Miting nedir?

Belli siyasi ve sosyal gayelerle veya bir olay üzerine dikkati çekmek için geniş cadde ve alanlarda yapılan, silahsız, saldırısız, teşkilatlı gösteri toplantılarına verilen isim.

Miting, demokrasiyle idare edilen ülkelerdeki insanların, çeşitli konular üzerindeki düşüncelerini topluca dile getirme hürriyetidir. Siyasi partiler, öğrenci grupları, işçi sendikaları; bünyesindeki insanlara kendi konu ve gayesinin propagandasını yapmak, fikirlerini aşılamak gayesiyle mitingler düzenlerler. Ayrıca bazı olayları da protesto etmek için bu yola başvurulmaktadır. bazen ekonomik gayeler için de mitinglerin yapıldığı görülmektedir.

Mitingler için, genellikle açık yerler ve meydanlar kullanılır. Çünkü herhangi bir konunun ve düşüncenin izah edilerek toplantıdakilere kabul ettirilmesinden çok; belli bir insan grubu topluluğunun, belli konu ve olaylardaki düşünce ve tutumunu, siyasi iktidara, çevre halkına, kamuoyuna duyurma ve onları etkileme gayesi güder.

Mitinglere çok sayıda insan katılır. Katılanların ellerinde görüş ve düşüncelerini açıklayan pankartlar bulunur. bazen pankartsız ve sessiz mitingler de görülmektedir.

Ülkemizde yapılacak olan mitingler 1983 yılında çıkarılan 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na tabidir. Kanun; toplantı, gösteri ve yürüyüş düzenleme haklarını, şekil, şart ve usullerini, toplantının yeri ve zamanını usul ve şartlarını, düzenleme kurulunun görev ve sorumluluklarını, yetkili

merciin (mülki amir) yasaklama ve erteleme hallerini, güvenlik kuvvetlerinin görev, yetki ve yasaklarını ve ceza hükümlerini düzenler.

Sözlükte "miting" ne demek?

1. Gösteri amacıyla ya da bir olaya dikkati çekmek için, genellikle açık yerlerde yapılan herkesin katılabileceği toplantı.

Cümle içinde kullanımı

Maçlara, mitinglere gidenler kendi değer ölçülerini yitirir, kalabalığın akışına kapılırlar.
- N. Cumalı

Miting kelimesinin ingilizcesi

n. meeting, rally
Köken: İngilizce

Miting ne demek? (Ekonomi)

(Meeting, demonstration) Bir olay hakkında, kamuoyunun dikkatini çekmek veya gösteri yapmak için çoğunlukla açık yerlerde yapılan toplantılardır. Bir olayı veya kararı protesto etmek için de miting yapılabilir. Demokratik toplumlarda, siyasal partiler, üniversiteler, işçi sendikaları kamuoyunu yanlarına almak, bir olay, karar veya gelişmeyi protesto etmek üzere mitingler düzenleyebilirler. Bu tür toplantılarda uyulacak kurallar yasalarda önceden belirlenmiştir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç