MRCP nedir?

Manyetik Rezonans Kolanjiyo Pankreatografi'nin kısaltmasıdır. Safra ve pankreas kanalının manyetik rezonans (MR) ile görüntülenmesi anlamına gelmektedir. Elde edilen görüntü ERCP'deki ile aynıdır.

MRCP girişimsel bir işlem değildir ve ERCP'de olduğu gibi uyutulma, pankreatit veya delinme gibi riskleri yoktur. MRCP sadece teşhis amacıyla kullanılır, tedavi edici yönü yoktur. Ultrason, tomografi veya MRCP ile teşhis edilen bozukluklar ERCP ile tedavi edilir.

MRCP hangi konularda bilgi verir?

MRCP orta ve ağır T2 ağırlıklı (T2A) sekanslarla elde edilir ve esas olarak T2 relaksasyonu uzun olan statik sıvıları gösterir. Bunun yanında MRCP kontrast madde ve iyonizan radyasyon gerektirmeyen bir yöntemdir.

MRKP invaziv olmayan bir teknik olduğundan konvansiyonel kolanjiyografi yöntemlerinden endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi (ERCP), perkütan transhepatik kolanjiyografideki (PTK) gibi %3’lere varan komplikasyon riskleri taşımaz. Konvansiyonel kolanjiyografi komplikasyonları arasında sepsis, kanama, safra kaçağı ve ölüm sayılabilir.

MRKP’nin bir başka avantajı da direkt olarak ekstraduktal anomalileri, özellikle neoplastik oluşumları gösterebilmesidir. Konvansiyonel kolanjiyografide ise direkt olarak duktus lümeninin vizüalizasyonu sağlanarak indirekt olarak periduktal patoloji hakkında bilgi verir.

MRCP' nin teknik olarak incelenmesi nasıldır?

MRCP ile elde edilen görüntüler ERCP veya konvansiyonel kolanjiyogramlara benzese de görüntü oluşumunda altta yatan fizik ve prensipler oldukça farklıdır. MRCP görüntülerine alışmak başlangıçta zordur.

Ancak belli bir öğrenme sürecinden sonra MRCP’nin ERCP ile aynı bilgiyi verebildiği, ancak görünümün ERKP’den farklı olduğu sonucuna varılır. Özellikle MRCP, kontrastsız ve dinamik manyetik rezonans görüntüleme ile birlikte değerlendirildiğinde son derece önemli diagnostik bilgiler verebilir.

MRCP’nin prensibi ağır T2A’lı sekanslar kullanılması suretiyle durağan sıvılar ile (safra) zeminde yer alan parankimal organlar (karaciğer, pankreas, peritoneal yağ) arasındaki kontrastın artması esasına dayanır.

Günümüzde MRCP için daha yaygın olarak turbo spin eko (TSE) sekansı kullanılmakta olup, daha iyi sinyal sağ- laması, daha yüksek uzaysal rezolüsyon elde edilebilmesi ve daha az artefakt oluş- turması nedeniyle diğer MRCP tekniklerinden ayrılır.

TSE sekansı iki boyutlu ve üç boyutlu olarak uygulanabilmektedir. MRCP’de teknik yetersizliklerin bir çoğu hastaların nefes tutamamasına bağlı olarak meydana gelir. Ancak yeni ve hızlı T2A sekansları tek nefes tutmada tamamlanabilmektedir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç