Mezhep nedir?

İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sistematik bir biçimde şekillenmesi mezhepleri doğurmuştur.

Mezhep kelimesi sözlükte "görüş, tutum, fikir, takip edilen ve gidilen yol" anlamında kullanılır.

Terim olarak ise mezhep, "kendi içinde tutarlı bir metot ve düşünce sistemine sahip olup belli fikir ve şahıslar etrafında oluşan hareketlere" verilen isimdir.

İslam düşüncesinde mezhepler siyasi-itikadi ve amelifıkhi olmak üzere ikiye ayrılır. İtikadi mezhepler dinin inanç alanıyla ilgili konular üzerinde yoğunlaşırken ameli mezhepler dinin uygulama alanıyla ilgili konuları ele alır. Fikir ve düşünce özgürlüğünü benimseyerek akla önem veren İslam düşüncesinde farklı yorum ve mezheplerin ortaya çıkması doğal bir durumdur.

Tüm bu farklı yorumların hakikatin ortaya çıkmasına katkı sağlayan çabalar olarak görülmesi gerekir. Bunun için de İslam dünyasında ortaya çıkan ve vahyin özüne ters düşmeyen tüm mezhepler, farklılıkları temsil eden bir kültürün zenginliği olarak görülmeli ve hoşgörü temelinde değerlendirilmelidir

İslam dininin inanç alanıyla ilgili konularında farklı görüş ve düşünceler ileri sürmüş başlıca itikadi mezhepler şunladır:

1.Haricilik

2. Şiilik

3. Mu’tezile

4. Maturidilik

5. Eş’arilik

Mezheplerin özellikleri

1. Din değil dinin yorumudur.

2. Düşünce zenginliğidir.

3. Kolaylıktır.

4. İnsan ürünüdür.

5. Değişime açıktır.

6. Sorunlara çözüm arayışıdır.

Sözlükte "mezhep" ne demek?

1. Bir dinin görüş ve anlayış ayrılıkları nedeniyle ortaya çıkan kollarından her biri.

2. Öğreti.

3. Anlayış, görüş: benim mezhebimde kız, erkek diye çoçuklar ayrılmaz

Mezhep kelimesinin ingilizcesi

adj. sectarian
n. sect, doctrine, creed, order, cult, denomination, religion

Köken: Arapça

Mezhep kelimesinin cümle içerisinde kullanılması

Küresel güçlerin Ortadoğu ve İslam dünyası üzerindeki paylaşım mücadeleleri mezhep çatışmalarına da neden olmaktadır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç