Mm (Milimetre) nedir?

Mm kısaltmasının açılımı "Milimetre" şeklindedir.

Mm bir uzunluk birimidir. Ölçü bilgisi derslerinde öğrenebileceğiniz uzunluk birimlerinden birisi olan MM (Milimetre) metrenin binde biridir.

Metrik ölçü sisteminde uzunluk birimi metredir.  Alan hesaplamalarında milimetrekare, hacim hesaplamalarında ise milimetreküp adını alır.

1 mm = 0.001 metreye (m)

1 mm = 0.1 santimetreye (cm)

1mm = 0.03937" (inç)

Metrik ölçü sistemindeki birimleri birbirlerine çevirmek için "http://www.metric-conversions.org/length/millimeters-to-meters.htm" adresindeki çevirici uygulamaları kullanabilirsiniz.

Mm (Milimetre) nerelerde kullanılır?

Makinecilikte daha çok metrenin binde biri olan "Milimetre" hatta daha hassas ölçülerde "Mikron" kullanılır.

Mm (Milimetre) ne ile ölçülür?

Mm (Milimetre) cetvel, çelik cetvel ve şerit metre ile ölçülebilir.

Mm (Milimetre) kavramının ingilizcesi

Millimeter

Mm (Multipl Myelom) nedir?

Mm bir tıp terimidir.

Mm kısaltmasının  açılımı "Multipl Myelom" şeklindedir.

Mm (Multipl Myelom) kan hastalıklarından birisidir. Mm (Multipl Myelom) hücrelerinin habis bir hastalıgˆıdır.

Göreceli nadir bir hastalıktır. Tüm kanserlerin %1’ini ve hematolojikmalignitelerin %10’unu oluşturur.

Mm (Multipl Myelom) kemik iliğindeki plazma hücrelerinin kanseridir. Multipl myelom(MM), kemik iliği ve ekstraosseoz dokulann plazma hücreleri ile infiltrasyonuyla karakterize,neoplastik klonal bir hastalıktır.

Miyelom, multipl miyelom ve plazma hücreli miyelom ile eş anlamlıdır.

Mm (Multipl Myelom) görülme sıklığı

Miyelom hastalarının % 35’i 65 yaşın altında, % 28’i 65-74 yaşarasında, % 37’si 75 yaşın üzerindedir.

Mm (Multipl Myelom) tanı kriterleri

mm

Mm (Multipl Myelom) risk faktörleri

1. 65 üstü yaş

2. Irk

3. Erkek olmak

4. Kişide anlamı belirsiz monoklonal gamopati (MGUS) öyküsü

5. Ailede multipl miyelom öyküsü

Mm (Multipl Myelom) belirtileri

1. Kemik ağrısı, genellikle sırt ve kaburgalarda

2. Kemik kırıkları, genellikle omurgada

3. Halsiz ve çok yorgun hissetmek

4. Çok susamış hissetmek

5. Sık enfeksiyon geçirme ve ateş

6. Kilo kaybı

7. Bulantı veya kabızlık

8. Sık idrara çıkma

Mm (Multipl Myelom) tedavisi

Miyelomun ilk tedavi şekli, melfalanın geliştirilme yılı olan 1962'de ortaya çıkmıştır. . Melfalan ile prednizonun basit oral kombinasyonu halen geçerli bir yaklaşım olsada şuan bu tedavi seçimini etkileyen bikaç faktör bulunmaktadır.

Melfalan normal kemik iliği kök hücrelerine zarar verebilir ve bu sebeple kök hücrelerinin toplanması planlanan hastalarda kulanılmamaktadır.

Yüksek yaş (>70 yaş) kök hücre toplanması ve transplantasyonu için mutlak bir belirteç olmadığından,kök hücre transplantasyonunun rolü her hasta için bireysel şekilde değerlendirilmelidir.

Mm (Multipl Myelom) tedavi seçenekleri

1. Kemoterapi

2. Transplantasyon eşliğinde yüksek doz tedavi

3. Radyoterapi

4. İdame tedavisi (Örneğin: Steroidler ya da IMiD'ler)

5. Destek Tedavisi

a. Eritropoietin,

b. Bifosfonatlar,

c. Antibiyotikler,

d. Ağrı tedavisi,

e. Büyüme faktörleri,

f. Breys/korse,

g. Egzersiz,

h. Acil tedavi (Örneğin: Diyaliz, Plazmaferez,Cerrahi, Radyasyon)...

6. İlaca dirençli ya da refrakter hastalığın tedavisi

7. Yeni ve gelişmekte olan tedaviler

a. Talidomid ve Lenalidomin (IMiD'ler),

b. Bortezomid (proteasome inhibitörü) ve çalışma aşamasında olan yeni nesil proteasome inhibitörleri,

c. Adriyamisin infüzyonunu yerine Doxil,

d. Trisenox ve çalışma aşamasında olan ZIO 101,

e. Mini-allo transplantasyon,

f. Çalışma aşamasında olan ısı-şok protein-90 inhibitörleri,

g. Çalışma aşamasında olan ve IL-6  ile VEGF'i hedef alan ajanlar,

h. Çalışma aşamasında olan histon deasetilaz inhibitörleri...

Yorumlar

valideniz 11.03.2017
anatomide musculi demek o niye yok lan kekolar
Cevapla

Yorum ekle

Vazgeç