Meryem

Hz. İsa'nın annesidir. Dini inanışlara göre Hz. Meryem 15 yaşında iken nişanlanmış, fakat daha evlenmeden ve hiç erkek yüzü görmeden Allah'ın hikmetiyle hamile kalarak Hz. İsa'yı doğurmuştur. Hıristiyanlar ve bilhassa Katolikler, Hz. Meryem'i, en kutsal yaratık sayarlar. Çeşitli tefsirlere göre Hz. Meryem Davut neslinden gelmektedir. Doğduğu zaman ana ve babası adaklarını yerine getirmek için onu Kudüs'teki tapınağın bekçisi Hz. Zekeriya'ya verdiler. Hz. Meryem 15 yaşındayken hamile kalınca dedikodu çıktı. Hz. İsa doğunca nişanlısı Yusuf'la beraber Filistin'den kaçtılar.

Bir rivayete göre Mısır'a, bir rivayete göre de Anadolu'ya geldiler. Bugün Efes'teki Meryemana kilisesi, Hz. Meryem'in sığındığı ve yaşadığı yer olarak Papalık tarafından resmen kabul edilmiştir. Burası halen Hıristiyanların ziyaret ettikleri resmi hac yeridir. Yeni Ahit meryemin ailesi ve erken dönem hayatı için çok az şey söyler. 2. yy İncil yazarı Protoevangel James onun anne-babasını Joachim ve Anne olarak tanımlar. Meryem annesi tarafından daha doğmadan erkek olacağı varsayımı ile Süleyman Mabedi'ne (Beyt-i Makdis) adanmıştı. Meryem'in bugünkü İsrail topraklarında yaşadığı, Beytüllahim'de babasız olarak İsa'yı dünyaya getirdiğine inanılır. Bazı Hırıstiyanlara inanışlara göre Meryem'in son yıllarını geçirdiği yerlerden olan Efes ve Meryem Ana Evi günümüzde Selçuk ilçesi sınırları içerisindedeir.

meryem

Hıristiyan dünyasında Meryem'in kilise hayatındaki konumu mezhepsel olarak bazı bölünmelere yol açmıştır. Katolik kilisesi, Meryem'in bekaretinin ölene kadar muhafaza edildiğine ve öldüğünde bedeniyle beraber cennete çekildiğine inanmaktadır, Protestanlar ise Günahsız Doğum 'a inanmakla beraber, Meryem'in ebedi bekaretini ve göğe çıkışını İncilsel bir dayanağı bulunmadığı gerekçesi ile reddederler. İncilin muhtelif bölümlerinde İsa’nın 4 adet erkek kardeşinin isimlerinden açıkça bahsedilmesine karşın bu ayetlerde geçen kardeş sözcüğünün bugünkü anlamda kardeş olarak değil kuzen gibi yakın akrabaları tanımladığı yorumları yapılmaktadır. Yeni Ahit'te Meryem hakkında en çok bilgi verilen bölüm, Luka İncili'dir.

Meryem konusunun Kur'an'da birçok kez bahsi geçmesinin ötesinde Kuran’da adı doğrudan telaffuz edilen tek kadın Meryemdir. 19. surenin adı Meryem Suresi olarak adlandırılır ve Meryem'in babası olarak anılan İmran, bir başka surenin (Al-i İmran) isim kaynağıdır. Kur'anda Meryemden bahseden ayetler şunlardır;* Al-i İmran Suresi 3:35-37, 42-47, 59, Nisa Suresi 4: 156-158, Maide Suresi5:75, Meryem Suresi 19: 16-34, Mü'minun Suresi 23:50, Tahrim Suresi 66:12, Enbiya Suresi.

Meryem'in aile yapısı konusunda İslam ve Hıristiyan kaynakları arasında açıkça bir çelişki bulunmaktadır. Hıristiyan yazarlara göre Kuranda kişi ve zaman (Musa'nın ablası ile İsa'nın annesi) karışıklığı söz konusudur.[5] Ancak İslami yazarlara göre İncil tahrifata uğramıştır. Meryem’in babası olan İmran ile Musa ve Harun’un babası olan İmran birbirinden tamamen farklı ayrı kişilerdir. İsim benzerliğinden başka, zaman ve mekan bakımından bir yakınlıkları söz konusu değildir.

Kuran 19:21'de İsa için kullanılan ve mucize, işaret anlamlarına gelen Ayet terimi[6] Kur'an 23:50'de Meryem için de yinelenmiş İsa ve Meryem Allah'ın rahmetinin bir simgesi olarak sunulmuştur. Ayrıca "berrak çeşmeler" veya "akarsular" anlamındaki sözcükle cennet, huzur kavramlarıyla bağlantılı olarak manevi arınmışlık simgelenmektedir. Meryem'e babasız bir çocuk olan İsa'yı doğuracağı Cebrail tarafından müjdelenmiştir. Doğum insanlardan uzakta, bir hurma ağacının altında gerçekleşir. İsa'nın bir babası olmadığından Meryem utanç içindedir. Ancak ilahi bir ses, kendisine üzülmemesini, doğacak çocuğun şerefli kılındığını söyler. Meryem, bebekle birlikte topluluğun arasına döndüğünde, iffetsizlikle suçlanır. Meryem, iffetli olduğuna kanıt olarak bebeği gösterir. Bebek İsa konuşarak Allah'ın kendisini peygamber yaptığını, annesine iyi davranmayı öğütlediğini söyler.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç