Mermi nedir?

Silahların cephanesidir. Kurşun veya çelikten yapılır. Top, tüfek, tabanca için, silahın ve namlusunun özelliğine göre çeşitli büyüklükte mermiler olur. Mermiler, mermi kovanında patlayan barutun tepkisiyle namludan fırlar. Namludaki yiv ve setler merminin hız kazanmasını ve döne döne gitmesini sağlar. Mermilerin birçok çeşidi vardır. Bazuka gibi silahların mermisi füze esasına dayanır.

Top mermilerinin: «İzli mermi», «tahrip mermisi», «zırh delici mermi» gibi çeşitleri vardır. Öte yandan tüfeklerde kullanılan «dumdum mermisi» çarptıktan sonra da patladığı İçin tehlikeli yaralara yol açar. İlk mermiler katı ve sert maddelerden imal edilmiş kürelerdi. Kayıtlara geçen ilk kullanılma tarihleri, M.S. 1300’lere kadar uzanır. İlk top mermileri taşlardan oyularak yapılırdı. Taş güllelere 1520 tarihlerine kadar rastlamak mümkündür.

Bu tarihten sonra gülleler demirden dökülmeye başlandı. Delik açmak maksadıyla olduğu kadar, yangın çıkarmak için de böyle gülleler kullanıldı. Mermileri patlayıcı maddelerle doldurup basınç ve parça tesiri elde etmek fikri daha sonraları ortaya çıkmıştır. Salkım adı verilen bir merminin içine demir parçaları konur, mermi namluyu terk ettiği zaman merminin dış ince çeperi yırtılarak düşmana zarar verdirilirdi. Bu merminin içinde patlayıcı bulunmaz,

düşman askerine yakın mesafeden atılırdı. Zincir adındaki bir mermi cinsi daha vardı. Aynı namludaki birkaç mermi ardarda zincirle birbirine irtibatlanıp, aynı anda ateş edilirdi. Bunlar daha çok düşman gemilerine karşı kullanılırdı. Yangın çıkarmak için, boş kürelerin içine patlayıcı madde koyarak mermiler elde edildi. Birinci Dünya Harbinde kullanılan mermilerin birçoğunun çalışma esası oldukça basitti. Biraz saniyeli fitil, bir miktar yemleme barutu ve paralama barutundan meydana geliyordu.

mermi

Saniyeli fitil, istenilen zamanda merminin paralanmasını temin ediyordu. Bazı durumlarda mevzii sisleme mermileri de kullanılmaya başlandı. İkinci Dünya Harbinde merminin daha çok basınç ve parça tesirine ehemmiyet verildi. Düşman zırhlı araçlarını tahrip için çukur imla haklı mermiler yapıldı. İkinci Dünya Harbinin sonlarında yapılan atom bombası, harbi sona erdiren bomba oldu. Birikmiş tecrübe ve balistik ilmi üzerindeki çalışmalar gösterdi ki, küreden ziyade uzun ve havada takla atmayan mermiler, daha kararlı ve hassas olup, hedefe isabet yüzdesi fazla idi.

Aynı zamanda böyle mermilerin daha uzağa gittiği tespit edildi. Sonra kundak keşfedildi. Kundak, ağızdan dolan silahlara tatbik edildi. 1857’de Whitworth topu yapıldı. Namluda açılan 6 iz, mermideki izlerle çakışıyordu. yiv ve set sistemleriyle hassasiyet ve menzil arttı. Daha sonra toplara konan kundak kısmına bir de, iğne tertibatı eklendi. Artık mermiler geriden dolmaya ve tetikle ateşlenmeye başlandı. 1848’de tüfeklere de geriden dolma sistemi getirildi. Misallerine Prusya ordusunda rastlandı. 1870’lerde Fransız-Prusya Harbinde yivli toplar kullanıldı. Yirminci yüzyılın ilk yarısında çıkan iki büyük dünya savaşı, mermilerin tekamülünü sağladı.

Güdümlü silahlardaki gelişme, bunların mermilerine de intikal etti. Dünya silah sanayiindeki ilerlemeler zamanın teknolojisine uymakta, her geçen gün menzil ve tahrip gücü farklı mermiler yapılmaktadır. Genelde mermilerde aranılan özellikler uzun menzil, azami ilk hız, dakikadaki fazla atım ve tahrip gücünün çokluğudur. Her silahın kendine has, mermi tip ve şekilleri vardır. Mermilerin havada, bir yere çarptığında, yere girdiğinde patlıyan cinsleri de vardır. Düşman üzerinde elde etmek istenen tesire göre mermi çeşitleri seçilir ve kullanılır.

Sözlükte "mermi" ne demek?

1. Ateşli silahlar tarafından atılan delici, patlayıcı madde, kurşun.

Cümle içinde kullanımı

Piyade mermisi. Topçu mermisi.

Mermi kelimesinin ingilizcesi

n. bullet, projectile, missile
Köken: Arapça

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç