Mevlid kandili nedir?

Mevlit Kandili ya da Veladet Kandili, mevlid en-Nebi, İslam dininin peygamberi olan Muhammed bin Abdullah'ın doğum gecesi ve aynı zamanda Hicri Rebiülevvel ayının onikinci gecesidir. Klasik dönemde (Asr-ı Saadet ve halife Dönemi" href="http://dorthalifedonemi.nedir.com">Dört Halife Dönemi) kandiller yer almadığı için geçmişi pek eskiye dayanmamaktadır.

Mevlid, "doğum zamanı" demektir. İslam'da Muhammed'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının 11.sini 12.sine bağlayan geceyi, Şiiler 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki haftayı da Vahdet Haftası ilan etmişlerdir.

Kandil geceleri İslam'ın ilk zamanlarında var olan bir adet olmayıp, hicri 3. asırdan itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Türkiye'de Osmanlı Devleti padişahı II. Selim'den itibaren bu kutlama gün ve gecelerinde, minarelerde kandil yakılmasıyla birlikte kandil adını almıştır.

Muhammed bin Abdullah'in doğumu için kullanılan terimler

1- Mevlid en-Nebi (çoğulu el-Mevlid) Peygamberin doğumu (Arapça)

2- Milad en-Nebi Peygamberin doğumu (Arapça/urduca)

3- Mevlid-i Şerif Mübarek doğuş (Türkçe)

4- Mevlid-i Şerif Mübarek doğuş (Urduca)

5- Eyd el-Mevliden -Nebevi Peygamberin doğum Kutlaması (Arapça)

6- Eiyd-e-Milad-un-Nebi Peygamberin doğum Kutlaması (Urduca)

7- Yevm un-Nebi Muhammed'in günü (Arapça)

8- Mevlid er-Resul Allahın elçisinin doğum günü (Malay)

Bu terimlerin çoğu Arapça ve-le-de (V-L-D) kökünden gelmektedir. Anlamı "doğum vermek, yapmak, veya yaratmak"

Mevlid kandili gecesi neler yapılmalı?

Bütün kandil gecelerinde olduğu gibi Mevlid Kandilindede yapılması gereken bir takım ibadetler vardır. tövbe etme, sevap kazanma ve huzura kavuşma amacıyla yapılan ibadetler şöyle sıralanabilir;

1- Kur’anı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekanlarda Kur’an ziyafetleri verilmeli; Kelamullaha olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

2- peygamber Efendimiz (sas)e salat ü selamlar getirilmeli; Onun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

3- Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar,111 onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

4- Tefekkürde bulunulmalı; Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allahın benden istekleri nelerdir gibi konular başta olmak üzere hayati meselelerde derin düşüncelere girmeli.

5- Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plan ve programı çizilmeli.

6- Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

7- Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

8- Müminlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

9- Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

10- Kişi kendine ve diğer mümin kardeşlerine hatta isim zikrederek dualar etmeli.

11- Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlakı yerine getirilmeli.

12- Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

13- O gece ile ilgili ayetler, hadisler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

14- Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; vaz ü nasihat dinlenmeli; şiirler okunmalı; ilahi ve ezgilerle gönüllerde ayrı bir dalgalanma oluşturmalı.

15- Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

16- Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevi iklimlerinde vesilelikleriyle Hakka niyazda bulunulmalı.

17- Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

18- Hayattaki manevi büyüklerimizin, üstadlarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut email çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.

19- Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç