Oda nedir?

Bir bina veya evde, etrafı duvarlarla çevrilmiş, oturmaya, yatmaya yarayan bir veya daha fazla çıkışı olan bölmelerden her biri. Serbest meslek adamlarını içinde toplayan resmi birlik (Ticaret Odası, Hekimler Odası vb.). yeniçeri kışlalarına verilen ad.

Yeniçeri Ocağı kurulduğu zaman ilk odalar Edirne’de yapıldı. İstanbul fethedildikten sonra Yeniçeriler İstanbul’a nakledilince Şehzadebaşı Camii yeri ve karşısında, daha sonra da Aksaray tarafında yeni odalar inşa edilmişti. Her orta ve bölüğün birer odası vardı. Acemi ocaklarının da ayrı ayrı odaları bulunurdu. Tarihteki kayıtlara göre, Yeniçerilerin odalarının toplamı 199’dur. Bunların yüzü cemaat odası, altmış biri ağa bölükleri, otuz dördü sekban ve dördü de solak odasıydı. Odalara ait kapıların üzerinde orta veya bölüğün armaları bulunurdu. Odalar mutfak, kiler, çamaşırhane, koğuş ve orta sofaları ile birlikte bir bütündü. Yeniçeri odaları hasırla kaplı idi. Halı ve kilim bulunmazdı. Bu hasırları yapmak için her sene Manyas’tan saz getirtilirdi. Oranın halkı, zamanı gelince sazları toplar, aksatmadan İstanbul’a gönderirdi. Odaların zeminleri çini tuğla ile döşenirdi. Yeniçerilerin odalarına yabancıların girmemeleri için kapılar konmuştu. Yeni odalardaki kapılar, adet kapısı, ağa bölüğü kapısı, solaklar kapısı, meydan kapısı, çayır kapısı, et kapısı, karaköy kapısı olmak üzere yedi kapısı vardı. Nöbetçilerle korunan bu yedi kapının hepsi de Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) zamanında açıldı.

Osmanlı padişahları an’ane olarak birinci ağa bölüğü mensubuydular. Bu sebepten yeni odalarda bulunan bu bölüğün kışlasında padişahlara mahsus taht-ı hümayun odası vardı. Ekserisi ahşaptan yapılan Yeniçeri odaları zaman zaman çıkan yangınlarda yanmış ve tamir edilmiştir. Yeniçeri Ocağının kaldırılması sırasında (1826) odalardan bir kısmı yağlı paçavralar atılmak suretiyle yakılmış, kalanlar da birkaç gün sonra yıktırılmıştır.

Sözlükte "oda" ne demek?

1. Evin ya da herhangi bir yapının oturmak, çalışmak, yatmak gibi işlere yarayan, banyo, salon, giriş vb. dışında kalan, bir ya da birden fazla çıkışı olan bölmesi, göz.
2. Serbest meslek adamlarını içinde toplayan resmi birlik.
3. Yeniçeri kışlası.

Cümle içinde kullanımı

Sanayi odası. Ticaret odası.

Oda kelimesinin ingilizcesi

[ODA (Official Development Assistance) ] n. ode, lyric poem characterized by lofty feeling and a dignified style; ancient Greek choral piece
n. room, chamber, apartment

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç