Midas

Bir mitoloji kahramanıdır. Yunan mitolojisine göre Frikya kralı olan Midas'a, şarap tanrısı Dionysos tarafından, her dokunduğu şeyi altın yapma özelliği verilmiştir. Kral Midas önce bu büyük mükafata çok sevinmiş, fakat kısa bir süre içinde her dokunduğu şeyi altın yapmanın büyük zararlarını görmüştür. Çünkü içmek istediği su, yemek İstediği yemek bile altın olmaktadır. Midas bunun üzerine Dionysos'a yalvararak kendisini kurtarmasını ister. O da Paktos nehrinde yıkanmasını salık verir. Midas nehirde yıkanarak kurtulursa da, nehrin kumları da altına döner.

Başka bir rivayete göre Midas, sürülerin tanrısı Pan'ın flütünü, güneş tanrısı Apollon'un lirinden daha üstün bulduğu için, Apollon kızmış, onun kulaklarını eşek kulaklarına çevirmiştir. Midas bunu herkesten saklamış, yalnız kimseye söylememesi şartıyla berberine söylemiştir. Sırrı tek başına saklayamayacağını anlayan berber de rahatlamak için bu sırrı bir kör kuyuya bağırarak kuyuyu kapatmıştır. Fakat zamanla kuyunun civarında biten sazlar rüzgarla sallanırken «Midas'ın eşek kulakları var» diye fısıldayarak bu sırrı ülkeye yaymışlardır. Buna çok üzülen Midas da boğa kanı içerek intihar etmiştir.

midas

Kral oluşu gibi yaşamı ve ölümü üzerinede mitolojiler yazılmış olan ünlü Frigya kralıdır. Yaşamı boyunca acılar çekmiş olan Midas`ı eşek kulaklarıyla ünlenen bir kral olarak da tanırız. Yapılan bilimsel çalışmalarda, Midas`ın ana karnında bir hastalığa yakalandığı ve kulak kanalları asimetrik olarak doğduğu anlaşılmıştır. Asimetrik kulak yapısı nadir görülen bir hastalık şeklidir. Önden veya arkadan bakıldığı zaman bir kulağın diğerinden çok daha yukarıda veya aşağıda olduğu görülür.

Çirkin bir görünüm oluşturan bu hastalık Midas`ın kafatasında belirgin izler de bırakmıştır. Halkından utanan Midas`ın sürekli olarak başına geçirdiği bir serpuşla gezdiği, kulaklarını hiçbir zaman göremeyen halkının ise, Krallarının kulakları hakkında yorum yaparak, göremedikleri kulakları eşek kulağına benzeterek Kralları hakkında dedikodu yaptıkları düşüncesi kuvvet kazanmıştır.

Eşek Kulaklı Midas

Midas'ın en bilindik hikayesi olan Eşek Kulaklı Midas Hikayesi mitolojide çok fazla yer edinmiştir. Bu olay Midas'ın lakabı olmuş ve ölümüne neden olmuştur. Bu olay çeşitli kaynaklarda küçük farklılıklar gösterse de en belirgin olan hikayeyi anlatmaya çalışacağım. Pan ( bu bazı kaynaklarda "Marsias" olarak geçer. Bu olayda böyle bir belirsizlik mevcuttur. Pan ve Marsias ayrı kişilerdir.) o kadar güzel flüt (ya da kaval) çalar ki tüm herkes bunu konuşur olmuş. Tabi bu olay Apollon'un kulağına gider. Apollon Lyra (Lir) denen bir üflemeli çalgıyı çok güzel çalmaktadır ve Dünyada ki en güzel benim çaldığımdır diye düşünür.

midas

Pan ( ya da Marsias) ve Apollon bir yarışmaya gidir. Hakemler Tmolos ve Kral Midas'tır. İkisi de üflemeli sazları dinledikten sonra Tmolos oyunu Apollon'dan yana kullanır fakat Midas oyunu Pan (ya da Marsias)'a verir (Bazı kaynaklarda Midas hakem değildir. Hakem Tmolos'a oyunu Pan'a vermesi gerektiğini söyler). Bu duruma çok sinirlenen Apollon " Senin kulağın ancak eşek kulağıdır" der ve Midas'ın kulaklarını eşek kulaklı yapar. Kral Midas kulaklarından dolayı insan içine çıkamaz olur. Kulaklarını bir külah şapka içinde saklamaya çalışır. Kral Midas'ın kulaklarını saklama çabası berberine gidinceye kadardır.

Berber kulaklarını görür. Midas kimseye söylemem konusunda onu uyarır. Dedikodu yapamayan berber çatlama noktasına gelir ve bir kuyuya giderek " Midas'ın kulakları eşek kulaklı" der. Efsaneye göre kuyuda yankılanan ses rüzgarında etkisiyle tüm her yeri sarar. Artık Midas'ın eşek kulaklarını herkes bilmektedir. Utancında dışarı çıkamaz olan Midas Apollon'a gidip yalvarır. Apollon onu affeder ama bunun yanında da onu öldürür.

Altın Midas

Şarap tanrısı Dionisos’un yoldaşı Satiros, bir gün Frigya’yı gezerken Midas’ın gül bahçelerinde uykuya dalar ve Midas onu bulur 10 gün boyunca misafir eder bundan etkilenen Dionisos, kral’a istediğini yerine getireceğini söyler ve Midas ondan dokunduğu her şeyi altına çevirmeyi diler bu isteği gerçekleşir. Midas ilk zamanlar memnundur halinden fakat yiyecek, içecek her şeyin altın olması onu zora sokmuştur ve sonra bundan vazgeçtiğini söyler ve yardım ister Dionisos ona, Paktalos ırmağında yıkanmasını söyler Kral bunu gerçekleştirir ve eski haline geri döner.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç