Muzaaf muhasebe sistemi nedir? (Ekonomi)

(Double - Entry Bookkeeping) Bir muhasebe veya defter tutma usulü. Özelliği, her işlemin bir hesabın aktif, diğer bir hesabın pasif kısmına olmak üzere iki ayrı hesaba kaydedilmesidir. Örneğin bir satış işlemi, bir yandan mal teslimim, diğer yandan da karşılığında ödeme yapılmasını gerektirir. Dolayısıyla mal hesabının borçlu, kasa hesabının alacaklı kısımlarına kaydedilir. Hemen hemen tüm ticari işlemlerde böyle bir ikilik sorunu vardır. Bu da aynı işlemin iki ayrı hesapta (ters yanlarında) gösterilmesine gerekçe oluşturur. Bu özelliğinden dolayıdır ki bu sisteme "çift kayıtlı" muhasebe sistemi de denebilir. Genellikle nakit girişi sağlayan işlemler aktife kaydedilir (alacaklı işlemler), cari satışlardan sağlanan fonlar gibi. Buna karşılık finansman kaynaklarının harcandıkları yerler pasifte gösterilir (borçlu işlemler), mal, tahvil, hisse senedi alımı, borçların ödenmesi, v.s. gibi. Her işlem bir hesabın aktif, diğer hesabın pasif yanma kaydedildiğine göre, bilançoda aktif kısmın toplamı ile pasif kısmın toplamı birbirine eşit olmalıdır. Diğer bir deyişle, muhasebe kayıtlarında bir bilanço daima denktir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç