olmuştur. Yugoslavya ise özel bir statüde iştirak etmektedir (1994).

OECD’nin üyeleri; ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, İrlanda, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda’dır.

Bütün Batılı demokratik ülkeler ve Japonya’nın üye olduğu OECD’ye, Türkiye 1961 yılında girmiştir. OECD söz konusu üye ülkeler içinde, birlik, dayanışma ve işbirliğini sağlayan, ülkelerin ekonomik ve siyasal konularda görüşlerini belirleyip uyumlaştırmaya aracılık eden bir kuruluştur. ABD teşkilat içinde fiilen Batı blokunun lideri gibi hareket etmektedir.

OECD toplantılarında dünya ekonomisindeki gelişmeler ve üye ülkelerin ekonomik durumları gözden geçirilir, raporlar yayınlanır. Temel ekonomik problemler karşısında ortak tutumlar belirlenip, milli politikalar arasında uyum sağlanarak diğer ülkelerin olumsuz yönde etkilenmeleri önlenmeye çalışılır. Gelişmekte olan ülkelere Batılı ülkeler tarafından yapılan yardımlar da, OECD içinde bu konuyla görevlendirilen Kalkınma Yardımları Komitesi (DAC) tarafından yürütülür. Yardımların miktarı, yardım alabilme şartları ve ne gibi sınırlamalara bağlı olacağı gibi hususlarda birlikte hareket edilir.

OECD bünyesinde ayrıca, çevre kirliliği, enerji problemleri, dünya para sistemi, sermaye hareketleri, ticaretin serbestleştirilmesi, bilim ve eğitim, sanayi, insan gücü ve istihdam gibi konularda çalışmalar yapmak ve çeşitli ortak politikalar belirlemek için kurulan çeşitli komiteler vardır.

OECD’nin en üst organı Konseydir. Konseyin üyeler için bağlayıcı karar alma yetkisi vardır. Konseye bağlı çalışmalar yapan bir de Yürütme Komitesi vardır. Teşkilatın yönetim görevi Sekreteryası tarafından yerine getirilir.

Oecd ne demek? (Ekonomi)

(EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA TEŞKİLATI, Organization for Economic Cooperation and Development - OECD) 1961 Eylül’ünde, Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı OEEC nin isminin değiştirilmesi ve üyelik kapsamının genişletilmesiyle faaliyetine başlamıştır. Kuruluşu 14 Aralık 1960 da Paris’te OEEC üyeleri ile ABD, Kanada ve Ispanya arasında imzalanan bir konvansiyonla sağlanmıştır. Daha sonra Japonya ve Avustralya da üyeliğe girdi. OECD bugün, Batılı sanayileşmiş ülkeler arasında birlik, dayanışma ve işbirliği sağlayan, bu ülkelerin uluslararası ekonomik ve siyasal konularda görüşlerini belirleyip, aralarında uyum sağlanmasına yardımcı olan bir kuruluş durumundadır. OECD içinde ABD, geleneksel olarak Batı Bloku’nun liderliğini üstlenmiştir. OECD’nin amaçları şöyle belirtilebilir: (a) Üye ülkelerde, yüksek istihdam ve mali istikrar içinde büyümeye katkıda bulunmak, (b) Daha az gelişmiş durumdaki üye ya da üye olmayan ülkelere kalkınmalarında yardımcı olmak, (c) Dünya ticaretinin çok-yanlı olarak ve ayırım gözetmeme ilkesine dayanarak gelişmesine katkıda bulunmak. Örgütün en yüksek organı Konsey’dir. Konsey, Bakanlar düzeyinde toplanır ve gerçekte üye ülkelerin ekonomik sorunlarının görüşüldüğü ve tartışıldığı sürekli bir konferans niteliği taşır. Ayrıca, Konsey tarafından atanan ve ona karşı sorumlu olan bir Genel Sekreter vardır. Örgütün fonksiyonları komiteler aracılığıyla yerine getirilir. Ekonomik Politika Komitesi, Bilimsel Araştırma Komitesi ve Ticaret Komitesi, belli başlı komiteleri arasındadır. Bunlara ilave olarak bir de Kalkınma Yardımları Komitesi (DAC) vardır. OECD’nin gelişmekte olan ülkelere verdiği krediler bu komite kanalıyla yürütülür. örgüt ayrıca, üye ülkelerin ekonomileri hakkında temel ekonomik istatistikleri kapsayan bültenler yayınlar, çeşitli konularla ilgili özel çalışma raporları hazırlatır. Bu çalışma raporları örneğin, çevre kirliliği, enerji sorunları, uluslararası para sorunları, sermaye hareketleri, bilim, eğitim, teknoloji ve istihdam gibi konularla ilgili olabilir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç