Metamorfoz nedir?

Bir bünyevi düzenden başka bir bünyevi düzene geçiş. Bazı canlıların, larva döneminden ergin döneme geçene kadar uğradığı değişikliklere metamorfoz veya başkalaşım denir.

Birçok canlı, embriyon gelişince yumurtadan çıkar veya anasından ayrılarak serbest yaşamaya başlar. Bazı türlerde embriyon devresini bir kurtçuk devresi izler. Embriyondan olan kurtçuk, ergin hayvandan çok değişik olduğu gibi ondan çok farklı bir hayat yaşar. Mesela, kurbağaların iribaşları, böceklerin tırtılları gibi. Fizyoloji ve morfoloji bakımından ani ve derin bir değişiklik, yani başkalaşma geçiren kurtçuk genç bir hayvan haline gelir. Kurbağanın iribaş yavrusu, suda yaşamaya elverişlidir ve solungaç solunumu yapar. Sonra başkalaşma geçirerek karada da yaşamağa elverişli duruma gelir ve akciğerle solumaya başlar. Metamorfoz en çok böceklerde görülür. Fakat bütün böcek takımlarında metamorfoz aynı şekilde olmaz. Başkalaşım beş kısma ayrılarak incelenir:

Ametabola: Larvalar tam ergine benzer. Bunlarda metamorfoz yoktur (Apteri gotalarda görülür). Neometabola: Larvalar ergin hale geçene kadar bir veya iki uyuşuk ara dönem geçirirler (Thysanoptera, Homoptera vs.).

Hemimetabola (Heterometabola): Buna "yarı başkalaşma" da denir. Nimfa ve ergin evrelerini kapsar. Larvaları ergine benzemekle beraber kanatsızdır. Vücut bölümleri de ergindeki büyüklük orantısında değildir. Bu tip larvalara nimfa adı verilir (Orthoptera, Hemiptera vs.).

Holometabola: Buna "tam başkalaşma" adı da verilir. Larva dönemini gerçek pupa dönemi takip eder. Bu dönemlerde böcek, hareket ve beslenmeden kesilir. koza içindeki larvanın iç organları kaynaşarak ergine has şekillere dönüşür (Diptera, Lepidoptera vs.).

Hypermetabola (Polymetabola): Muhtelif larva dönemleri şekil bakımından birbirlerinden farklılıklar gösterir. Çeşitli larva devrelerini, yalancı pupa ve pupa dönemleri takip eder.

Sözlükte "metamorfoz" ne demek?

1. Başkalaşma.
2. Başkalaşım.

Metamorfoz kelimesinin ingilizcesi

[metamorfoz] n. metamorphosis
Köken: Fransızca

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç