Mikat nedir?

Mikat; Arapça bir kelimedir. Kelime anlamı "bir için belirlenen zaman ve yer" anlamına gelmektedir. Mikat kelimesinin çoğulu "Mevakıt" dır.

İslamiyet'te Mikat; İhrama girmek için ise hem yer ve hem de zaman bakımından belirli bir noktanın bulunması gerekir, ihrama girilen bu belirli noktalara "Mikat" denir.

Bir hac yolcusu, ihramsız olarak mikatı geçerse, bakılır: Eğer henüz hac işlerini yapmaya başlamadan mikata dönerse, ihrama girerek telbiyede bulunur. Böylece kendisine bir ceza gerekmez. Fakat mikata dönmez de sonradan ihrama niyet ederse veya hac menasikinden birini yaptıktan sonra ihram için mikata dönerse, ceza olarak kurban kesmesi gerekir. Haccın kaçırılmasından korkulmazsa, mikata dönmek daha faziletlidir.

Mekke’de bulunaların hac için mikatları, bulundukları Mekke’dir. Bu şehirden ihrama girerler. İsterse Mekke halkından olmasınlar. Fakat Umre yapmak için Harem bölgesi dışına çıkar ve oradan, çoğunlukla "Tenim" denilen yerden, ihrama girerler. Bunun için bu yere Umre de denilmiştir.

Harem Bölgesi ile mikatlar arasında bulunan kimseler, bulundukları yerlerden veya Mekke içinden ihrama girerler. Bunların yakınlıkları sebebi ile Mekke’ye girip çıkmaları çok olacağından onlara böyle bir kolaylık gösterilmiştir.

Mekke haremi nedir?

Mekke şehri çevresinde belli bir sahaya verilen isimdir.

Hill nedir?

Harem bölgesinin dışında olup mikatlara kadar uzayan sahaya da "Hill" denir. Hill Bölgesinin Mekke’ye en yakın yeri, batı tarafından 5-8 km uzaklıkta bulunan "Ten’im" adındaki yerdir.
Hill sözü, ihrama son vermek manasına da kullanılır.

Mikat zamanı

İhrama girme zamanı, hac aylarıdır.

Mikat yerleri

1. Mekke'ye Medine yönünden gelenler için Zu'l-Hulafa,

2. Şam istikametinden gelenler için Al-Johfa,

3. Irak cihetinden gelenler için Zat-ü Irk,

4. Necid tarafından gelenler için Karnü’l-Menazil,

5. Yemen yönünden gelenler için Yalamlam,

6. Hindistan ve Uzak Doğu'dan gelenler için de Ibrahim Mursia'dır.

Zu'l-Hulafa

Zülhuleyfe, Medine’nin 11 km güneyinde Abar-ı Ali diye bilinen yerde ve Mekke’ye yaklaşık 450 kilometre uzaklıkta, Medinelilerin ve Medine üzerinden Mekke’ye gelenlerin mikatıdır.

Al-Johfa

El-Cuhfe, Mekke’nin yaklaşık 187 kilometre kuzeyinde, Şamlıların ve Mekke’ye Şam yönünden gelen Mısırlılar ile Kuzey Afrikalıların mikatıdır. Zamanla 17. yüzyılın ilk yıllarında Cuhfe terkedilmiş ve daha güneyde, Kızıldeniz kenarında yer alan Rabiğ adındaki yer, mikat olarak kullanılır olmuştur. Rabiğ, Surre-i Hümayun Alayı güzergahı üzerindedir. Günümüzde ise Cidde ve Medine, otoyolları ile Mekke’ye bağlandığın için Cuhfe gibi Rabiğ'de önemini yitirmiştir.

Karnü’l-Menazil

Karnü’l-Menazil (Karn), Mekke’nin yaklaşık 96 kilometre doğusunda, Necd ve Kuveyt bölgesinden gelenlerin mikatıdır. Günümüzde bu mikat, "Seyl" (As-Sail) diye anılmaktadır.

Yalamlam

Yelemlem, Mekke’nin güney-doğu yönünde ve yaklaşık 54 kilometre uzaklıkta yer alan, Yemen'den gelen hacı adaylarının mikatıdır.

Zat-ü Irk

Zat-ü Irk, Mekke’nin yaklaşık 94 kilometre kuzey-doğusunda, Irak yönünden gelen hacı adaylarının mikatıdır.

Ibrahim Mursia

Deniz yoluyla Hindistan ve Uzak Doğu'dan gelen hacı adayları için yiyecek içecek sağlama yeri ve bir mikatdır. Bu mikat Mekke'nin yaklaşık 57 kilometre batısında, Kızıldeniz'dedir.

Mikat türleri

1. Yer Mikatı

2. Zaman Mikatı

Yer mikatı

Hac için ihrama girilen yerlere mikat yerleri denir. Mekke’ye uzaklıkları çeşitli olan bu yerler hangi vasıta ile gelindiğine bakılmaksızın ihram yerleridir. Deniz ve Havayolu ile Mekke’ye gelenler de bu mikatların hizalarında ihrama girmek zorundadır. Uçakla gelenler, ya uçağa binmeden ya da uçakta mikat yeri seviyesine gelmeden önce ihrama girerler. Bu mikat yerleri ile Mekke arasında oturanlar veya Mekke’de ikamet edenler bulundukları yerlerden ihrama girerler.

Zaman Mikatı

İhrama girme zamanıdır. Bu zaman, Hicri ayların 10. ayının ve aynı zamanda Ramazan Bayramının ilk günü olan 1 Şevval’de başlar. Hicri ayların 12. ayı olan Zilhicce ayının 10. günü, yani, Kurban Bayramının 1. günü sabahleyin Şeytan’ın taşlanıp, traş olunup, eğer kurban kesilecek ise kurban kesildikten sonra biter. Bu tarihlerin dışında Hac için ihrama girilemez.

İzar nedir?

Asıl avret mahallerinin örtülmesi için alt kısma sarılır.

Rida nedir?

Sırta sarılır.

Dış bağlantılar

Hac nedir?

Umre nedir?

Kabe nedir?

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç