Neyzen tevfik nedir?

Şair. 1879 senesinde Bodrum’da doğdu. 1953’te İstanbul’da öldü. Babası Hasan Fehmi Efendi, Bodrum’da Rüşdiye muallimiydi. İlk ve orta tahsilini doğduğu yerde yaptı. Çocukluğunda düzensiz bir yaşayışı olan Tevfik, babasının bütün gayretine rağmen, düzenli bir tahsil yapmadı. Yatılı olarak İzmir idadisine girdi; bitiremeden ayrıldı. İlk ney derslerini, Berber Kazım Efendiden aldı. İzmir’de Şair Eşref’i, Abdülhalim Memduh’u tanıyarak şiire başladı. Babası onu bir ara Fatih Medresesine verdi. Bir zaman medreseye devam ettiyse de, mizacının gereği ayrılarak, müzikli ve içkili alemi seçti.

Neyzen Tevfik, İkinci Abdülhamid Hana yaptığı hicivden dolayı korkarak 1903 senesinde Mısır’a kaçtı. Bir müddet İskenderiye ve Kahire’de yaşadı. ney çalarak hayatını kazandı. Fakat kazancını burada da içkiye verdi. Beş yıl sonra İkinci meşrutiyet ilan edilince İstanbul’a döndü. Mason Şeyhülislam Musa Kazım ve Milli Şair Mehmed Akif ile tanıştı. Mehmed Akif’ten, Arapça, Farsça ve Fransızca dersleri aldı. Devrin ileri gelen musikişinasları olan Kanuni Hacı Arif, Tanburi Cemil, Udi Nevres Beylerle tanıştı ve dostluk kurdu. Şiirlerinde, Eşref ile Mehmed Akif’in tesiri görülür.

Neyzen Tevfik, fazla içkinin tesiriyle birkaç defa komaya girdi. Sar’aya benzeyen dengesiz halleri yüzünden akıl hastanesinde tedavi gördü. Perişan bir hayat sürdü. Nef’i ve Eşref’ten sonra, Türk edebiyatında yergi ve taşlamada üçüncü sırayı alır. Taksim plakları doldurmuştur. Bilinen tek bestesi, Nihavend saz semaisidir. Eserleri:

İki şiir kitabı vardır. Hiç (1919), Azab-ı Mukaddes (1949).

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç