Milli muhasebe nedir? (Ekonomi)

(National income and accounting, social accounting) Belli bir yıla ait ülkenin toplam ekonomik faaliyetlerini ölçme ve değerlendirmeye yarayan bir tekniktir. Milli gelirin analiz ve dökümünü yaparak, sektörlerin ve diğer grupların fonksiyonel ilişkilerini ortaya koyar ve bunların makro sentez tablolarını gösterir. Milli muhasebe çalışmaları, birinci olarak, ele alman dönem içindeki ekonomik faaliyetlerin toplamını ölçmeye yarar. ikinci olarak, toplam ekonomik faaliyetlerin yapısal özelliklerini ortaya koyar. Şöyle ki her bir sektör veya harcama grubunun milli gelir içindeki paylarını ve bunlar arasındaki fonksiyonel ilişkileri açıklar. Milli gelirin hesaplanmasında kullanılan veriler milli muhasebenin ana kaynağını oluşturur. Bu verilerin işlenmesiyle ekonomik hayatın çalışma mekanizması rakamsal olarak belirtilir.

Milli muhasebe dönemi, genellikle bir yıl olarak alınır. Ancak daha kısa süreler için de düzenleme olanağı vardır. Milli muhasebenin ilk örneklerinden birisi Fizyokratların ortaya attıkları İktisadi Tablodur. Esas olarak milli muhasebenin konusuna giren faaliyetler üç değişik açıdan ele alınarak tablolar halinde gösterilmiştir. Bunlar iktisadi faaliyetlerin üretim, gelir ve harcama yönlerinden analiz edilmesidir. Ancak, zamanla bu analiz çerçevesi genişletilmiştir. Örneğin diğer bir yaklaşıma göre, ekonomi işletmeler, ev halkı, devlet ve dış alem olmak üzere dört bölüme ayrılarak bunlar arasındaki karşılıklı akımlar İncelenmektedir. Daha sonraki analizlerde ise ekonomik faaliyetler üretim, tüketim, yatırımlar ve dış alem şeklinde ayrılarak sektörler arası karşılıklı ilişkiler gösterilmekte, üretimin gerçekleştirilmesi, gelirlerin kullanılışı, yatırımların yönü ve alanları, kamu harcamaları, tüketici davranışları, dış alemle olan ilişkiler, v.s. ortaya konmaktadır. Milli muhasebe, mevcut yapıyı ortaya koyarak geleceğe yönelik tahminler yapılmasına, plan, program ve bütçe çalışmalarının yürütülmesine esas oluşturmaktadır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç