Obp nedir?

OBP, her bir lisenin diploma notlarının, standart sapması 10, ortalaması 50, minumumu 30, maksimumu 80 olan bir çan eğrisine oturtulması suretiyle hesaplanan bağıl bir değerdir.

ÖSSye başvuran her adayın ortaöğretimdeki başarı durumları göz önünde tutularak ortaöğretim başarı puanı hesaplanacaktır.

Adayların ortaöğretim başarı puanları;

a) Mezun durumda olanların diploma/mezuniyet notları
b) Mezun durumda olmayanların okullarınca diploma/mezuniyet notuna benzer şekilde hesaplanacak başarı ortalamaları göz önünde tutularak hesaplanır.

Ortaöğretimden mezun olan her öğrenci, görmüş olduğu derslerden aldığı notların başarısına göre belli bir formülle hesaplanan ortaöğretim başarı puanı alır. 6287 sayılı kanunla yapılan değişiklikle ortaöğretim başarı puanlarının hesaplaması şu şekilde yapılmaktadır;

“2012-ÖSYS’de yerleştirme puanlarının hesaplanmasında adayların ortaöğretim başarıları dikkate alınacaktır. Türkiye geneli değerlendirmeye esas alınarak, ortaöğretim bitirme notları (100 üzerinden diploma notu) 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır. 50’nin altında olan diploma notları 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır.
Bu şekilde hesaplanan Ortaöğretim Başarı Puanının yüzde onikisi (0,12) merkezi sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır.” (ÖSYS Kılavuzunun 19. sayfasından alınmıştır.)

Öbp nedir?

Öbp kısaltması "Önlisans Başarı Puanı" anlamına gelmektedir.

Yüksek öğretimde ilk iki yıllık lisans programlarına "Önlisans" denilmektedir.

Genellikle dört yıl süren üniversite ya da yüksekokul öğrenime de "Lisans" denilmektedir.

Önlisans mezunları genellikle dört yıl süren üniversite ya da yüksekokul öğrenime geçiş yapabilmek için "Dgs" adlı bir sınava girerler.

Öbp; Önlisans mezunları okullarından mezun olduklarında ders notları göz önüne alınarak okuldaki başarısına göre ortaya çıkan 4'lük sistemdeki puanın yüzlük sisteme çevrilmesi ve 0.8 ile çarpılmasıyla ortaya çıkan puan türüdür.

Dgs sınavında önlisans öğrencilerine öbp puanları bir katsayı ile çarpılarak ek puan olarak verilir.

Öbp dgs sınavının kazanılmasında önemli bir yere sahiptir. Okuldaki başarısı yüksek olan öğrenciler daha yüksek öbp, başarısı düşük olanlar ise daha düşük öbp puanına sahip olurlar.

Dgs puanının hesaplanmasında kullanılan öbp puanını bilmeyen yeni mezunlar dgs puan hesaplaması yaparken öbp puanlarını bölümlerini iyi dereceyle bitirdilerse 80, orta sıralarda bitirdilerse 65, son sıralarda bitirdilersede 50 olarak alabilirler.

Öbp nasıl hesaplanır?

1. Eğer önlisans başarı ortalamanız 4'lük sistemde yazıldıysa bunu 100'lük sisteme çevirmelisiniz. Bunun için şuradan yardım alabilirsiniz.

2. 4'lük sistemde yazılan not ortalamanızın karşılığını bulduysanız bunu 0.8 ile çarparsanız öbp'nizi bulursunuz.

3. Öbp puanınızıda 0.6 ile çarparsanızda Aöbp yani dgs sınavında sınav puanınıza eklenecek puanı bulursunuz.

Öbp ile ilgili kurallar

1. Dgs'ye başvuran adaylardan her biri için önlisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir Önlisans Başarı Puanı (Öbp) hesaplanacaktır.

2. Adayların Önlisans Başarı Puanlarının (Öbp) hesaplanmasında önlisans programında almış oldukları notların ortalamasından meydana gelen akademik ortalama esas alınacaktır.

3. Önlisans programlarından mezun olabilecek adaylar, dgs'ye başvursun veya başvurmasın akademik ortalamaları mezun oldukları önlisans programlarından toplanacak ve mezun olunan her program ayrı olmak üzere bu akademik ortalamaların ortalama ve standart sapmaları hesaplanacaktır. Bu ortalama ve standart sapmalar kullanılarak adayların akademik ortalamaları, ortalaması 50 standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Bu standart puanlar ilgili öğretim yılında mezun olabilecek adayların önlisans başarı puanlarını oluşturacaktır.

4. İlgili yılda bir önlisans programından mezun olanların sayısı 5'ten az ise ve daha önceki öğretim yıllarında kendi programlarına ait hesaplanmış bir ortalama bulunuyorsa bu adayların başarı puanlarının hesabında ortalamanın bulunduğu öğretim yılına ait ortalama ve standart sapmalar kullanılacaktır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç